Freek Appel zw 360

Sinds 2010 weer woonachtig in Flevoland.

Nu in de hoofdstad van de provincie: Lelystad.

Vanaf  maart 2015  actief voor 50PLUS als lid van het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland.

Mijn inzet voor voor 50 PlUS bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gaat met name voor het goed beschikbaar zijn van het openbaar vervoer in de Provincie.

Gratis busvervoer van 65plussers  in de daluren is voor mij daarbij een belangrijke doelstelling.

Alle dorpen moeten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer(lijndiensten),wat met name voor ouderen van levensbelang is!

Het is van  groot belang dat er zo spoedig mogelijk weer een doorgaande openbaar vervoersmogelijkheid is met de bus tussen Lelystad en Enkhuizen,zoals dat vele jaren het geval is geweest en voor ouderen de mobiliteit naar Enkhuizen en de provincie Noord-Holland aanzienlijk kan toenemen en bovendien  is het daarbij ook van economisch belang voor de toeristische sector van Flevoland.

Tot slot pleit ik ook voor speciale aandacht voor werkloze 40PLUSSers en anderen met een afstand op de arbeidsmarkt en behoud van werkgelegenheid.