Met het vertrek van voorzitter Johan ten Hoove naar de provincie als statenlid, is de functie van voorzitter vacant geworden. Nog twee andere leden (Dinah Hagedoorn en Ingrid Voerman) zullen vanwege hun nieuwe taak als commissiewoordvoerder en fractieondersteuner aftreden. Deze drie vrijgekomen plekken willen we graag weer opvullen. Er is ook behoefte aan ervaring op het gebied van website-onderhoud, tekstschrijven en social media.

Belangstelling voor een bestuursfunctie? Stuur een motivatiebrief naar de secretaris van 50PLUS Groningen. U kunt ook eerst contact met hem opnemen voor meer informatie. In het najaar van 2019 wordt een bestuursverkiezing gehouden en daarbij komen alle functies vacant.

Het gros van het bestuur heeft zijn zittingsperiode van drie jaar er opzitten.Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt op een ledenvergadering in functie gekozen.Secretariaat: K.H. de Vries Bartholomeus van der Helststraat 35 - 9601 CA Hoogezand Tel: 0598 39 44 88. E-mail:

groningen kandidatenMet een kleine gemotiveerde groep kun je toch veel bereiken. Het resultaat mag er zijn! Van niets op 1 zetel in de Provinciale Staten en behoud van de zetel in Waterschap Hunze en Aa’s, is op de valreep een zetel beschikbaar gekomen voor Waterschap Noorderzijlvest.

We zijn hartstikke trots dat ons dat in Groningen op alle fronten is gelukt!

LGO TEKST BEDANKTBeste 50 PLUS’ers,

We hebben het gehaald in Groningen!!
We zitten in de Provinciale Staten van Groningen met 1 zetel.
Dit hebben we gehaald dankzij de hulp en inzet van veel mensen, daarvoor mijn dank.
Ook bedankt voor alle mensen die op ons hebben gestemd.
Ik ga mijn uiterste best doen in de Provinciale Staten van Groningen om waar te maken wat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat.
Nogmaals: alle 50PLUS’ers bedankt!

Johan ten Hoove
Statenlid 50PLUS Groningen
Interim-voorzitter 50PLUS Groningen

johan gronngen50PLUS Groningen is een afdeling van de jonge, landelijke politieke parti, met zowel algemene als regionale speerpunten. Onze hoogste ambitie is om voor iedereen een leefbare samenleving te creëren waarin waarden als individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid gekoesterd worden. Een samenleving waarin ook ouderen hun belangen behartigd zien als het aankomt op behoud van koopkracht en pensioenrechten. Maar ook de positie van 40-plussers op de arbeidsmarkt laat ons niet onverschillig. Het hoeft geen betoog dat zorg en mantelzorg al evenzeer hoog op onze agenda staan.

Lees meer...