dinah hagendoorn 360

Kandidaat Provinciale Staten en Waterschap Hunze en Aa’s

Achtergrond:
Public Relations Theater Geert Teis; organisatie van o.a. jeugd- en jongerentheater
Diverse bestuursfuncties
Sportleider

Momenteel actief als:
Bestuurslid/communicatie 50PLUS Groningen (ruim 3 jaar)
Schrijver
Traumatherapeut/coach

Hier sta ik voor:
Met een sterke drang naar rechtvaardigheid en harmonie hoop ik ooit dat mensen, dieren en al wat leeft evenwichtig en vredig naast elkaar leven op een ‘gezonde’ planeet.

Veel mensen moeten in ons land nog elk dubbeltje omdraaien. Kwetsbare mensen hebben een extra steuntje in de rug nodig, want niemand mogen wij het recht op goede (gezondheids-)zorg en een goede baan met een eerlijk salaris en pensioenopbouw ontzeggen.
Ik vind bovendien dat alle Groningers actief moeten kunnen participeren aan de maatschappij en daar hoort voordelig en goed openbaar vervoer, een buurtwinkel en een speeltuin bij (om maar een paar voorbeelden te noemen).

Onze oudere medemens gun ik een mooie ‘oude dag’ zonder eenzaamheid en daar mag wel wat meer aandacht en respect naar uitgaan. Thuis kunnen blijven wonen wil ik stimuleren door mensen die dat nodig zijn financieel te ondersteunen.

Ook is een van mijn stokpaardjes proberen de politiek dichter bij de mensen te brengen. Dan hadden windmolens nu op zee gestaan in plaats van in onze achtertuin en was de roekeloze aardgaspolitiek niet zo pijnlijk uit de hand gelopen. Beide zijn een vette smet op de Nederlandse beschaving die zeker de geschiedenisboeken ingaat.

Ten slotte: het water in de oceanen en in onze eigen wateren moet schoon. Tegelijkertijd moeten we ons met goede dijken beschermen tegen het ‘opkomende’ water en toekomstige, extreme weersomstandigheden. Kortom, er is veel werk aan de winkel, en daar wil ik me heel graag voor inzetten!