“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

50PLUS Gooise Meren is voor een duurzame woon- en leefomgeving, energiezuinig door het bevorderen en faciliteren van woningisolatie, gasvrije nieuwbouw, en gebruik van groene energie. Maar, 50PLUS Gooise Meren wil geen onnodige hobbyistische idealen nastreven die vaak duur en weinig effectief zijn. De gemeente heeft veel belangrijke prioriteiten en duurzaamheid is er daar één van. De gemeente heeft geen voorbeeldfunctie en hoeft zich niet te profileren als het beste jongetje van de klas. Burgers en politici die daar wel behoefte aan voelen, hebben onze sympathie, maar zullen zich daar in privé voor dienen in te zetten.

 

50PLUS Gooise Meren is tegen het onnodig en te ver doorgevoerde scheiden van afval omdat machines dit beter kunnen en bron-scheiding door bewoners gedurende de hele dag en avond onnodige en lastige handelingen zijn. Zeker voor woningen met kleinere percelen is de eis van alweer een lelijke container op het terrein bovendien een onacceptabele inbreuk op privébezit. 50PLUS Gooise Meren is daarom tegen het scheiden van PMD-afval in een aparte kliko. Zie onze speerpunten.

50PLUS Gooise Meren wil dat de gemeente bij Rijkswaterstaat aandringt op het aanbrengen van een geluidswal langs de A1 bij Naarderbos om tegemoet te komen aan de wensen en de petitie van de bewoners ter plekke.

50PLUS Gooise Meren wil waterrecreatie stimuleren door onder meer het aanleggen van een binnenhaven in Naarden-Vesting en de marketing en inrichting van verschillende vaarroutes voor sloepen (sloepennetwerk). Ook mag de pleziervaart op de randmeren geen hinder ondervinden van de wildgroei aan waterplanten. De waterplanten moeten regelmatig gesnoeid worden.

50PLUS Gooise Meren wil de mogelijkheid onderzoeken van het realiseren van een crematorium binnen de gemeentegrenzen. De prachtige begraafplaatsen binnen de gemeente dienen behouden en goed onderhouden te worden, maar de capaciteit is beperkt. Voor crematie zijn bewoners thans nog aangewezen op faciliteiten in andere gemeentes.