“”

Andreas van der Schaaf

Huidig raadslid en Lijsttrekker

“”

Arno Haije

Huidig raadslid en kandidaat nummer 2

“”

Elisa Nuij

Kandidaat nummer 3

“”

Marijke Mourits

Kandidaat nummer 4

“”

Frits van Diemen

Kandidaat nummer 5

“”

Janneke Morshouwerkanneke

Kandidaat nummer 6

“”

Erik Ekker

Kandidaat nummer 7

50PLUS Gooise Meren is de enige politieke partij die tegen het verkeerscirculatieplan voor Bussum is. Dit plan biedt een schijnoplossing voor een probleem dat er niet is. Het is regelzucht waar de burger niets mee opschiet. Het verkeer stroomt redelijk door en het centrum is goed en gemakkelijk bereikbaar. Bij het invoeren van eenrichtingsverkeer moeten auto’s meer omrijden en komen er verkeersdrukte en verstoppingen op andere plekken. Teveel gemeentes (zie Hilversum, Groningen) hebben getoond hoe het niet moet.
50PLUS Gooise Meren wil dat het autoverkeer over de Brinklaan in het centrum van Bussum blijft rijden en dat er een zebrapad komt bij de kruising Havenstraat/Nassaulaan.

Parkeren:
50PLUS Gooise Meren wil gastvrij parkeren en lage tarieven. Alleen betaald parkeren waar parkeerdruk is. Parkeervergunningen voor bedrijven zoveel mogelijk toewijzen aan parkeergarages.