“”

Andreas van der Schaaf

Raadslid en fractievoorzitter

“”

Elisa Nuij

Raadslid

Gedepubliceerd

 

Namens onze afdelingsvoorzitter, mevr. R. Gralike, nodig ik u uit voor onze tweede bestuursvergadering op:

Woensdag 16 oktober
Provinciehuis in Lelystad
Zaal Schokland
0m 14.oo uur.
Verzamelen om 13.55 uur bij de receptie, wij worden opgehaald door een lid van de fractie.

N.B. het betreft een bestuursvergadering en daarom is niet nodig dat fractieleden P.S. en W.S. aanwezig zijn maar het wordt op prijs gesteld als iedere fractie een afgevaardigde stuurt.

Deze vergadering kent drie agendapunten;
Verzoek van Hoofdbestuur afvaardiging ledenwerfcommissie. (zie bijlage)
Algemene reacties van leden op mail van afdelingsbestuur
Behandeling van vergaderingstukken ALV van november met eventueel vaststellen amendementen/moties.

Het HB heeft op 2 september vergaderd en vanuit dit verslag:
Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019.
Vanwege een herschikking van de agendapunten heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris besloten dat de komende ALV zich op één dag zal afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand.

Vanuit Flevoland;
Ter voorbereiding van onze afdelingsvergadering verzoeken wij u allen vanaf 4 oktober de website van 50PLUSpartij te bezoeken, het bedoelde concept en andere ALV stukken door te nemen, zodat wij deze op 16 oktober kunnen behandelen.

Vriendelijk begroet,
Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders

Gedepubliceerd

Namens onze afdelingsvoorzitter, mevr. R. Gralike, nodig ik u uit voor onze tweede bestuursvergadering op:

Woensdag 16 oktober

Provinciehuis in Lelystad

Zaal Schokland

0m 14.oo uur.

Verzamelen om 13.55 uur bij de receptie, wij worden opgehaald door een lid van de fractie.

N.B. het betreft een bestuursvergadering en daarom is niet nodig dat fractieleden P.S. en W.S. aanwezig zijn maar het wordt op prijs gesteld als iedere fractie een afgevaardigde stuurt.

Deze vergadering kent drie agendapunten;

Verzoek van Hoofdbestuur afvaardiging ledenwerfcommissie. (zie bijlage)

Algemene reacties van leden op mail van afdelingsbestuur

Behandeling van vergaderingstukken ALV van november met eventueel vaststellen amendementen/moties.

Het HB  heeft op 2 september vergaderd en vanuit dit verslag:

Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019.

Vanwege een herschikking van de agendapunten heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris besloten dat de komende ALV zich op één dag zal afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand.

Vanuit Flevoland;

Ter voorbereiding van onze afdelingsvergadering  verzoeken wij u allen vanaf 4 oktober  de website van 50PLUSpartij te bezoeken,  het bedoelde concept en andere ALV stukken door te nemen,  zodat wij deze op 16 oktober kunnen behandelen.

Vriendelijk begroet,

Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders

Gedepubliceerd
Namens onze afdelingsvoorzitter, mevr. R. Gralike, nodig ik u uit voor onze tweede bestuursvergadering op: Woensdag 16 oktober Provinciehuis in Lelystad Zaal Schokland 0m 14.oo uur. Verzamelen om 13.55 uur bij de receptie, wij worden opgehaald door een lid van de fractie. N.B. het betreft een bestuursvergadering en daarom is niet nodig dat fractieleden P.S. en W.S. aanwezig zijn maar het wordt op prijs gesteld als iedere fractie een afgevaardigde stuurt. Deze vergadering kent drie agendapunten; Verzoek van Hoofdbestuur afvaardiging ledenwerfcommissie. (zie bijlage) Algemene reacties van leden op mail van afdelingsbestuur Behandeling van vergaderingstukken ALV van november met eventueel vaststellen amendementen/moties. Het HB heeft op 2 september vergaderd en vanuit dit verslag: Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019. Vanwege een herschikking van de agendapunten heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris besloten dat de komende ALV zich op één dag zal afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand. Vanuit Flevoland; Ter voorbereiding van onze afdelingsvergadering verzoeken wij u allen vanaf 4 oktober de website van 50PLUSpartij te bezoeken, het bedoelde concept en andere ALV stukken door te nemen, zodat wij deze op 16 oktober kunnen behandelen. Vriendelijk begroet, Namens het bestuur afdeling Flevoland Pim Reinders

Gedepubliceerd

Namens onze afdelingsvoorzitter, mevr. R. Gralike, nodig ik u uit voor onze tweede bestuursvergadering op:

Woensdag 16 oktober

Provinciehuis in Lelystad

Zaal Schokland

0m 14.oo uur.

Verzamelen om 13.55 uur bij de receptie, wij worden opgehaald door een lid van de fractie.

N.B. het betreft een bestuursvergadering en daarom is niet nodig dat fractieleden P.S. en W.S. aanwezig zijn maar het wordt op prijs gesteld als iedere fractie een afgevaardigde stuurt.

Deze vergadering kent drie agendapunten;

Verzoek van Hoofdbestuur afvaardiging ledenwerfcommissie. (zie bijlage)

Algemene reacties van leden op mail van afdelingsbestuur

Behandeling van vergaderingstukken ALV van november met eventueel vaststellen amendementen/moties.

Het HB  heeft op 2 september vergaderd en vanuit dit verslag:

Op basis van een grondige analyse van Harry Siepel heeft het HB zich gebogen over het vraagstuk welke criteria maatgevend zijn bij bepalen welke gemeenten wel of niet mogen meedoen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2020. De criteria die het HB zal hanteren betreffen het minimaal aantal leden in de gemeente en de procentuele kans dat de kiesdeler wordt gehaald. Besloten is dat zo spoedig mogelijk een inhoudelijke en gedetailleerde mededeling wordt gestuurd aan de verschillende provinciale afdelingsbesturen. Stand van zaken voorbereiding concept wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) Robert Gielisse heeft een geanonimiseerde panelgroep van 20 personen gevraagd om kritisch naar het concept te kijken. Mede in het licht van de ontvangen commentaren is het concept opnieuw door het HB bekeken, waarbij in voorkomend geval een aantal door Robert voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd. Het HB - en in het bijzonder de (wnd) secretaris - dankt langs deze weg alle panelleden voor hun bijzonder gewaardeerde inbreng. Het aangepaste concept zal voor de reglementaire datum van 4 oktober 2019 op de website worden gepubliceerd, tezamen met de andere ALV-stukken. Sluitingsdatum voor indienen van moties en amendementen: vrijdag 1 november 2019.

Vanwege een herschikking van de agendapunten heeft het HB op initiatief van de (wnd) secretaris besloten dat de komende ALV zich op één dag zal afspelen en wel op zaterdag 30 november 2019. Nadere informatie over de exacte locatie (onder de grote rivieren) volgt later deze maand.

Vanuit Flevoland;

Ter voorbereiding van onze afdelingsvergadering  verzoeken wij u allen vanaf 4 oktober  de website van 50PLUSpartij te bezoeken,  het bedoelde concept en andere ALV stukken door te nemen,  zodat wij deze op 16 oktober kunnen behandelen.

Vriendelijk begroet,

Namens het bestuur afdeling Flevoland
Pim Reinders

Gedepubliceerd


Omdat de kosten voor inwoners langzaamaan de pan uit rijzen, voert 50PLUS een beleid waarin de inwoners zoveel als mogelijk worden ontzien. Volgens artikel 120 van de Waterschapswet mogen kosten voor 41% tot 50% procent worden doorberekend naar de inwoners. De rest dient te worden opgebracht door de eigenaren van de grond.
In het voorstel van het Hoogheemraadschap Rijnland, dat op 25 september 2019 wordt behandeld, worden de inwoners voor de maximale 50% aangeslagen.
De fractie van 50PLUS in Rijnland is van mening dat een percentage van 45% meer in de rede ligt, maar dat de aanpassing geleidelijk dient te zijn.
Om deze verlaging te bewerkstelligen heeft de fractie van 50PLUS een amendement ingediend op het voorstel en bepleit nu een doorberekeningspercentage van 48% voor inwoners.
Dat betekent echter wel dat grondeigenaren iets meer zullen moeten bijdragen, echter die kosten kunnen ze in mindering brengen op hun belastbare opbrengst.

Gedepubliceerd

50PLUS Rijnland bepleit verlaging bijdrage inwoners
Omdat de kosten voor inwoners langzaamaan de pan uit rijzen, voert 50PLUS een beleid waarin de inwoners zoveel als mogelijk worden ontzien.

Volgens artikel 120 van de Waterschapswet mogen kosten voor 41% tot 50% procent worden doorberekend naar de inwoners. De rest dient te worden opgebracht door de eigenaren van de grond. In het voorstel van het Hoogheemraadschap Rijnland, dat op 25 september 2019 wordt behandeld, worden de inwoners voor de maximale 50% aangeslagen.
De fractie van 50PLUS in Rijnland is van mening dat een percentage van 45% meer in de rede ligt, maar dat de aanpassing geleidelijk dient te zijn. Om deze verlaging te bewerkstelligen heeft de fractie van 50PLUS een amendement ingediend op het voorstel en bepleit nu een doorberekeningspercentage van 48% voor inwoners.

Dat betekent echter wel dat grondeigenaren iets meer zullen moeten bijdragen, echter die kosten kunnen ze in mindering brengen op hun belastbare opbrengst.

Gedepubliceerd

Voorzitter de eerste kennismaking met het coalitieakkoord resulteerde voor de fractie van 50PLUS in een positieve leeservaring die ons allerlei warme gevoelens bezorgde. We troffen prachtige voornemens aan maar ook een enorme hoeveelheid positief getoonzette algemeenheden. Dit akkoord deed ons qua toonzetting denken aan het beste dat “corporate proza” kan voortbrengen. Het lijkt wel een product van de afdeling communicatie.

Lees meer...