“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn sinds 2015 Gemeentelijke taken. 50PLUS Gooise Meren vindt zorgverlening een essentiële taak van de gemeente. Mensen die ziek, oud of hulpbehoevend worden moeten we maximaal en menselijk ondersteunen. Mantelzorgers moeten we zo goed mogelijk helpen bij hun moeilijke taken.

50PLUS Gooise Meren wil geen bezuinigingen op het WMO-budget voor bijvoorbeeld (thuis)zorg. De landelijke overheid geeft gemeentes extra geld om hulpbehoevenden die tussen wal en schip vallen, te ondersteunen. Gemeentes en ook Gooise Meren gebruikt dit budget gedeeltelijk om de gemeentelijke begroting sluitend te maken. 50PLUS Gooise Meren wil dat deze steun ook daadwerkelijk terecht komt bij de mensen die dit het meest nodig hebben.

50PLUS Gooise Meren is de enige politieke partij die zich heeft ingezet om ziekenhuis Ter Gooi Blaricum te behouden als regionaal zorgcentrum. Het ziekenhuis is een uiterst belangrijke voorziening waar elke inwoner wel eens gebruik van maakt. Bij medische spoedgevallen is nabijheid van essentieel belang, speciaal als elke seconde telt. In onze omgeving zijn al diverse ziekenhuizen gesloten zoals het Majella ziekenhuis in Bussum , het Diaconessen ziekenhuis in Naarden en het St Jan in Laren. Ter Gooi Blaricum kwam daarvoor in de plaatst. Met de huidige vergrijzing en de toenemende naar zorg en verpleegfaciliteiten is het onverantwoord om TerGooi Blaricum te sluiten. Als Ter Gooi Blaricum verdwijnt verhuist ook de Ambulancedienst, de huisartsenpost en de centrale apotheek naar Hilversum. 50PLUS Gooise Meren wil dat de arts of ambulance binnen 15 minuten aanwezig kan zijn bij alle burgers in de gemeente. Het toenemende tekort aan verpleegbedden voor niet-ambulante patiënten kan worden opgevangen op de huidige vestiging in Blaricum, waarmee kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Dit heeft prioriteit boven plannen tot commerciële ontwikkeling.

Mocht het ziekenhuis Ter Gooi Blaricum verdwijnen dan wil 50PLUS Gooise Meren daarvoor een uitgebreid zorgcentrum in de gemeente Gooise Meren voor in de plaats.