Kandidaat Waterschap Hunze en Aa’s

Achtergrond: 

34 jaar Nautische en communicatie ervaring Koninklijke Marine
Enkele jaren lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Alescon Assen
en lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Assen
20 jaar (1998-2018) raadslid lokale politieke partij (PLOP en OpAssen); fractievoorzitter
Correspondent militaire vakbond aan boord van schepen Kon. Marine

Momenteel actief als:
Vrijwilliger Riders for Health Benelux

Hier sta ik voor: 

 

  • Aanpak ‘plastic soep’ in gebied van waterschap Hunze en Aa’s.
  • Op peil houden grondwaterpeil teneinde indrogen van veenlagen te voorkomen. Indrogen veroorzaakt verhoging CO2 uitstoot.
  • Verminderen - in overleg met doelgroepen - gebruik bestrijdingsmiddelen om te voorkomen dat deze in het oppervlaktewater terecht komen.
  • Meer aandacht voor flora en fauna in gebied van waterschap in overleg met andere waterschappen oftewel samenwerking en monitoring.
  • Bewaken kwaliteit drinkwater, o.a. door controle op hoeveelheid medicijnen die via de riolering alsnog in het drinkwater komt.
  • Controle van dijken in kader veiligheid nu de gevolgen van de klimaatverandering een dreiging van de stijging van zeewaterspiegel tot gevolg zal hebben.
  • Aanstellen van een functionaris die zich uitsluitend bezighoudt met controle en bewaken van bovenstaande punten; en
  • Uitbreiding van aantal openbare drinkwatertappunten in de fietsprovincie van Nederland.