Vogelwijk

Sjoerd is jurist, belastingadviseur en o.m. oud gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag. Namens 50PLUS is hij algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij is binnen de partij een veel geraadpleegd specialist op fiscaal, financieel, juridisch en bestuurlijk terrein.