LijstDenHaagArnoldPlaats05 360Arnold is electrotechnisch ingenieur maar heeft zijn sporen vooral verdiend in de cultuur en in talrijke maatschappelijke organisaties; hij is thans o.m. bestuurslid van de Stichting Noodopvang Haaglanden en de Stichting Dierenambulance Den Haag.

Hij was onder meer theaterdirecteur, chef culturele beleidszaken in Leiden, en procesmanager op het terrein van de monumentenzorg. Hij is bovendien een ‘meester’ op het terrein van financieel beheer en strategische processen.