Willem Herrebrugh ZW 360Leeftijd 72 jaar, lid 50Plus sinds 2011. Na lange tijd politiek actief te zijn als lid van de gemeenteraad Lelystad en van de Tweede Kamer ben ik sinds mijn pensionering nu 4 jaar voor 50Plus in het Waterschap Zuiderzeeland actief.

Mijn inzet voor 50Plus bij de verkiezing voor de Provinciale Staten Flevoland gaat vooral uit naar de arbeidsinzet van ouderen.
De provincie Flevoland is zowel als arbeidsgever in haar eigen organisatie als opdrachtgever voor te verrichten werkzaamheden in staat de positie op de arbeidsmarkt van ouderen te bevorderen.

Er dient een positief beleid gevoerd te worden om ouderen in de arbeidsmarkt te houden en ook in dienst te nemen Bij uit te besteden werkzaamheden zal dit als een voorwaarde voor contracten moeten worden opgenomen.