“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Sport:
50PLUS Gooise Meren vindt sport belangrijk zowel voor jong en oud. Het is belangrijk dat er genoeg goede voorzieningen zijn en we zien het als een belangrijke taak om genoeg voorzieningen beschikbaar te hebben zodat er geen wachtlijsten ontstaan.

50PLUS Gooise Meren vindt dat subsidieverstrekking aan sportclubs evenwichtig moet gebeuren. Dus eerlijk verdeeld en niet afhankelijk van connecties van de club met de gemeente. Een richtlijn is het aantal leden die profiteren van de accommodatie.

 

50PLUS Gooise Meren wil ook dat door de gemeente gefaciliteerde sportaccommodaties onder redelijke voorwaarden gebruikt kunnen worden door niet leden-groeperingen (ouderen) op tijdstippen dat de accommodaties niet worden gebruikt.

50PLUS wil dat activiteiten voor senioren om te bewegen, zoals gymnastiek en buitensport, worden gestimuleerd en mogelijk gefaciliteerd.

50PLUS wil dat schoolzwemmen weer beschikbaar wordt gesteld.

Cultuur:
50PLUS Gooise Meren vindt cultuur belangrijk en vindt dat de gemeente culturele instellingen mag subsidiëren. Toch willen we niet dat een culturele instelling teveel leunt op de financiële bijdrage van de gemeente, of dat het hele cultuurbudget onevenredig besteed wordt bij slechts enkele instellingen. Als er behoefte is aan een culturele instelling moet die grotendeels z’n eigen broek op kunnen houden middels de verkoop van tickets. De gemeente is geen bioscoop- of theaterexploitant.

50PLUS Gooise Meren wil dat subsidies die een bedrag van €30.000,- te boven gaan vooraf door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Ook subsidies voor een periode langer dan 4 jaar behoeven die voorafgaande toestemming . Anders worden opvolgende bestuurders steeds geconfronteerd met de besluiten van een vorig(e) college of wethouder.

50PLUS Gooise Meren wil dat subsidies goed gecontroleerd worden op doelstelling, nut en hoogte. De gemeente moet goed de financiële behoefte van de subsidie in kaart brengen en zich afvragen of een lager bedrag ook volstaat.

50PLUS Gooise Meren wil dat de Bibliotheek, het Filmhuis, de Zwembaden en ´t Spant blijven bestaan, maar dat de gemeente wel nauwkeurig het benodigde subsidiebedrag zal vaststellen op basis van een onafhankelijk accountantsonderzoek.