“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

1. Goede zorgverlening.
Ziekenhuis Ter Gooi Blaricum open houden of anders een nieuw zorgcentrum in Gooise Meren! Bijvoorbeeld op Crailo of Naarderheem. Geen bezuiniging op WMO en Thuiszorg.
Ondersteuning voor mantelzorgers. Geen zorgval.
Genoeg (kleinschalige) verpleeghuizen in Gooise Meren.

2. Geen belastingverhoging.
OZB belasting maximaal met indatie-index aanpassen.
 Parkeertarieven niet verhogen!

Geen vermakelijkheidsbelasting! Zoals ‘de Prettax’ voor Oud Valkeveen en Muiderslot.

3. Geen PMD-Kliko!
Tegen onnodig PMD-afval scheiden. Machines kunnen het achteraf echt beter!

4. Verkeer
Geen verkeerscirculatieplan Bussum. Geen ‘Hilversumse toestanden’ Parkeertarieven gelijk houden. Geluidsscherm op snelweg A1 bij Naarderbos P+R terrein Muiden dichterbij de kern aanleggen ’Kiss & Ride’ bij scholen. Beter openbaar vervoer in alle kernen.

5. Subsidies
Betere controle op toekenning subsidies

6. Nu geen FUSIES met andere gemeenten!
We moeten onze huidige fusie nog verwerken en risico’s vermijden van extra kosten!

7. Spoorweg door Bussum verdiepen.
Het aantal treinen gaat toenemen en de barrières worden nog hinderlijker.

8. Ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen:
Alleen woningen op Crailo ‘Bussum’ (waaronder een ‘Tiny Houses Project’) Bredius-Muiden grond aankopen voor sportvelden. Binnen- en buitenhaven Muiden. Binnenhaven in Naarden-Vesting, maar wel roeimogelijkheden volledig behouden!
Muiderberg per sloep bereikbaar maken. 50PLUS wil goede burgerparticipatie bij belangrijke zaken.

9. Seniorenbeleid
50PLUS zet de verbinding van ouderen met jongeren hoog in het vaandel! 50PLUS neemt de aanbevelingen van de seniorenraad over. Personenvervoer, gesubsidieerde taxiservice voor mensen met lichamelijke beperking.
Activiteiten voor ouderen tegen vereenzaming, zoals Beweegtuinenplan van Naarderheem.
 Gereduceerde entreekaartjes.
 Communicatie: Niet alles digitaal maar ook op papier voor degenen zonder computer.
Ontmoetingsplaatsen, zoals bijeenkomsten voor ouderen op wijkniveau.

10. Wonen voor senioren en starters
Woningen levensloopbestendig maken. Meer seniorenwoningen, zoals ontwikkeling ‘Tiny Houses Project’ waar ook jongeren en Starters van kunnen profiteren. Ouderen kunnen vrijwillig doorstromen. Woningen komen vrij voor gezinnen.