Kandidaat voor het Waterschap Hunze en Aa’s  

Achtergrond:

Als ex ondernemer ben ik van mening, dat erop moet worden toegezien dat er geen geld over de balk wordt gesmeten. Daarmee doel ik op onnodige, luxe zaken, beloningen  enzovoort. De technische zaken die bij het waterschap horen, laat ik graag over aan de medewerkers  die daarvoor zijn opgeleid (inclusief de Dijkgraaf).

Mocht ik in het bestuur worden gekozen, dan zal ik zeer kritisch zijn op het gebied van de  heffingen voor de gewone burger (want die zijn bij Hunze en Aa’s hoger dan het landelijke  gemiddelde ) en zoals ik hiervoor al noemde, het uitgavenpatroon.