agendering VNverdrag 3 maaert

Een zeer geslaagde avond! Hier moet een vervolg op komen!

Ruud van Acquoij (50PLUS) samen met Ellen Schoumacher (PvdA) hebben deze avond begeleid.

Vanaf 2016 moet er verplicht beleid zijn om iedereen deel te laten nemen aan onze samenleving. De zogenaamde inclusieve agenda mag niet ontbreken in iedere gemeente. Eindhoven geeft aan een inclusieve stad te zijn. De gemeente is ook met veel zaken bezig maar er zijn nog veel acties onderbelicht. Speciaal hiervoor is deze avond geweest.

Samen met belangenorganisaties, gemeente, inwoners, beleidsmakers en nog vele anderen is op 3 maart besproken wat gaat er goed en wat verdient (meer) aandacht.

Deze zeer succesvolle avond moet een vervolg krijgen en jaarlijks bijgewerkt worden. Hiervoor is 50PLUS samen met PvdA met een plan bezig wat voorgelegd wordt aan het college. Het doel is om de uitvoering van het VN-verdrag vast onderdeel te maken van de dagelijkse uitvoering van de gemeente en alle betrokken organisatie voor zijn inwoners.

Klik hier voor het verslag van deze avond.