Toine Manders is lijsttrekker van 50PLUS bij de Europese verkiezingen op 23 mei. Hij omhelst Europa. “Europa heeft ons vrede en welvaart gebracht”, is zijn overtuiging. “Maar in de loop der jaren is in Europa de menselijke maat uit het oog verloren. Die moet weer terug!”

Toine Manders

1999. Dat is het jaar dat Toine Manders voor het eerst zitting nam in het Europees Parlement. Hij bleef er maar liefst vijftien jaar actief; over ervaring gesproken. Nu is deze in de politiek gepokte en gemazelde Brabander lijsttrekker voor 50PLUS bij de Europese verkiezingen op 23 mei. “Anderen zeggen dat ik een verbinder ben die knokt tegen onrecht en dat dan omzet in iets positiefs”, antwoordt de 63-jarige Manders op de vraag wat zijn sterkste punt is. “In de politiek zijn mijn pluspunten creativiteit en met goede argumenten collega-politici overtuigen om samen een zaak aan te pakken en iets gedaan te krijgen!”

Argumenten gebruiken

Toine Manders is – ondanks alle terechte kritiek – lyrisch over Europa. “Ja, want Europa heeft gezorgd voor de langste tijd van vrede sinds de Romeinse tijd”, doceert hij. “Dat is echt het mooiste aan Europa, dat lidstaten niet meer met elkaar in oorlog zijn. Bovendien heeft Europa grote welvaart gebracht voor de meeste lidstaten.” In het Europees Parlement gaat het om argumenten, om sociaal zijn en om een hoge gunfactor hebben naar collega’s toe, stelt Manders. “Dan kun je als individueel politicus heel veel bereiken en invloed hebben. Juist die invloed geeft mij een bepaalde kick, een spanning. Die ik graag gebruik om de belangen van 50-plussers in Europa goed op de kaart te zetten.”

Terug naar de kerntaken

Europa moet terug naar een aantal kerntaken, vindt Toine Manders. “In de loop der jaren is vooral de ‘markt en munt’ belangrijk geworden. Dan heb je het vooral over ondernemingen. Europa is de menselijke maat uit het oog verloren. Europa moet zich niet bemoeien met heel veel zaken die wij in Nederland veel beter zelf kunnen regelen. Ze moeten afblijven van onze pensioenen, afblijven van onze sociale zekerheden, en wegblijven van futiele wetgeving over kromme komkommers en dergelijke. Europa moet gaan over de drie grote kerntaken die je nodig hebt om de lidstaten in harmonie te kunnen laten samenwerken: over milieubeleid en duurzaamheid, want vuile lucht heeft lak aan grenzen, over buitenlands beleid en over economisch en monetair beleid. Want de economie moet blijven draaien; daar eten we van en hebben we inkomen van. En voor de rest: laat het aan de landen zelf over alsjeblieft!” 

Draagvlak voor Europa

50PLUS duidelijk over een eventuele Nexit. “Daar zijn we fel tegen. We zien de problemen met de Brexit”, wijst Toine Manders naar onze buren aan de andere kant van de Noordzee. “Daar heerst echt chaos, ze zijn al veertig procent groei kwijtgeraakt. Wij zijn vóór de Europese Unie, maar we moeten wel terug naar de basisbeginselen. Zorgen dat het een tandje minder ‘markt en munt’ is en dat de mens meer centraal wordt gesteld. Dan wordt het draagvlak voor Europa weer veel groter, simpelweg omdat het werkt!” Manders wil in Europa de stem laten horen van de helft van de bevolking. “In Nederland wordt de politiek nu gedomineerd door dertigers. Daardoor is er te weinig oog voor de belangen en noden van 50-plussers. Er moet iemand zijn die voor hen de kastanjes uit het vuur haalt, en ik denk dat ik daar de juiste persoon voor ben met mijn opleiding, ervaring en leeftijd.”

Aandacht voor positie ouderen

Met die ‘helft van de bevolking’ wordt in de ogen van Manders bij het maken en uitvoeren van beleid te weinig rekening gehouden. “Daarom vinden wij ook dat er een Eurocommissaris voor ouderen moet komen die toetst of beleid nadelen heeft voor 50-plussers. Het is o zo belangrijk dat die 50-plussers betrokken blijven bij de samenleving. Om die reden geven 50-plussers liefst hun stem aan mensen die opkomen voor hún belangen. En 50PLUS doet dat! Daarom: ga stemmen, want Europa is erg belangrijk in ons leven, elke dag weer!”

► LEES HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 50PLUS
► DE KANDIDATENLIJST VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN