Strengere regels voor kamerpanden.brievenbussen

Sinds 15 mei 2020 zijn de nieuwe regels voor kamerverhuur en woningsplitsing van kracht.

50PLUS heeft zich in de discussie voor de nieuwe regels hard gemaakt voor goede afspraken welke recht doen aan de leefomgeving van de wijken welke nu al veel overlast ervaren van kamerverhuur en woningsplitsing. De regeling welke nu van kracht wordt houdt hier rekening mee en biedt toch voldoende ruimte voor kamerbewoning en woningsplitsing in Eindhoven.

Binnen een cirkel van 30 meter mag er geen vergunning meer afgegeven worden voor een volgend kamerverhuurpand. Ook komt er een platform kamerverhuur en woningsplitsing met vertegenwoordigers van huurders(studenten), verhuurders en wijkbewoners die de gemeente gaat adviseren bij de vergunning toewijzing. De leefbaarheidstoets is vast onderdeel van de vergunning.

Voor bestaande panden zonder vergunning geld een overgangsregeling voor het aanvragen van een vergunning. Ook voor hen geldt de leefbaarheidstoets.