Beste mensen,

Conform het huishoudelijk reglement kondigt het bestuur van de afdeling Flevoland middels deze mail een provinciale algemene ledenvergadering aan.

Datum:                 donderdag 12 december
Tijd:                     19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie:                volgt bij officiële uitnodiging

Voorlopige agendapunten:

-   Verslag bestuur vanaf aantreden mei 2019
-   Voorbereidingen verkiezingen tweede kamer 2021
-   Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor 16 oktober zullen wij de conceptagenda publiceren op onze website www.50plusflevoland.nl ( die dan ook geactualiseerd zal zijn)

Agendapunten, amendementen en moties kunnen worden ingebracht middels het daarbij gepubliceerde emailadres voor 14 november.

Vanaf 25 november zal op de website de definitieve agenda te vinden zijn.

Het afdelingsbestuur heeft uitgesproken dat zij er veel waarde aan hecht i.v.m. duidelijke communicatie en korte lijnen dat er in iedere gemeente een lid de coördinatie verzorgt en algemeen aanspreekpunt is.

Daarom verzoeken wij leden die zich voor hun eigen gemeente en leden willen inzetten en mee willen helpen onze politieke vereniging verder in onze provincie  op de kaart te zetten dit kenbaar te maken via onze bestuursmail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarnaast wil ons bestuur wijzen op de volgende aankondiging van het HB:

de komende ALV zal zich op één dag afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand. Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2020 Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd.) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019. L

Het afdelingsbestuur Flevoland zal op woensdag 16 oktober samenkomen om alle ALV stukken te bespreken en eventueel moties en amendementen voor te bereiden.

Indien U input n.a.v. de publicatie van de ALV stukken op de website van www.50pluspartij.nl wil leveren verzoeken wij u dit voor 15 oktober via onze bestuursmail te doen.

Vriendelijk begroet,

Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders


  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
afdelingstelefoon: 0624528097