Afgelopen week is een nieuwe ontmoetingsplek geopend door Vrienden van de Thuiszorg. Het voormalig ontmoet en groetplein is in een geheel nieuw jasje gestoken en vrolijk toegezongen door Karin Bloemen tijdens de feestelijke opening van het nieuwe Groethuys. 50PLUS eindhoven was erbij.

Fractievoorziter Ruud van Acquoij, heeft namens 50PLUS Eindhoven voor de raads- en commissieleden op 21 augustus een informatie avond georganiseerd, samen met het platform VG. Platform VG wordt gerund door vrijwilligers. Zij behartigen niet alleen de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met raad en daad, maar ook hun familie en verwanten. Ook de deelname van Het Steunwiel, een groep ervaringsdeskundigen, heeft de aanwezige raadsleden geholpen bij de bewustwording van de problemen waar deze mensen dagelijks mee worstelen. Als pakkend voorbeeld werden de vaak moeilijk begrijpelijke brieven aangegeven, die de gemeente hen toestuurt. Men heeft liever een filmpje! Een mooi stukje hierover is ook te lezen het ED, 24-8.

Bij de oversteekplaats op de Herman Gorterlaan tussen woonzorgcomplex Kortonjo en  woonzorgcomplex 't Lint en verpleeghuis Wissehaeghe wordt toch als onveilig ervaren door veel overstekende ouderen: te weinig zicht op naderend verkeer, onduidelijke borden en gebrekkige aanduiding van de 30km-zone voor automobilisten. We hebbende de volgende afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren.

Focus aanbrengen (zie ook de foto hieronder). We gaan op voorstel van Eef en Harry de focus leggen bij de meest gebruikte oversteek waar bewoners gebruik van maken.

Maatregelen zijn:
1. Aanbrengen borden met fluorescerende rand in plaats van huidige borden en verplaatsing ervan om de focus oversteekplaats beter aan te duiden voor automobilisten.
2. Zogenaamde 'bliksemschichten' aanbrengen op het wegdek bij nadering van de oversteekplaats.
3. Betere aanduiding 30km gebied door op twee plaatsen 30km op het wegdek aan te brengen (was nog niet gebeurd). Dit bij entree Herman Gorterlaan vanuit Antoon Coolenlaan en entree Felix Timmermanslaan vanuit Aalsterweg.

Planning:

Maatregelen worden, voor zover mogelijk, vóór de bouwvakvakantie uitgevoerd.
Een evaluatie staat gepland voor januari 2019, in samenspraak met Henri Verbruggen.

50PLUS Eindhoven komt op voorLogo 50PLUS Eindhoven FB de belangen van alle inwoners van Eindhoven, met de nadruk op de 50-plussers. 50PLUS Eindhoven wil dat iedere inwoner van Eindhoven kan meedoen en niemand zich buitengesloten voelt. We willen een veilige stad waar mensen samen wonen, leven, werken en recreëren.

50PLUS Eindhoven vindt dat de gemeente er is voor de burgers en dienstbaar moet zijn naar de inwoners. Mensen die aankloppen bij de gemeente met een vraag of voor hulp, moeten worden behandeld als individu en niet als een dossiernummer, een probleemgeval of als kostenpost.

50PLUS Eindhoven streeft naar een stad zonder tweedeling. Waarin iedereen volledig meetelt en wordt gewaardeerd.


Prioriteiten van 50PLUS Eindhoven zijn:

  • Zorg die effectief en efficiënt is ingericht
  • Ruime aandacht voor veiligheid
  • Woningbouw gericht op kwaliteit, kostenbesparing en bevordering sociale contacten
  • Armoedebestrijding en tegengaan van eenzaamheid en sociale isolatie
  • Integratie voor alle (groepen) Eindhovense inwoners
  • Stimulering van burgerinitiatieven
  • Betaalde banen die bereikbaar zijn voor iedereen
  • Openbaar vervoer moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn
  • Zoveel mogelijk duurzaamheid (energie, water) en innovatie om doelen te realiseren
  • Financiële discipline van de gemeente (randvoorwaarde voor alle andere plannen)

Lees meer...

Subcategorieën

Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!