Fatsoen – wat is dat ook alweer? | Blog van Robert Vos

De maatschappij is aan het veranderen. De media staat er vol van. Termen als polarisatie, geweld, ondermijning, agressie, discriminatie, ongelijkheid. Waar is het respect en fatsoen voor elkaar?

Als volksvertegenwoordiger hebben wij daar een voorbeeld rol in. Juist hierover is een debat gevoerd met de eindhovense raad. Al een ruime tijd proberen wij met elkaar een raad te zijn waar het gaat om de politieke inhoud en niet om de persoon en emotie. De Emmer is vol en daarom hebben bijna alle raadsleden de handen ineen geslagen om een motie in te dienen. 50PLUS heeft deze motie namens alle indieners voorgedragen in de raadsvergadering.

De motie "Onderling Fatsoen en Respect" is op 17 juni behandeld en met 6 stemmen tegen en 39 stemmen voor aangenomen.

De volgende oproep is door alle indieners bekrachtigd:

Roepen de raad op uit te spreken dat:

  1. De maat vol is en dat we respectloos gedrag niet meer accepteren en met kracht afkeuren. 
  2. Partijen die zich willens en wetens onttrekken aan de afgesproken mores zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die dat zal hebben in de samenwerking met andere leden van de raad.

Als u de gehele motie wilt lezen klikt u hier.

Als u wilt kijken naar het debat klikt u hier. Bij tijdschema -1:51 start het debat