“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

50PLUS Gooise Meren is de enige partij die tegen verhoging van de OZB belasting heeft gestemd. 50PLUS Gooise Meren is tegen verkwisting van belastinggeld. Bij projecten moet beter gebudgetteerd worden. Bij teveel gemeentelijke project gaat het fout en worden de kosten in de praktijk fors hoger. Ook niet urgente investeringen, projecten en subsidies moeten achterwege blijven. Als de Gemeente zorgvuldig met de financiën omgaat kunnen belangrijke voorzieningen gehandhaafd blijven zonder verhoging van belastingen.