Afdeling Flevoland
 
                          NIEUWSBRIEF Februari 2021
 
Beste Leden van de afdeling Flevoland,

Het nieuwe jaar is alweer bijna 40 dagen oud, de eerste bestuursvergadering heeft alweer plaatsgevonden en Corona blijft ons beperkingen opleggen.
Maar gelukkig zijn 50PLUSSERS niet gewend te denken in beperkingen maar in kansen vandaar dat het afdelingsbestuur ook besloten heeft u maandelijks te informeren middels een nieuwsbrief.

Deze maand geheel gevuld door het bestuur, maar de volgende nieuwsbrieven zullen ook bijdragen bevatten van onze Provinciale Staten vertegenwoordigers en onze mensen in Het Waterschap waarbij zij u informeren waarmee zij bezig zijn en wat zij inmiddels bereikt hebben.

In de laatste Provinciale Afdeling Ledenvergadering (PAL) hebben de leden per acclamatie gekozen voor een nieuw afdelingsbestuur waardoor het huidige afdelingsbestuur bestaat uit 6 personen.
Voorzitter:  Pim Reinders (Almere),
Secretaris: Jury Roest (Almere),
Penningmeester a.i.: Egbert Bakker (Lelystad)
 
en de algemeen bestuursleden:
Tom Maatjes (Lelystad)
Roy Zuiverloon (Lelystad)
Frank van Laarhoven (Luttelgeest)
 
Mevr. Wouden had zich verkiesbaar gesteld als penningmeester, maar heeft achteraf aangegeven dat zij vanwege haar professionele werkzaamheden, deze functie niet kan invullen. Dhr. Bakker heeft aangegeven deze functie Ad Interim (a.i.) in te willen vullen. Op de eerstvolgende ledenvergadering zal dus, conform het huishoudelijk regelement, een nieuwe penningmeester gekozen moeten worden.
 
Binnen onze vereniging is het geregeld dat de concept-notulen van een vorige vergadering met de nieuwe agenda worden meegestuurd zodat deze dan op de vergadering kunnen worden vastgesteld.

 

Een PAL is er meestal maar 1 of 2 keer per jaar, dus deelnemers moeten dan vanuit hun geheugen correcties aanbrengen en dit lijkt het afdelingsbestuur niet de juiste werkwijze.

Vandaar dat er is besloten om de concept-notulen, die altijd toch binnen vier weken na de vergadering klaar moeten zijn, dan ook direct door te sturen naar alle personen die op de desbetreffende vergadering aanwezig waren.

Het eventueel corrigeren, aanvullen en vaststellen van de notulen gebeurt altijd op de eerstvolgende vergadering.
Met het verspreiden van de agenda krijgen alle leden de concept-notulen meegestuurd en wordt alles ook op de website geplaatst zodat ieder lid geïnformeerd kan zijn.
Daarom ook het advies: Bezoek regelmatig onze website www.50plusflevoland.nl want daar publiceren wij alle informatie die voor de afdeling en voor u van belang kan zijn.

Contact met onze achterban en alle inwoners van Flevoland acht het huidige bestuur van het grootste belang.
Daarom moet ons bestuur en moeten onze politici goed bereikbaar zijn.
Daarom een algemeen mailaccount: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarnaast heeft Flevoland iets unieks, een afdelingstelefoon.  Het nummer is 0642428738 en via dit nummer kunnen wij ook WhatsApp en/of Signal gebruiken.

Deze telefoon is onder beheer van onze secretaris die regelmatig de voicemail afluistert en boodschappen voor zowel bestuursleden als politici verder begeleid. 
Maar wij beseffen terdege dat mail, WhatsApp, SMS en nu ook Signal uitermate geschikt zijn voor het verspreiden van informatie en mededelingen, het zijn geen geschikte media voor discussie.

Zoals ik al eerder meldde, Corona geeft beperkingen maar creëert ook mogelijkheden, op dit moment zijn weliswaar fysieke ontmoetingen beperkt maar maken wij optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden Het kan voorkomen, dat sommige mensen (nog) niet bekend zijn met bovenstaande media, maar dan kunt u ons altijd telefonisch bereiken op dit telefoonnummer.

Ons bestuurslid Tom Maatjes verzorgt de website en heeft zich daarnaast ook georiënteerd op alle mogelijkheden voor digitale groepsbijeenkomsten om de noodzakelijke discussies, die behoren bij het uitwisselen van meningen, ook goed vorm te kunnen geven.

Het afdelingsbestuur zal in aankomende nieuwsbrieven u op de hoogte houden van verder uitwerking hiervan en u informeren welke ondersteuning wij kunnen bieden bij eventuele ondersteuningsverzoeken zodat onze leden ook digitaal weerbaar zijn.
 
Verkiezingen op 17 maart!
Op 1 februari heeft onze lijsttrekker Liane den Haan en haar campagneteam de aftrap gegeven voor een verkiezingscampagne die ons op minstens 7 zetels moet brengen.
Met 7 miljoen ouderen en als hoofdthema het voor eenieder belangrijkste thema “behoud van koopkracht” voor gepensioneerden en AOW’ers is dit natuurlijk een eitje!
U bent als zeer gewaardeerd lid van groot belang om ons te helpen met alle beschikbare mogelijkheden waarbij wij het zouden waarderen als u ook hulp kan inzetten vanuit uw netwerk buiten 50PLUS! 

Alle leden en dus ook uw dierbaren hebben een belangrijke stem, die nu ingezet moet worden om de belangen van 7 miljoen ouderen te kunnen waarborgen.
Dit verkiezingsjaar wordt een bijzonder verkiezingsjaar, in ieder geval tot eind februari helemaal digitaal, en dan nog maar afwachten of fysieke bijeenkomsten in maart wel mogelijk zijn.

Onze afdeling heeft Frank van Laarhoven bereid gevonden om de digitale campagne, die de landelijke campagne commissie heeft ontwikkeld, door te leiden naar onze leden in Flevoland.

Ons verzoek aan u is om alle uitingen die u van ons ontvangt dan via uw eigen accounts  van  twitter, facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn of telefonisch etc. naar uw netwerk door te zetten.

We werken deze campagne met 5 speerpunten:   

1) Inkomen en koopkracht, 
2) Gezondheidszorg, 
3) Wonen, 
4) Veiligheid  
5) Welzijn en Welbevinden
 
Het volledige verkiezingsprogramma vindt u op www.50pluspartij.nl ; daarin leest u hoe wij denken dat deze speerpunten gerealiseerd kunnen worden.
Indien u behoefte heeft aan een papieren versie dan sturen wij U deze graag op of brengen wij deze bij u of op uw verzoek bij een bekende langs.
 
Gezien de privacywetgeving heeft onze afdeling niet de beschikking over telefoonnummers. Daar hebben wij respect voor. Maar dit bemoeilijkt wel onze wens dat wij juist graag met u persoonlijk contact wensen, om b.v. uw mening of gedachtegang van u direct te vernemen.
Daarom verzoeken wij onze afdelingsleden uw telefoonnummer bij ons secretariaat aan te melden. 
Wij zouden u dan zeer erkentelijk zijn, omdat niet alleen uw stem op papier voor ons belangrijk is, maar uw mening ook erg belangrijk voor ons is. 

Als laatste ons stemadvies, stem op een Flevolander: Lijst 50PLUS nr. 7, Marc van Rooij, stemt u liever op een vrouw: Lijst 50PLUS nr1, Liane den Haan onze lijsttrekker en nieuw boegbeeld.
 
Namens het afdelingsbestuur van 50PLUS Flevoland,
Pim Reinders (voorzitter)

 

Nieuw bestuur

Vrijdag 28 november is er tijdens de toen gehouden Provinciale Algemene Ledenvergaderingeen nieuw bestuur gekozen.

(Zie bovenstaande nieuwsbrief)
Klik op onderstaande link om kennis te maken.

Nieuw bestuur Flevoland 50 plus