Van Rooijen mei 2015.jpg1
De strenge regels van het Financieel Toetsings Kader leggen een bom onder het streven niet op de pensioenen te korten in de komende vijf jaar. Daarom moeten die direct van tafel.

Dat zei 50PLUS-Eerste Kamerlid Martin van Rooijen dinsdag 9 maart bij een mondeling overleg over het pensioenakkoord. Hij kondigde aan dat 50PLUS met een initiatiefvoorstel komt voor tijdelijke verhoging van de rekenrente naar 2%.

Er moeten volgens Van Rooijen nieuwe regels komen, omdat het soepel toepassen van bestaande regels niet voldoende is. “De belofte van de minister en sociale partners om indexatie snel mogelijk te maken blijkt een dode mus. Kan de minister toezeggen: voorkom kortingen zoveel mogelijk tot 2027? Geen woorden maar daden”, sprak Van Rooijen.

De Senator van 50PLUS bracht in zijn betoog ook het volgende nog naar voren:

“Mijn vraag over hogere rekenrente. De minister antwoordt mij: je kunt geld niet uitgeven dat je nog niet verdiend hebt, nog niet hebt, rendement moet eerst verdiend worden. Begrijp ik de minister zo dat zolang de dekkingsgraad lager is dan 110% het geld dat nodig is om te indexeren nog niet is verdiend. Maar dat als de dekkingsgraad bijvoorbeeld op 125% ligt, dan is het geld voor indexatie wel verdiend? Als bijvoorbeeld de rente stijgt waardoor het vermogen daalt maar de dekkingsgraad stijgt, is dan het geld voor indexatie verdiend, hoewel er verlies is geleden op het vermogen? Het geld is verloren, maar er is toch meer verdiend dan in de eerste situatie? Dat is toch niet uit te leggen!”

“Mijn vraag: Hoe groot is overdracht van oud naar jong als gevolg van dalende rente? Begrijp ik de minister zo goed, dat overdracht van oud naar jong 26% is. U legt het mij goed uit: dit effect is 26% als alleen naar het effect van dalende rente gekeken wordt en geabstraheerd wordt van het effect van toename van het aantal gepensioneerden. Kan de minister dan bevestigen dat het effect van alleen rentedaling bijna 450 miljard is: 26% over 1700 miljard? Er gaat 450 miljard van oud naar jong. Ik vind dat overigens een onteigening van oud door jong. Wat vindt de minister?”

”Algemeen wordt erkend dat het renterisico grotendeels wordt gedragen door gepensioneerden. Een geringe correctie door een wat hogere rekenrente kan niet omdat het negatief uitwerkt voor jongeren en een lagere wel. Dat is toch niet uit te leggen? Kan de minister mij uitleggen waarom een verhoging van rekenrente met 1% verschrikkelijk is en een verlaging van rekenrente met 4% normaal?”

“De minister zegt: de brief van 60 prominenten met argumenten mist op cruciale punten inhoudelijk grond. Ik sluit mij aan bij wat de 10 wetenschappers zeggen over die 60. Ik zeg hierop: die 10 zijn voor jong en dus zijn dat wetenschappers: de 60 niet.”

“Kan de minister bevestigen dat uitgaande van life cycle- beleggen gepensioneerden en deelnemers zelf de keuze hebben over welk risico zij willen nemen. Mogen de pensioenfondsen dit zelf bepalen op basis van enquête bij deelnemers of gelden toch beperkende regels over risicohouding.”

“Kan de minister toegeven dat als het gaat om het voorkomen van kortingen een tijdelijke verlaging van de minimale dekkingsgraad van 104% naar 90% gelijk staat met een tijdelijke verhoging van de rekenrente? 50PLUS dient deze week een initiatiefvoorstel in voor tijdelijke verhoging van de rekenrente naar 2%.”

9 maart 2021