PERSBERICHT

Aan: Pers

Van: 50PLUS Emmen (Gemeenteraadsfractie)

Betreft: Vertrek Frank Duut bij 50PLUS

Datum: 2 mei 2019

Geachte redactie,

Met gemengde gevoelens heeft de gemeenteraadsfractie van 50PLUS Emmen kennis genomen van het besluit van de heer Duut om uit 50PLUS te stappen en samen met een andere partij een nieuwe start te maken.

De fractie van 50PLUS Emmen is het eens met zijn eigen opmerking: “zetelroof” en dat dit “geen schoonheidsprijs verdient”. En juist dat eigen besef van deze politieke doodzonde, maakt hem in zijn verdere politieke loopbaan wel erg ongeloofwaardig.
In een interview bij RTV Drenthe geeft hij op 2 mei aan dat “hij de ouderen niet zal vergeten”. Hij is blijkbaar wel vergeten dat kort geleden nog 8444 kiezers op zijn 50PLUS hebben gestemd.


Overigens gaat 50PLUS Emmen er nog steeds vanuit dat hij nakomt wat hij heeft beloofd, namelijk dat wanneer je uit een partij stapt, je de gemaakte afspraken nakomt en derhalve integer handelt. En in dit geval betekent dit heel simpel dat, nu hij uit 50PLUS is weggelopen, hij zijn zetel teruggeeft aan 50PLUS. Juist door te doen wat je zelf hebt beloofd, laat je zien dat je staat voor wat je zegt, dat je staat voor je standpunten en dat je toont dat je een echte kerel en een échte politicus bent. En niet zoals nu lijkt te gaan gebeuren met zetelroof te blijven zitten.
50PLUS Emmen doet een klemmend beroep aan hem om alsnog de zetel aan 50PLUS terug te geven en niet zonder enig echt mandaat verder in de staten van de provincie te opereren.

Stel je blijft zitten, voor wie dan? Want laten we eerlijk zijn, hij is gekozen voor de partijstandpunten van 50PLUS Drenthe. Standpunten en een partijprogramma die hij te vuur en te zwaard in de campagne voor 50PLUS Drenthe heeft uitgelegd aan de kiezer. En dus niet voor die van een andere partij. Hoe valt dit bij zijn “nieuwe achterban” uit te leggen? Welke achterban is dat dan?
Treedt je niet terug, dan ben je volgens 50PLUS Emmen geen knip voor de neus waard aangezien je je eigen belofte niet nakomt. En als je je eigen belofte al niet nakomt, hoe geloofwaardig kun je dan zijn indien je in een politiek orgaan iets zegt, doet of stemt? Immers, is dat dan wel echt en meen je dat of doe je maar alsof? Vragen die ongetwijfeld bij iedereen opkomen als je in een nieuwe partij actief wordt waarvoor je niet zelf en rechtstreeks gekozen bent. Kortom: hoe betrouwbaar ben je?

Een andere leugen is de volgende: hij geeft aan, dat hij dit intern met het team “heeft geëvalueerd” en dat dit team blijkbaar tot de conclusie is gekomen “dat het eigenlijk zo niet verder kan”.

Absoluut onjuist en klinkklare onzin.


Wat is er dan wel gebeurd? Samen met voorzitter Ton Voerman van 50PLUS Drenthe, heeft hij op enig moment in de 50PLUS bestuursvergadering van de provincie Drenthe aangegeven dat hij ná de verkiezingen door de partijvoorzitter van Sterk Lokaal “op de schouder is getikt” met een simpele vraag of hij eventueel een gesprek met die partij wilde aangaan om eens geheel vrijblijvend na te gaan of een vorm van politieke samenwerking in de provinciale staten van Drenthe tot stand zou kunnen komen. Niet meer en niet minder.
Overduidelijk is door hem aangegeven dat het gesprek geheel vrijblijvend is en dat het team van 50PLUS Drenthe geïnformeerd zou worden waarna samen besloten zou worden óf, hoe en onder welke condities beide statenfracties elkaar in de politieke arena van provinciale staten kunnen versterken en elkaar ondersteunen bij bepaalde onderwerpen of beslissingen. Niet meer en niet minder. Termen als fusie, opheffing of samengaan zijn nooit genoemd en dat was zeker geen uitgangspunt, althans niet bij het team van 50PLUS Drenthe! Dat er door beiden achteraf blijkbaar met een dubbele agenda is gewerkt, geeft dus echt te denken en zegt dus meer iets over de “politicus Duut”!

 
Het gesprek met het team van 50PLUS Drenthe heeft dus, ondanks eerdere belofte dat wel te doen, nimmer plaatsgevonden en beide heren hebben op eigen titel een totaal onbegrijpelijk besluit genomen.

Volgens 50PLUS Emmen is dit dus het bewijs dat de woorden van deze politicus op z’n zachtst gezegd boterzacht zijn en dat je daar als normaal persoon dus niet op kunt vertrouwen. Sterker nog, hij komt niet na wat hij aan het team 50PLUS Drenthe heeft beloofd. Hij denkt dat een politicus blijkbaar mag liegen. 50PLUS Emmen neemt daarvan afstand.

50PLUS Emmen zou na deze affaire wel drie keer afwegen of je met een politicus van dit kaliber zaken zou moeten willen doen.
Kortom: Hoe kun je zo’n iemand nu vertrouwen? Niet dus.


Of wil hij wellicht een poging doen om, al dan niet part-time, gedeputeerde te worden? Want dat gerucht gaat omdat, de besprekingen in de provincie rondom een nieuwe coalitie schijnbaar moeizaam verlopen.
50PLUS Emmen geeft hierbij aan de formateur een ongevraagd advies: pas op uw tellen.

50PLUS Emmen is net als 50PLUS Drenthe ernstig teleurgesteld, maar niet verslagen. Binnenkort zal een nieuw bestuur van 50PLUS Drenthe worden opgericht en door de leden worden gekozen.
Er zijn inmiddels al meerdere leden die zich hiervoor, al dan niet op interim basis, beschikbaar hebben gesteld.

En dát is de kracht van een echte partij, niet wijken voor weglopers en blijven staan voor je 50PLUS standpunten!
Wij blijven opkomen voor de belangen van onze Drentse kiezers en wij blijven onze partijstandpunten uitdragen en verdedigen in gemeenteraden en waterschappen.

Aan de heer Duut een welgemeende oproep van 50PLUS Emmen: “Speel het spel zuiver, Frank”.

Met vriendelijke groet,

Mede namens alle (steun)fractieleden van 50PLUS Emmen
Jan Fonhof,

fractievoorzitter 50PLUS Emmen
Holtstraat 48

7814 PD Weerdinge                                      
Tel. 0591 554 559  Mob. 06 49 94 64 83                                                          
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De fractie heeft twee moties ingediend over de veiligheid van scootmobielen zelf en het veilig gebruik in het verkeer.

Aanleiding is een onderzoek van de wetenschappelijke stichting Onderzoek Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV). De SWOV heeft onlangs geconstateerd dat het ongevallencijfer onder scootmobielen de laatste jaren verontrustend is gestegen. De stichting adviseert gemeenten over een groot aantal kansrijke maatregelen zoals brede fietspaden; geen scherpe bochten; zichtbaarheid oversteekpunten verbeteren etc. Daarnaast wijst de fractie op verbeterpunten voor de scootmobiel zelf.

Lees meer...

 

Vestig dependance Universiteit in Emmen

Kamernood in Groningen, leegloop in Emmen. Dependances van de RUG Groningen en de Universiteit Twente zouden een oplossing kunnen bieden voor beide problemen.

Blijkbaar is het een jaarlijks terugkerend probleem: fatsoenlijke huisvesting van studenten van de RUG en Hanzehogeschool Groningen. Ik heb een oplossing voor studenten, maar ook voor de werkgelegenheid. Tussen Groningen en Enschede is geen universiteit gevestigd. In Emmen is wel de Stenden Hogeschool aanwezig en die plaats ligt nagenoeg precies tussen Groningen en Enschede in. Emmen kampt met leegloop en krimp. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat onze jeugd gaat studeren in... jawel bijvoorbeeld Groningen of Enschede.

Leegloop

Wat zou het toch mooi zijn om daar iets aan te doen. Leegloop tegengaan door in Emmen dependances van de RUG Groningen en de Universiteit Twente te openen. Dependances met studierichtingen waaraan veel behoefte is in Emmen en omstreken. Denk aan artsen en andere specialistische opleidingen in de zorg en technische en chemische opleidingen.

Lees meer...

50PLUS Emmen heeft in de raadsvergadering van de Gemeente Emmen op 28 juni 2018 enkele vragen gesteld inzake het Dienstencentrum voor Ouderen (DCO) in de wijk Emmerhout.
Dit DCO heeft destijds in 2007 bij de vernieuwing van het centrum van de wijk Emmerhout het toenmalige onderkomen moeten verlaten. Men is toen tijdelijk uitgeweken naar een plek buiten Emmerhout en is daarmee moeilijk(er) bereikbaar voor de leden van dit DCO.

Lees meer...

U kunt u vragen of opmerkingen over de site van 50PLUS Emmen richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma en Speerpunten voor Emmen

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u HIER

  1. Zorg, Wonen en Leefbaarheid
  2. Armoede en Laaggeletterdheid
  3. Vrijwilligers en Mantelzorgers
  4. Economie en Werkgelegenheid
  5. Veiligheid
  6. Onderwijs en Sport
  7. Openbaar vervoer (ov) en Verkeer
  8. Milieu en Duurzaamheid
  9. Natuur, Cultuur en Toerisme
  10. Samenleving en Samenwerking.

Inschrijven nieuwsbrief