Morgenstond heeft goud in de mond!

Het plakteam is vandaag om 8:29 met nul graden vertrokken om de missie te voltooien! Good Job! 

#50PLUSeindhoven organiseert samen met de #ChristenUnie een #inspreekavond op 4 december voor #zorgaanbieders voor het sociaal domein de mogelijkheid te geven om hun zienswijze over de #budgetplafonds aan te geven. Geselecteerde sprekers kunnen dan hun visie voorleggen aan de #gemeenteraad040. Op 15 november 2018 van 13:30 tot 14:30 houden wij een vooroverleg moment in het gemeentehuis. 
Graag vernemen wij of u daarbij aanwezig bent.
Zodra dan voor 4 december het juiste tijdstip en locatie bekend zijn zullen we dit met u delen.

Lees meer...

Vandaag pakt de media groot uit : ons pensioenfonds zakt door de hoeven

In zijn persbericht van 24 Januari laat PME weten dat "De beleidsdekkingsgraad van PME daalde in het laatste kwartaal van 2018 van 101,8% naar 101,3%.

De actuele dekkingsgraad daalde van 103,4% naar 97,6%. Dit als gevolg van tegenvallende beurzen en een dalende rente" 

PME dekkingraad januarie2019 persbericht

Martin van Rooijen was tot kort een roepende in de woestijn: "Door de lage rekenrente hebben meeste pensioenfondsen zoals ABP, PME, PMT en PFZW al jaren geen her-indexatie uitgevoerd. Frans van Groeningen voegt daaraan toe: "ondanks de uitstekende meerjarig behaalde rendementen van  gemiddeld 7% legt de staat ons een rekenrente van 1,6% op om de reserves te berekenen. Het tekort bij de pensioenfondsen berust dus op een misvatting". Wat vindt U? Loopt U ook mee met de staking oproep van het FNV? Deel uw mening met ons!

Wij hebben de Stichting 50PLUS Gemeenteraad Eindhoven opgericht onder RSIN: 8590.56.430
Ons contactadres: postbus 90150, 5600RB Eindhoven 
Als Bestuur zijn aangesteld
Voorzitter: H. Joosten
Secretaris: H. van Acquoij
Penningmeester: P. der Kinderen

doet U ook mee? Voor onze campagnes zijn extra vrijwilligers super belangrijk! Samen met Martin van Rooijen gaan wij knokken voor uw pensioen in de Eerste Kamer. Maar U kunt ook aan ons doneren!

Voor vragen kunt U ons rechtstreeks bereiken onder 040-2382435.

JAARVERSLAG 2018

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen!

Onze dankbaarheid voor de 2 raadszetels. Deze hebben wij vertaald met actieve inzet en positieve samenwerking in de raad. 50PLUS heeft 29 moties, 5 amendementen, 4 raadsvragen en 3 agenderingsverzoeken ingediend.

Lees meer...

Chapeau Chris! Op deze beurs zijn 3000 folders uitgedeeld, zijn er tientallen gesprekken gevoerd over wat de mensen overhouden van hun pensioen... na aftrek van alle vaste lasten, al gauw zo'n 1000,-- euro om dan zich zorgen maken over de stijgende zorgkosten en de BTW verhoging! Hoe kom je dan nog rond als alles maar duurder wordt! Martin van Rooijen komt voor U op, bekijk de uitzending voor Politieke Partijen NPO1!


Onze stand was zichtbaar voor circa 40.000 bezoekers, Ook onze kamerleden, Henk Krol en Corrie den Brenk, en de 50PLUS HoofdBestuursleden, zijn op standbezoek geweest. Wij sluiten de beurs af met een postief gevoel, dank mensen! Velen hebben ondanks de recente verwikkelingen dan toch een goede indruk over 50PLUS. 


MiekeEnChris

50PLUS Eindhoven komt op voorLogo 50PLUS Eindhoven FB de belangen van alle inwoners van Eindhoven, met de nadruk op de 50-plussers. 50PLUS Eindhoven wil dat iedere inwoner van Eindhoven kan meedoen en niemand zich buitengesloten voelt. We willen een veilige stad waar mensen samen wonen, leven, werken en recreëren.

50PLUS Eindhoven vindt dat de gemeente er is voor de burgers en dienstbaar moet zijn naar de inwoners. Mensen die aankloppen bij de gemeente met een vraag of voor hulp, moeten worden behandeld als individu en niet als een dossiernummer, een probleemgeval of als kostenpost.

50PLUS Eindhoven streeft naar een stad zonder tweedeling. Waarin iedereen volledig meetelt en wordt gewaardeerd.

Lees meer...

Een warm applaus voor ons Ruud van Acquoij. De korting op beschermd wonen in de regio wordt teruggedraaid door de gemeente Eindhoven. De ingreep geldt alleen het zwaarste type zorg binnen beschermd wonen. De gemeente gaat hier circa 600 euro per maand meer voor betalen. Daarmee komt de hoogte van het tarief komt daarmee terug op het niveau van 2018. Dit is bekend gemaakt op 4 december, 18:00, door de ambtenaar in de Raadszaal waar 50PLUS en de insprekers voor de Thuiszorg aan de Wethouder Renate Richters en de Raad onze zorgen voor de budgetplafonds in 2019 deelde. 

.

bepCommissielid

Subcategorieën