“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Tot de gemeentelijke taken behoren het verstrekken van inkomensvoorzieningen op het gebied van de participatiewet en minimabeleid.

50PLUS Gooise Meren wil dat de gemeente er naar streeft om zoveel mogelijk mensen aan passende arbeid te helpen. Dit verlaagt de uitkeringslasten, maar is vooral van belang voor betrokkenen. Veel 50plussers zijn door regeringsbeleid, regelgeving en marktomstandigheden hun baan kwijtgeraakt en vast staat dat de werkeloosheid onder deze groep langdurig en dikwijls uitzichtloos is. Wij verwachten daarom van de gemeente dat juist aan deze groep extra aandacht zal worden gegeven. Daartoe zal moeten worden samengewerkt met gespecialiseerde bureaus, het bedrijfsleven en andere gemeentes.

 

Het rijk stelt gemeentes een budget ter beschikking om mensen extra financieel te kunnen bijstaan in bijzondere omstandigheden. Vele gemeentes gebruiken deze gelden om de begroting sluitend te maken. Ook in de gemeente Gooise Meren wordt slechts een gedeelte aan hulpbehoevenden uitgekeerd. 50PLUS Gooise Meren wil dat deze gelden uitsluitend worden besteed aan degenen en aan de doeleinden waarvoor het bedoeld is.