Groen licht voor de proef met bodycam.

De veiligheid van de handhavers in Eindhoven staat onder druk. Er is al langere tijd een politieke
discussie gaande over het invoeren van bodycams voor de veiligheid van de inwoners én
handhavers. Voor 50PLUS heeft dát prioriteit, ze is van begin af aan voorstander van debodycam2
invoering van bodycams.
De raad heeft het college opdracht gegeven een pilot bodycam uit te werken en aan haar voor te
leggen. Tijdens de meningsvormende én de daarop volgende raadsvergadering leek het wel of
verschillend partijen al bezig waren met campagne voeren. Het raadsvoorstel is “afgeschoten”
maar een voorstel op deze manier neersabelen werkt alleen maar vertragend en is niet
constructief.
Er was een overvloed aan amendementen en moties en zelfs een ordervoorstel voor uitstel.
50PLUS is het oneens met deze gang van zaken en stelt voor op te houden met praten en te
starten met de pilot. Na een proefperiode wordt de pilot geëvalueerd waarna verder zal worden
uitgekristalliseerd.
Raadsleden die zich willen bemoeien met de inhoud terwijl de raad een kaderstellende rol heeft.
Bizar! Op veel plekken is al gestart met de invoering van bodycams. Eindhoven, als innovatieve
stad, zit helaas nog in de voorbereidende fase.
Hopelijk kunnen onze handhavers ook snel aan de slag!

Hier de link naar het ED stuk

kerstkaart 2020

Beste leden van 50PLUS, 

Wat een bijzonder jaar was 2020. Een jaar met verdriet, eenzaamheid maar ook mooie initiatieven en nieuwe mogelijkheden. Een jaar waarin corona een allesbepalende factor is geweest. In ieder geval met een afsluiting die, vanwege de lockdown, beperkt gevierd moet worden.
Wij hopen dat het goed met u gaat en wensen u en uw naasten fijne feestdagen, maar vooral een gezond 2021. Dat alles weer snel normaal wordt.
Zoals Ieder jaar willen wij u informeren over de fractie en het bestuur van 50PLUS Eindhoven.

In 2020 hebben wij onderstaande aantallen ingezet:
• 36 moties,
• 11 raadsvragen
• 1 agenderingsverzoeken
• 9 vragen (vragenhalfuurtje)
Verder een kleine greep van onze acties en resultaten:
• Alle fietspaden in Eindhoven zijn voortaan Rood
• Bravoflex is gestopt. Hiermee kunnen geen reguliere buslijnen vervallen en blijft het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.
• Door de motie VN verdrag komt er meer aandacht voor iedereen om deel te nemen aan onze maatschappij.
• De zebra oversteek bij de Herman Gorterlaan is in de planning en komt in het voorjaar 2021.
• Als mooiste resultaat wordt er komend jaar een ouderenbeleid gemaakt.

De fractie van 50PLUS Eindhoven zet zich in om zoveel mogelijk kennis te vergaren om op te komen voor onze kiezers. Ondersteuning hierbij is welkom. Komend jaar zijn de landelijke verkiezingen en in 2022 de gemeenteraad verkiezingen. Wilt u daaraan meewerken nodigen wij u uit om contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het bestuur van 50PLUS Eindhoven is actief om de fractie te begeleiden en de bestuurlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen. Er zijn vacatures binnen het bestuur. Tevens zijn wij op zoek naar ambassadeurs in de verschillende wijken.
Wij vinden het belangrijk om nog meer in gesprek te gaan met onze achterban.

Samen met u werken we aan een leefbare stad waar iedereen mee kan doen.
50PLUS komt op voor de belangen van alle inwoners van Eindhoven,
met de kracht van PLUS.

Indien u zich in wil zetten voor de fractie, bestuur of op welke manier dan ook om 50PLUS samen verder uit te bouwen, bent u van harte uitgenodigd om kennis te maken.
50PLUS Eindhoven is te volgen/contacten via:
Telefoon: 040 - 2382435
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Facebook: https://www.facebook.com/50plus-Eindhoven-557428341066167/
Website: https://50pluspartij.nl/eindhoven
Twitter: @50PLUSEHV

De conceptkandidatenlijst is bekend voor de tweedekamer verkiezing maart 2021.

Op 12 december 2020 bepalen de leden hoe de uiteindelijke lijst er uitkomt te zien.

Vanuit 50PLUS Eindhoven staan beide raadsleden op de lijst.

Op plaats 8 Ruud van Acquoij en op plaats 29 Theo Hoppenbrouwers. Als vijfde stad in Nederland en derde belangrijkste regio in Nederland willen wij 50PLUS de kracht geven die het verdient.

Benieuwd naar alle kandidaten klik dan HIER.

Ruud van Acquoij:

‘Minder regeldruk en meer menselijkheid in de zorg’

Kandidaat Tweede Kamer 50PLUS: Ruud van Acquoij - Foto: Patricia Steur

 

Ruud van Acquoij uit Eindhoven staat op plaats 8 van de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Ruud is naast fractievoorzitter en raadslid voor 50PLUS in de Brabantse Lichtstad ook coach. Betaalbare, innovatieve en passende zorg heeft zijn grote interesse. “Daarvoor ga ik me hard maken: een zorg met minder regeldruk en volop aandacht voor menselijkheid!”

 

 

Vraag mensen die hem kennen wie en wat Ruud van Acquoij is en ze zullen antwoorden dat hij een vriendelijke, weloverwogen man is die voor veel verschillende uitdagingen heeft gestaan. Ruud glimlacht bescheiden als hij die kwalificatie hoort. De 57-jarige is momenteel werkzaam als raadslid en fractievoorzitter voor 50PLUS in Eindhoven. “Daarnaast heb ik een eigen bedrijf, Coach Ruud, waar ik me bezighoud met individuele coaching, met als motto ‘innovatie begint bij jezelf’”, vertelt hij. “Ik geef ook trainingen met behulp van virtual reality op het vlak van LVB, Licht Verstandelijke Beperking. Ik ben bovendien mantelzorger voor mijn zoon met een beperking. En ik ben voorzitter bij een scouting voor jongeren met een beperking.”

Ruud is een geboren en getogen Eindhovenaar, is getrouwd en heeft een zoon. Over zijn hobby’s zegt hij: “Ik vind het heerlijk om met de mountainbike door de bossen te fietsen. Of om met het gezin op een zeilboot te varen om zo tot rust te komen. Wij genieten van ieder moment in ons leven, temeer omdat niet alles vanzelfsprekend is. In deze wereld leven met een beperking of ouder zijn wordt al snel bestempeld als ‘lastig zijn’ en ‘niet passend in ons systeem’. Dagelijks maak ik mee dat mensen niet begrepen of gediscrimineerd worden vanwege een beperking of leeftijd. En dat terwijl iedereen een beperking heeft en we allemaal ouder worden.”

Voor welke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS ga je je hard maken?

“Ik ga mij inzetten voor betaalbare, innovatieve en passende zorg. Een zorg met minder regeldruk en volop aandacht voor menselijkheid. We moeten zoeken naar innovatieve mogelijkheden om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Marktwerking in de zorg moeten uitsluitend worden toegepast als die écht ten gunste van de mensen komt. Dus de eigen bijdrage verlagen en een einde aan zorgcowboys maken. Vooral door de toenemende vergrijzing ligt daar een pittige uitdaging!”

Wat wil je voor 50PLUS gaan bereiken?

“Een betere samenleving waarin gezondheid en menselijkheid verbeterd worden. Hiervoor zal ik mijn kennis, kunde en kracht inzetten, gecombineerd met de contacten bij de gemeentes, provincies, waterschappen, maar ook met de inwoners.”

Waarom moeten mensen op 50PLUS stemmen?

“Het gedachtengoed van 50PLUS is door de jaren heen niet veranderd. We noemen dat ‘de kracht van 50PLUS’. Dat is niet één persoon, maar die kracht dragen we allemaal uit. De PLUS staat voor alle mensen die ouder worden, nu en in de toekomst. Juist nu alle krachten gebundeld worden, gaan we laten zien dat 50PLUS er is voor u!

Ontmoet, ontdek, doe mee en stem op de kracht van PLUS!” 

 

Subcategorieën