50pluslogo  Afdeling Flevoland
 
                                        NIEUWSBRIEF April 2021

collage
 
 
Beste Leden van de afdeling Flevoland,
 
Volgende week zaterdag, om 10.00 uur, is er een bijzondere virtuele Algemene Ledenvergadering van onze partij.
Helaas is het nog niet mogelijk een ledenvergadering fysiek (bij elkaar op 1 locatie) te organiseren, en helemaal jammer dat het huidige hoofdbestuur weer heeft gekozen voor een wijze van vergaderen die slechts vanuit 1 kant communiceert.
 
Verantwoording afleggen van het gevoerde beleid is dus niet mogelijk, het hoofdbestuur zal waarschijnlijk enkel kunnen benoemen wat ze wel heeft gedaan maar wat is nagelaten of waar (bewust) is op aangestuurd zullen we dit bestuur nooit kunnen vragen want, we gaan een nieuw hoofdbestuur kiezen.
Onze afdeling heeft diverse malen gemeld, aan zowel de adviesraad als het hoofbestuur, dat de voordracht voor het nieuwe Hoofdbestuur onacceptabel is omdat, indien de personen die zijn voorgedragen worden gekozen, er slechts twee bestuursleden worden vervangen.
Als afdelingsbestuur vinden wij dat leden van het hoofdbestuur niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de wanprestatie van het afgelopen half jaar.
Nog erger vinden wij het feit, dat een lid van onze afdeling overwogen heeft om een strafrechtelijke procedure op te starten tegen het hoofdbestuur wegens afdreiging ( artikel 318 van wetboek van strafrecht) 
Dit, omdat hij een amendement had ingediend om een door het hoofdbestuur voorgedragen kandidaat terug te trekken vanwege “schijn van belangenverstrengeling”.
De huidige secretaris heeft het lid van onze afdeling telefonisch op een zeer bedreigende wijze benaderd om zijn amendement in te trekken, en deze wijze van afdreiging is door deze secretaris ook per mail bevestigd.
 
Het afdelingsbestuur heeft het desbetreffende lid, excuses aangeboden want zij herkent zich niet in deze wijze van handelen en zeker niet in de toonzetting.
Juist op kritische leden dient onze partij trots te zijn en met respect te behandelen, vooral als zij de lijn van eerdere besluiten bewaken en volgen.
 
Daarop volgend heeft ons afdelingsbestuur, een brief gestuurd naar het hoofdbestuur, waarin gevraagd wordt dit gezamenlijk op een zodanig bevredigende wijze op te lossen, dat het desbetreffende lid zich weer kan herkennen in de wijze en richting van besturen in onze partij.
Dit is direct opgepakt door de voorzitter, dhr. Nagel, en namens het hoofdbestuur heeft de secretaris excuses aangeboden over de wijze waarop ons lid was benaderd.
Onze partij staat op 8 mei op een tweesprong. Nemen we de aftakking richting nieuwe toekomst of gaan we door op de weg zoals we dat gewend zijn.
De grootste groep in onze samenleving zijn de 50plussers. De generatie die Nederland weer heeft opgebouwd en het rotsvaste fundament heeft gelegd waar nieuwe generaties op kunnen bouwen.
50Plussers hebben ook veel verdiend, zowel respect als geld, geld dat zich hoofdzakelijk in de uitpuilende pensioenpotten bevindt, die nu door aankomende regeringsbesluiten, zowel nationaal als in Brussel, bedreigd worden om voor andere doeleinden te worden ingezet.
De behartiging van de belangen voor deze groep, is in principe de corebusiness van onze partij, echter over de vormgeving van de uitvoering zijn alle meningen steeds weer verdeeld.
 
Een nieuw bestuur moet de opdracht krijgen, en dus natuurlijk ook de competenties in huis hebben om de partij zodanig te herstructureren dat de juiste politici worden aangeworven en opgeleid en wij bij de volgende verkiezingen klaar staan met een nieuw elan en capabele mensen, waar de achterban van 7 miljoen kiezers ook vertrouwen in kunnen stellen.
Helaas wordt ook nu nog steeds gekeken naar een maximaal mogelijke score bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en kan kwaliteit daarmee in het gedrang komen.
Het nieuwe hoofdbestuur zou een commissie moeten benoemen, die enkel belast gaat worden met de uitvoering van de verkiezingen en deze commissie zal dan ook bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, iedere aanvraag van een afdeling afwegen volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Dus niet de afdelingen bepalen of kandidaten capabel zijn, maar alles wordt centraal en onafhankelijk beoordeeld.
Als we doorgaan op de huidige wijze, is de kans groot dat het een grote warboel wordt waarbij nitwits, die azen op het pluche en nu al druk aan het lobbyen zijn, kans maken om op de kieslijst te komen. Daardoor zal de belangenbehartiging van onze achterban steeds ongeloofwaardiger kunnen gaan worden.
 
            LAAT DAAROM UW STEM NIET VERLOREN GAAN OP 8 MEI!
 
Meldt u aan via de webpagina of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw lidmaatschap nummer en uw naam en adres
Voordat de verkiezingen voor de leden van het Hoofdbestuur starten, zullen alle kandidaten de gelegenheid krijgen zich te presenteren.
Het afdelingsbestuur raadt u aan zich van tevoren terdege te oriënteren.
Toch willen wij nadrukkelijk wijzen op Harold Kuiper uit Steenwijk.
Voor de nieuwe opbouw hebben wij een bestuur nodig die idealen, ideeën en belangbehartiging op zodanige wijze koppelen, dat discussies hierover niet meer hoeven voor te komen.
Dhr. Kuiper is onder meer gespecialiseerd in het verenigingsrecht, een competentie die onontbeerlijk is bij een opbouw van een “nieuwe” partij en vastleggen van duidelijkheid, zodat “gedoe” in de toekomst niet meer kan voorvallen.
 
 
 
Nieuws van de afdeling Flevoland!
 
Ons afdelingsbestuur heeft slechts 1 reactie mogen ontvangen op de vragen die in de nieuwsbrief en begeleidende email van Maart aan onze afdelingsleden waren gesteld.
Deze reactie was niet erg positief voor de zichtbaarheid van de campagne en het vertrouwen in de lijsttrekker Liane den Haan.
In deze reactie stond ondermeer dat voor de gemeenteraadsverkiezing kandidaten oplettend moeten zijn voor hun omgeving, burgers minder dom zijn dan men in eerste instantie denkt en dat men moet luisteren naar de achterban.
In Almere zou ook een frisse wind door het stadhuis moeten waaien, er is geen aandacht voor de burgers, de ambtenaren hebben het voor het zeggen. Kortom een mentaliteitsverandering is noodzakelijk.
Onze afdelingsvoorzitter heeft namens het bestuur, dit lid een passende reactie afgegeven tijdens de ledenraadpleging op 20 maart jl. De tekst kunt u terugvinden op de internetpagina: www.50plusflevoland.nl 
 
                  flevologopsfoto
   
 
 “Flevoland moet voor alle ouderen een fijne en veilige plek zijn om te wonen, te werken en te recreëren waarbij de provincie zorgt voor een gezonde, schone leegomgeving en duurzaamheid centraal staat.” 
 
Dit zijn en blijven de speerpunten van ons afdelingsbestuur en fractie in Provinciale Staten. Samen met deze fractie van 50PLUS en de fractie in het Waterschap Zuiderzeeland, verdiepen wij ons momenteel in de consequenties van de vestiging van datacenters in onze provincie. 
In een van de volgende nieuwsbrieven zullen wij u verder informeren over onze activiteiten en eventuele resultaten.
 
De fractie bestaat uit Paul van der Starre (fractievoorzitter) en Marc van Rooij (Statenlid)
De fractie is telefonisch bereikbaar via onze afdelingstelefoon 0642428738 en via een mail aan onze afdelingssecretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 wateschaplogo
 
De speerpunten van de 50PLUS fractie in het waterschap waaraan wij dagelijks voor uw belang aan werken: 
1. Focus op kerntaken! 
2. Droge voeten (waterveiligheid)! 
3. Schoonwater, waterkwaliteit omhoog! 
4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer! 
5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk! 
6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)! 
7. Minder bureaucratie! 
8. Geen belangenverstrengeling! 
9. Pragmatisch! 
10. Regeren is vooruitzien!
 
Samenvattend gesteld geldt voor de vertegenwoordigers van 50PLUS bij Waterschap Zuiderzeeland het adagium: ‘Laten we ons richten op de kerntaken en ervoor zorgen dat onze ingezetenen zich betrokken voelen bij ons en hun waterschap!’
 
De fractie bestaat uit Freek Appel (fractievoorzitter) en Caroline Schipper (lid)
De fractie is telefonisch bereikbaar via onze afdelingstelefoon 0642428738 en via een mail aan onze afdelingssecretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
 
Namens het Afdelingsbestuur van de afdeling Flevoland,
Pim Reinders
Voorzitter
 50pluslogo
 
================================================================================================================

Nieuw bestuur

Vrijdag 28 november is er tijdens de toen gehouden Provinciale Algemene Ledenvergaderingeen nieuw bestuur gekozen.

(Zie bovenstaande nieuwsbrief)
Klik op onderstaande link om kennis te maken.

Nieuw bestuur Flevoland 50 plus

 

=======================================================================================
Hoekje 'Paul v/d Starre'

Maandag, 6 juli 2020
Gelezen in  'Almere DEZE WEEK' 

Zaterdag, 9 mei 2020
Paul v/d Starre in 'Over Flevoland gesproken' (klik op 'Paul')

Donderdag, 7 januari 2021
50 plus wil meer Levensloop bestendige woningen in Flevoland.

Luister/kijk naar onze PS fractievoorzitter Paul v/d Starre,

Dinsdag, 2 maart 2021
Datacenter Zeewolde

Terug naar de Hoofdpagina

 

 

Hoofdpagina