“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

50PLUS Gooise Meren wil dat inwoners meedenken en participeren in de besluitvorming. Dat de gemeente goed luistert naar de wijkraden en belangenverenigingen, zoals bijvoorbeeld de seniorenraad en de ondernemersverenigingen. Dat het digitale inwonerspanel wordt uitgebouwd en dat ook digibeten via formulieren hun mening naar voren kunnen brengen. De gemeente moet nu snel werk maken van een sterk verbeterd digitaal platform dat burgers en politici beter in staat stelt zich behoorlijk te oriënteren op gemeentelijke dossiers.

50PLUS ondersteunt, waar nuttig en efficiënt, samenwerking met gemeentes in de Gooi & Vechtstreek mits op de activiteiten voldoende democratische controle door de betrokken gemeenteraden mogelijk blijft. Vertegenwoordigers van de gemeente in de besturen van samenwerkingsorganen dienen de raad behoorlijk te informeren en verantwoording af te leggen.