“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Het spoor in Bussum is een hinderlijk barrière. De spoorwegovergangen zijn te vaak gesloten. Het aantal treinen per uur gaat toenemen (“spoorboekloosrijden”)  waardoor de spoorwegovergangen nog vaker gesloten zullen zijn. De gemeente  moet actief gaan lobbyen bij de ProRail, de provincie, de landelijke overheid en in  Europa, om geld en middelen te verkrijgen voor het daadwerkelijk in gang zetten van het politieke traject voor de verdieping van het spoor.

50PLUS gaat voor zo optimaal mogelijke veilige spoorwegovergangen.