De stofwolken zijn nog niet helemaal opgetrokken rond de verkiezingsuitslag maar middels deze mail wil het afdelingsbestuur iedereen van harte bedanken voor de inzet en steun gedurende de afgelopen weken en op de verkiezingsdag 20 maart...
Na een woelige periode is eind januari gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne Provinciale Staten en Waterschap Zuiderzeeland.

Binnen korte tijd is met een klein team hard gewerkt en met behulp van vele handen hebben we een fantastisch resultaat bereikt.

50PLUS is een gevestigde partij geworden in Flevoland die zich qua grootte nu kan meten met D66, SP en PvdD. 2 zetels in het Waterschap waarvoor donderdag middag 28 maart onze ervaren waterschapbestuurder Freek Appel en onze nieuwkomer Caroline Schipper (gekozen met voorkeurstemmen) werden geïnstalleerd. 2 Zetels in Provinciale Staten die zullen worden bezet door een vernieuwde en verjongde fractie met Paul van der Starre en Marc van Rooij.

Deze fractie heeft Marina Reigwein gevraagt om de functie van burgerstatenlid te vervullen waarop zij positief heeft gereageerd.
Maar het CDA heeft vandaag hertelling van de stemmen aangevraagt waardoor de installatie van onze nieuwe fractie pas op 17 april zal plaats kunnen vinden.

Het afdelingsbestuur is dankbaar voor de ontvangen ondersteuning en wil ook zijn dank uitspreken aan de twee bestuurders waarvan we nu afscheid moeten nemen, die 50PLUS in de afgelopen periode vol elan hebben vertegenwoordigd, dhr. Herrebrugh in Waterschap Zuiderzeeland en dhr. Boshuijzen in Provinciale Staten.De formatie gaat beginnen en als deze is afgerond zal het bestuur u verder informeren over de wijze waarop onze fracties de kernpunten uit de twee verkiezingsprogramma’s denken te gaan realiseren.Naast bovenstaande dankbetuiging wil het bestuur u herinneren aan de kennisgeving over de geplande Provinciale ledenvergadering die u op 6 februari jl. per mail had ontvangen.