Geachte partijgenoten,

Door de gewijzigde omstandigheden binnen ons bestuur, twee leden zijn toegetreden als medewerker van de provinciale fractie, en het waterschap, waardoor hun bestuursfunctie komt te vervallen. Ons bestuur is in overleg met enkele leden die willen toetreden tot ons bestuur. We streven naar een maximale bezetting van 3 tot 7 personen. (huish. regelement) Die tijdens de algemene leden vergadering op 5 november 2019 aan u worden voorgesteld en eventueel worden benoemd.

Lees meer...

Secretaris van der Wal van 50PLUS-Friesland heeft geprotesteerd bij de redactie van de Leeuwarder Courant. Die publiceerde een stemuitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement zonder daarbij de uitslag van 50PLUS te vermelden. 

En omdat we u toch op de hoogte willen houden onderstaand de opkomst- en kies percentages per gemeente.

Lees meer...

holwerdburroharro50PLUS is voor het project Holwerd aan Zee en stemt in met het voorstel van GS om 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdere planuitwerking van de variant met een ‘doorvaarbare’ verbinding met de Waddenzee.

Holwerd aan Zee is een prachtig project van onderop. Het draait om leefbaarheid en werkgelegenheid in het gebied aan de Waddenkust rondom Holwerd, door het herstellen van de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee.

50PLUS is van meet af aan groot voorstander geweest van dit project. Daarom werd ingestemd met het voorstel van GS om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verdere planuitwerking van de variant met een ‘doorvaarbare’ verbinding met de Waddenzee.

Lees meer...

Theun WiersmaZaterdag 3 november is Theun Wiersma uit Drachten door de ledenvergadering van de afdeling Friesland van 50PLUS gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van provinciale staten in maart 2019. Als lijsttrekker voor de deelname aan de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân is Jan Dogterom uit Westhoek gekozen.

Voorzitter Willem Terpstra is zeer tevreden met het resultaat. “Er is een sterke kandidatenlijst tot stand gekomen. De meeste ouderen willen zekerheid, voor hun zelf en voor de toekomst van hun kinderen. Betaalbaar wonen, goede zorg, voldoende werk en inkomen, veiligheid en onderwijs zijn daarbij belangrijke zaken. Daarvoor heeft de oudere een stem nodig. Daarom moeten we samen bouwen aan een groeiende en sterke partij die opkomt voor het belang van ouderen in Friesland. Met deze kandidaten kunnen we dat.”

De kandidatenlijst voor provinciale staten bestaat naast Wiersma uit Gerard Timmerman (2) uit Ter Idzard, Rob Goedhart (3) uit Koudum, Cor Wijnstra (4) uit Leeuwarden en Albert Huizeling (5) van Ameland. Voor het waterschap is na Dogterom op de tweede plaats Piet de Vries uit Leeuwarden als kandidaat gekozen.