Bohemen

Lijstduwer Gerrit Jan Pieter was nummer 5 op de lijst van 50PLUS bij de kamerverkiezingen in maart 2017 en miste net een zetel. Hij heeft een brede ervaring als bestuurder, onder meer bij een grote zorginstelling met verpleeghuizen, verzorgingshuizen en aanleunwoningen. Van 1986 tot 1994 was hij als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder Volksgezondheid. Op het terrein van de zorg vervult hij nog steeds adviserende en toezichthoudende functies.

Wateringse Veld

Annelies is in Maastricht afgestudeerd als toneelactrice, met nu zo’n veertig jaar ervaring aan het toneel, de film & rtv. Sinds een jaar of tien werkt ze nu ook vaak als trainingsactrice, vooral in de opleidingen bij veiligheidsdiensten (defensie, politie, marechaussee, nctv/aivd).

Statenkwartier

Alexander is journalist en schrijver; slavist en een van de belangrijkste correspondenten de afgelopen decennia vanuit Moskou. Zijn familiekroniek ‘De Stamhouder’ uit 2014 werd in 2015 bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs, het boek haalde een topoplage en hij kwam er veelvuldig mee in het nieuws.

Regentessekwartier

Rita is opgeleid als fiscalist en gepensioneerd als ambtenaar. Als medewerker van een parlementaire commissie leerde zij de politiek goed kennen. Voerde 10 jaar politiek en juridisch met anderen actie tegen de invoering van de Algemene Nabestaandenwet en vóór pensioen voor vrouwen die destijds uitgesloten waren van deelname in een pensioenfonds. Huisvrouw / moeder / grootmoeder / overgrootmoeder.

Vogelwijk

Sjoerd is jurist, belastingadviseur en o.m. oud gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag. Namens 50PLUS is hij algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij is binnen de partij een veel geraadpleegd specialist op fiscaal, financieel, juridisch en bestuurlijk terrein.

Hans is afgestudeerd als neerlandicus en al een leven lang werkzaam binnen de journalistiek. Als correspondent van de Geassocieerde Pers Diensten berichtte hij uit een groot aantal landen in Centraal- en Oost-Europa. Sinds april 2017 is hij persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

LijstDenHaagNancyPlaats06 360Houtwijk

Nancy is gediplomeerd projectondersteuner. Zij werkt o.m. voor Neerlands Diep (academie voor publieke bouw- en infraprojecten), haar eigen bedrijf Best Choice (PMO, bedrijfs- en projectondersteuning) en voor 50PLUS op het landelijke partijkantoor in Den Haag.

LijstDenHaagArnoldPlaats05 360Arnold is electrotechnisch ingenieur maar heeft zijn sporen vooral verdiend in de cultuur en in talrijke maatschappelijke organisaties; hij is thans o.m. bestuurslid van de Stichting Noodopvang Haaglanden en de Stichting Dierenambulance Den Haag.

Hij was onder meer theaterdirecteur, chef culturele beleidszaken in Leiden, en procesmanager op het terrein van de monumentenzorg. Hij is bovendien een ‘meester’ op het terrein van financieel beheer en strategische processen.

LijstDenHaagTheoPlaats04 360

Theo Heere, ondernemer en bedrijfsadviseur, is opgeleid als arts maar al snel gaan werken in de medische en voedingsindustrie. Zeer betrokken bestuurder in de binnenstad als voorzitter van Buurtschap Centrum 2005. En met zijn ervaring is zijn focus op het stimuleren van de economie en het vergroten van de gezondheid van de inwoners van Den Haag.

Heere maakt zich al jaren hard voor een goed evenwicht tussen horeca, winkels en bewoners. Hij waakt ervoor dat hier in Den Haag geen Amsterdamse toestanden ontstaan.

Theo maakt zich sterk tegen luchtvervuiling, fijnstof en slechte bereikbaarheid, was een van de drijvende krachten achter de bouw van de parkeergarage onder het Toernooiveld.

Wat zijn de speerpunten van Theo:

 • Maatregelen om de verkeersdruk op de Mauritskade te verminderen
 • Eenzaamheid bestrijding: Is in zijn wijk mede initiatiefnemer van een programma om eenzaamheid te bestrijden..
 • Herstel van de grachten in het centrum
 • Stimuleren van de bouw van groepswoningen, drie generatie woningen en sociale woningbouw voor jong én oud.
 • Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers buiten de spitsuren
 • Verminderen van werkloosheid door aantrekken van innovatieve bedrijven
 • Bestrijden van iedere vorm van discriminatie en stimuleren van de acceptatie van de LHBT’ers
 • Kunst en cultuur is een noodzaak waar niet verder op mag worden bezuinigd
 • Kwalitatief betere thuiszorg en extra faciliteiten voor mantelzorg
 • Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers buiten de spitsuren
 • Bestrijding van dierenleed en dierenmishandeling
 • Verminderen van werkloosheid door aantrekken van innovatieve bedrijven naar den haag
 • Bestrijden van iedere vorm van discriminatie en stimuleren van de acceptatie van de LHBT’ers
 • De Amerikaanse Ambassade moet in het geheel een museum voor moderne kunst worden. Geen splitsing van het gebouw in museum en hotel. Dus geen 2 x NIKS oplossing, een museum van niks en een hotel van niks

Bohemen

Rosa Molenaar heeft een grote staat van dienst bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie&Veiligheid. Nu werkt zij voor Henk Krol in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen in 2017 was zij kandidaat-Kamerlid voor 50PLUS. In de gemeenteraad gaat zij zich inzetten voor een veilig, groen en schoon Den Haag. Zij is moeder van drie volwassen kinderen.