“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Gedepubliceerd

logoverknipt“Alle vergaderingen liggen er de komende weken uit, “zegt Statenlid Willem Willemse. We mogen het provinciehuis nog wel in maar ik heb daar weinig te zoeken. Ik ga alleen nog een vertrouwelijk stuk lezen dat ter inzage ligt. Waar dat over gaat? Haha, leuk geprobeerd.”

Het coronavirus heeft de agenda's van de volksvertegenwoordigers van 50PLUS behoorlijk opgeschoond. Toch ligt het politieke leven niet stil. “Er gebeurt nu veel via de telefoon en het internet,“ zegt het Vlissingse raadslid Kris van Wezel. “We zouden bijvoorbeeld vergaderen over de compensatieregeling voor de marinierskazerne, maar iedere fractie zet zijn bijdrage nu op papier en zendt dat rond.”

Ook zijn partijgenoot aan de overkant, raadslid en hoofdingeland Johan Hessing, heeft als politieke thuiswerker genoeg omhanden. “Ik zit in een landelijk waterschapsoverleg van 50PLUS en we zijn nu bezig met onze bijdrage aan het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat doen we digitaal. Ik had ook nog achterstallig leeswerk liggen en als raadslid moet ik veel mails van bewoners beantwoorden.”

Toch hebben de 50PLUS politici vanwege de coronacrisis extra tijd en dat komt hen en hun omgeving misschien wel goed uit. Kris van Wezel helpt mensen met hun belastingaangifte en zit in een aantal besturen en Johan Hessing komt nu eindelijk toe aan het lezen van een Amerikaanse thriller. En Gerrie Willemse? Die is blij dat echtgenoot Willem vaker thuis is.

Gedepubliceerd

Waarde leden van 50Plus Limburg,
In ons verkiezingsprogramma van 50Plus voor Waterschap Limburg is ondermeer het voorstel opgenomen om de zuiveringsheffing van het waterschap te koppelen aan het drinkwaterverbruik.
Achterliggende gedachte is, dat men zuiniger aan gaat doen met het drinkwater wanneer men meer moet gaan betalen aan de zuiveringsheffing.
Dat zou een tweeslag betekenen: minder kostbaar drinkwater en overall lagere zuiveringslasten op den duur.
Op mijn verzoek heeft er bij waterschap een onderzoek plaats gevonden, waar het resultaat is neergelegd in de bijlage.
Een dergelijk onderzoek was al beschikbaar, omdat in Belgisch Vlaanderen een dergelijk systeem al bestaat.
Voor jullie informatie: volgens een Vlaams Milieu bureau is het gemiddeld drinkwater verbruik per persoon in Vlaanderen 114 liter per dag, terwijl dat bij de WML 118,9 liter is… Parallel aan deze exercitie loopt bij de waterschappen nog een onderzoek via een speciale belastingcommissie naar de invoering van 2 VE als middel om zuiveringslasten te betalen.
Zoals jullie weten is de huidige methodiek van heffing zuiveringslasten er een van 1 VE voor alleenstaanden en 3VE voor alle andere andere combinaties.
Ergo 2 persoons gezinnen betalen 3 VE, wat zeer onrechtvaardig is. Deze commissie onderzoekt nog veel meer zaken in de belastingherziening.
Het totale vraagstuk is zo complex en vergeven van allerlei politieke gechicaneer dat het onderzoek al meer dan 4 jaar duurt..
Graag ge ik samen Rene Beckers en Willy Bronckers - commissieleden namens 50Plus van Waterschap Limburg - met jullie in debat over de onderhavig problematiek.

Met vriendelijke groet,
Jacques Arntz
Lid AB Waterschap Limburg namens 50 Plus

Lees meer...

Gedepubliceerd

De gemeenteraadsfractie van 50PLUS wenst alle inwoners van Maastricht een gelukkig en gezond 2020 toe,

Ook in 2020 staat de fractie weer klaar om voor uw belangen op te komen. U kunt bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bennie, Willy, John, Annemiek, Felix, Math en Theo

 

Gedepubliceerd

                       ‘Breaking News’ van de 50PLUS fractie Gooise Meren!         Logo 50PLUS Gooise Meren

Bij de afgelopen raadsvergadering Programmabegroting 2020-2013 in Gooise Meren op 6 november 2019 behaalde 50PLUS Gooise Meren een paar aardige successen die in lijn liggen met de landelijke 50PLUS idealen en doelen.

De Motie : ‘Ontzorgen en ondersteuning bieden bij problematische schulden’ werd met een ruime meerderheid aangenomen (mede ingediend door PvdA en CU) !

Overwegende dat:

  1. In de begroting 2020-2023 er met betrekking tot het schuldhulpverleningsbeleid alleen gesproken wordt over preventieve en educatieve maatregelen;
  2. In het regeringsbeleid duidelijk wordt ingezet op zowel preventie, ondersteuning/ontzorging en betere samenwerking tussen alle partners (waaronder de gemeentes);
  3. Het ontzorgen van problematische schuldenaren zorgt voor rust en beter perspectief op structurele oplossingen;
  4. In diverse gemeentes momenteel gekeken wordt naar mogelijkheden om lokaal ondersteuning en ‘lucht’ te kunnen bieden, door middel van fondsen, extra toelages of overname van leningen
  5. financieel kwetsbare mensen, waaronder ouderen, in 132 gemeenten tussen de 12% en 14% rente betalen voor ‘sociale’ kredieten bij gemeentelijke kredietbanken;
  6. De rente momenteel erg laag staat.

De actuele rekenrente op sociale kredieten die in onze regio verstrekt worden wellicht ook nog naar beneden bijgesteld kan worden en riep het College op:

  1. Te onderzoeken of en hoever de gemeente het rentetarief voor sociale, gemeentelijke kredietverlening kan aanpassen.
  2. De raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

Motie Verzilverlening niet aangenomen maar toch ook weer wel !?

De Motie ‘Verzilverlening’ werd weliswaar niet aangenomen, maar wel gesteund door de grootse coalitiepartij de VVD. Na gesprek met de wethouder werd duidelijk dat hij wel serieus bezig is met de Verzilverlening als goede en betere variant dan bijv. de blijverslening en ook ons inziens extra ingezet kan worden naast de ‘duurzaamheidslening’. Hij komt hier zeer snel op terug.

Motie Anoniem Solliciteren haalde zelfs de pers!

De Motie Anoniem Solliciteren bracht bij diverse partijen veel discussie op gaan die zelf de krant haalde. De motie lijkt op dit moment gezien de krapte op de arbeidsmarkt, zeker wat betreft onze gemeente vacatures minder opportuun, maar wordt wel aangehouden.

Motie Pilot Cameratoezicht aangenomen

Deze motie behelst een pilot om tijdens de Jaarlijkse Kermis met Cameratoezicht te gaan werken dit vanwege eerdere ongeregeldheden van groepen jongeren en werd al eerder dit jaar met een ruime meerderheid aangenomen.

Vriendelijke groet,

Andreas van der Schaaf

Fractievoorzitter 50PLUS Gooise Meren

                

Gedepubliceerd

Beste mensen,

Conform het huishoudelijk reglement kondigt het bestuur van de afdeling Flevoland middels deze mail een provinciale algemene ledenvergadering aan.

Datum:                 donderdag 12 december
Tijd                      19.30 uur toto 21.30 uur
Locatie:                volgt bij officiële uitnodiging

Lees meer...

Gedepubliceerd

The quick brown fox jumps over the lazy dog.