skyline Eindhoven

begroting2021

Na een aantal jaren van strakke sturing op financiën staan we er weer goed voor. Gelukkig maar, want tijdens deze corona pandemie is er een buffer nodig om alle problemen op te kunnen vangen. Een begroting opstellen is wel noodzakelijk, maar niemand weet of die uitgevoerd kan worden in deze moeilijke coronatijd.

50PLUS heeft haar goedkeuring aan de begroting gegeven omdat veel pijlers van 50PLUS hierin benoemd zijn. Pijlers zoals inzet op armoede en schulden, toegankelijkheid voor iedereen, gratis openbaar vervoer voor minima, aandacht voor veiligheid, tegengaan van tweedeling.

Wist u dat 42% van de inwoners van Eindhoven boven de 50 jaar is! 50PLUS wil meer aandacht voor de ouderen in de stad en heeft daarom voorgesteld om een ouderenbeleid op te stellen. De motie hiervoor is omarmd door het college. Het komende jaar wordt met alle betrokken partijen besproken hoe dit ouderenbeleid vorm gaat krijgen.

50PLUS waardeert de inzet voor het bouwen van geschikte woningen voor alle inwoners. Met de bouw van 3000 woningen per jaar een stevige ambitie. Veel van deze woningen worden gebouwd voor de sociale sector.
50PLUS gaat voor een inclusieve, leefbare, gezonde en veilige stad, ook in 2021. En natuurlijk zo snel mogelijk corona vrij!

Mocht u de volledige begroting willen bekijken klikt u hier

ouderenbeleid

Afgelopen weken is de fractie 50PLUS Eindhoven druk in de weer geweest met de begroting van 2021. Maar liefst 606 pagina's tekst. Wat voor 50PLUS opvalt is dat de verkiezingspunten van 50PLUS uit 2018 nu op vele fronten in de begroting terugkomen. 

Voor 2021 zijn wij o.a. positief over:

  • inzet op armoede en schulden,
  • inclusieve stad,
  • toegankelijkheid voor iedereen,
  • gratis OV voor minima,
  • aandacht voor participatie is,
  • alle aandacht voor veiligheid.
  • Bouwen, bouwen, bouwen
  • Urban sportspark is een mooie ontwikkeling maar denk ook aan de ouderen mbt bereikbaarheid.
  • De brede welvaart als continu proces

50PLUS is van mening dat er meer zichtbare aandacht voor de 50PLUSSER nodig is.
In de begroting is gezocht naar de woorden
jeugd, jeugdzorg en jongeren deze komen 138 x voor in de begroting
ouderen ouderenzorg en senioren komen slechts 2x voor in de begroting

Eindhoven kent geen doelgroepen beleid. Toch heeft 50PLUS een motie gemaakt om ouderen beleid te maken. Deze is tijdens de begroting omarmt door de wethouder! In 2021 wordt het beleid gevormt en het streven is om in 2022 een uitvoeringskalender klaar te hebben waar mee gestart kan worden. Fijn dat de coaltitie meedenkt aan de ouderen onder ons.

Lees hier de motie zoals omarmd door het college.50plus ouderen een stem

Subcategorieën