U wilt graag op de hoogte blijven? Lees dan onze nieuwsbrief die u HIER als PDF bestand kunt downloaden en bekijken.

Even terug kijken door de fractie voorzitter
J
ohan ten Hoove


Even terug kijken op week 13, 14 en 15

De afgelopen twee weken staan natuurlijk geheel in het teken van het Corona virus.
Ik kan jullie allemaal vertellen dat we handen moeten wassen en anderhalve meter afstand moeten houden en vooral thuis moeten blijven  maar dat is natuurlijk allemaal bekend.
Het is een onzekere tijd waar natuurlijk ook wel de nodige angst bijkomt.
De meesten van ons zitten in een leeftijdsgroep waarin je wat kwetsbaarder bent.

Dus blijf zoveel mogelijk thuis.

Heb je hulp nodig dan kan dit altijd worden geregeld, we hebben met de supporters van de FC Groningen (de Noordtribune) een afspraak gemaakt, dat zij altijd klaar staan om hulp te bieden.
Je kunt  contact met ze opnemen  voor je boodschappen, of iets te laten doen (bv hond uitlaten)  waar je het huis niet voor uit durft.
Je kunt ze bereiken  bereikbaar via de onderstaande link.
https://www.noordtribunegroningen.nl/noordtribune-helpt/

De Provinciale zaken staan ook op een laag pitje de hoofd noodzakelijke onderwerpen behandelen we en dan ook alleen nog vanuit ons eigen huis via beeld en telefoon.


Afgelopen woensdag ging de vergadering via de telefoon aan de keukentafel.

 

Ook de komende woensdag is er een voorzittersoverleg (Presidium) maar dan met beeld over de noodzakelijke zaken die echt besproken moeten worden, maar dit ook gewoon vanaf de keukentafel met een digitale verbinding samen met de overige voorzitters van de Staten.

Dit blijven we de komende weken doen, dus veel digitaal en via de telefoon en computer.
Het belangrijkste is op dit moment blijf gezond en help elkaar een beetje en let op elkaar.!!

Dus blijf thuis en kop d’r veur

 

Ga naar week 11 en 12
Ga naar week 9 en 10


 

Even terugkijken op week 11 en 12

Het was op 9 maart nog net mogelijk om even bij elkaar te komen.
Het Corona virus was nog niet zo erg dat het Provinciehuis van Groningen al dicht was.

Maandag 9 maart, fractie overleg.
Het was met name het aantal afzeggingen wat ons opviel maar dat word nog veel erger de komende weken.

Dinsdag 10 maart, geen bijzonderheden

Woensdag 11 maart, nog een Provinciale Staten vergadering die zoals altijd terug te zien is op de site van de Provincie, met een aantal gasten op de tribune van 50PLUS Groningen.
De Statenvergadering had maar één bespreek punt de "Wadden".

de wadden


Verder werd Dhr Rijzebol beëdigd als nieuwe gedeputeerde.
Dit ging niet zonder slag of stoot. Dhr Rijzebol had nog een nevenfunctie, daar werd nog het nodige  over gezegd, maar uiteindelijk werd hij zoals verwacht toch gekozen.
Wij als 50PLUS hebben daar ook lang over getwijfeld, maar wettelijk was het in orde, maar het onderbuik gevoel bleef. Toch maar mee ingestemd, alhoewel de fractie medewerker en de steun fractie hier niet mee eens waren. Maar ja ik moest de knoop door hakken en gekozen voor de wettelijke weg!!
50PLUS wenst Dhr. IJzebrand Rijzebol dan ook alle succes de komende tijd.


De rest van de week stond al in het teken van het Corona virus.
Alles ging langzaam op slot, en vanaf vrijdag 13 maart was alles gesloten.
Dus we zitten nu thuis zoals zoveel Nederlanders nog een beetje te werken, maar de Politiek staat nagenoeg stil.

Ook de afgelopen week is alles afgezegd, niet naar Brussel en geen verdere vergaderingen.
Hoe lang dit nog gaat duren weten we gewoon niet. Maar we wensen dat iedereen gezond blijft en het Corona virus je niet te pakken krijgt.

Tot de volgende keer en kop d'r veur.

 

Ga naar week 9 en 10
Ga naar week 7 en 8


 

Even terug kijken op week 9 en 10

Een wat bijzondere terugblik op de week, deze week doe het nu als uitzondering voor twee weken.

Maandag 24 februari, met een Fractiedag. de week ervoor goed doorgenomen en post behandelt alsmede de uitnodigingen. Ook de voorbereiding op de Staten commissie en de rondvraag voor Woensdag werd doorgenomen. De commissie vergadering is zoals altijd terug te zien op de site van de Provincie.

Dinsdag 25 februari, voorbereiding op de commissie vergadering en zoals zo vaak nog even gepraat met gasten op het kantoor van 50PLUS.

Woensdag 26 februari, Staten commissie + Rondvraag en zoals ik al zei terug te zien op de provincie site. S’ avond op bezoek bij het bestuur van 50PLUS Provincie Groningen. Het was een interessante avond waar ik Dinah Hagedoorn nog even tegenkwam. Dinah deed een verhaal hoe zei het zag rond om de website, ze was op zijn zachts gezegd niet erg tevreden hoe dat was gegaan !! Voor mij een bekend verhaal, maar ga daar verder niet op in. Het gaat nu prima met de Website.
Ik hoop alleen dat het bestuur en de andere gemeenten waar 50PLUS actief is in de Provincie meer materiaal aanleveren van de Website, ook als het gaat om foto's en nieuws uit de Provincie Groningen. Lever het aan bij mij en ik zorg dat het wordt geplaats op de website. De hoofdzaak waar ik voor aanwezig was bij het bestuur was met name om te brainstormen over de Gemeenteraadsverkiezing in Eems Delta Het bestuur komt daar de komende weken wel op terug.

Donderdag 27 februari, had ik samen Ramon van der Heijden onze voorzitter in Groningen voor 50PLUS een gesprek met Bert Kannegieter van het hoofdbestuur van 50PLUS. De actuele zaken werden doorgesproken en met name de zaken die spelen in Groningen.

Vrijdag en het weekend tijd voor Privé zaken en een enkel telefoontje want de politiek houdt echt nooit op dat heb ik nu wel door na een jaar Statenlid te zijn.

Week 10

Maandag 2 maart, veel overleg over de lopende zaken op het Provincie Huis.
Een keertje uit eten geweest met mijn  fractie assistente om het eerste jaar te evalueren.
Er was genoeg om even terug te kijken. S’ avond was er ook nog een steunfractie vergadering, gelukkig ging het nu allemaal goed, niemand in de lift achtergebleven.
Van de Provincie was er een heerlijke taart voor het ongemak van de laatste keer. De vergadering was zo als altijd zinvol en vol goede en aanvullende ideeën over het provincie werk.
IMG 0717 rotated

Dinsdag 3 maart, zoals altijd een overleg dag.

Woensdag 4 maart, alleen maar Presidium, voorzitters overleg. Ik ben niet mee geweest op werkbezoek naar Lieftinghsbroek, dit was naar drassig bos en veel lopen wat echt niet gaat!!

Donderdag 4 en Vrijdag 5 maart, geen bijzonderheden.

Volgende week weer een normale week met een
Staten vergadering op Woensdag 11 maart.
Maar eerst een fijn weekend met op Zondag 8 maart FC gronnigen-PSV.
Tob de volgende W.eek!!

Ga naar week 8
Ga naar week 7
Ga naar week 6


 

Even terug kijken op week 8

Een week die met name in het teken stond van ziek zijn en niet doorgaan.


Maandag 17 februari, geen factie vergadering ik lag thuis ziek met een beste griep.

plaatje 1

Dinsdag 18 februari, de gehele dag onder de dekens en goed uitzieken.

Woensdag 19 februari, toch maar naar de fractie vergadering. We hebben de commissie vergadering door gesproken voor de komen week, de post behandelt en nog een aantal andere zaken doorgesproken. .Verder tussendoor nog even naar de tandarts ik was plotseling en kies kwijt. Dus moest ik toch heen. Maar de kies zit er weer in.

Donderdag 20 februari, geen Henk Krol en bovendien een vergadering die s' middags werd afgeblazen. Dus een rustig dagje.

Vrijdag 21 februari en privé dag en zaterdag 22 februari een baaldag en ook nog een 0-1 nederlaag van ons FC Groningen.

Maar de volgende week met goede zin en gezondheid gaan we er weer tegen aan!!!

Tot de volgende week en je weet het: "doe rustig aan dan breekt het touwtje niet

 

Ga naar week 7
Ga naar week 6
Ga naar week 5


Even terug kijken op week 7

Een wat andere week dan normaal.
De week begon deze keer op dinsdag in de fractiekamer.

Dinsdag 11 februari, zoals altijd fractieoverleg, daarna gesprek met andere fracties over tal van Politieke zaken. Dit gebeurt meestal om elkaar te informeren over de lopende zaken, en gewoon even bij kletsen.

Dinsdag avond een bijeenkomst op Airport  Groningen dit ging over het toekomstige beleid van het vliegveld. Wij komen daar vast nog op terug in de Staten.

Woensdag 12 februari, in februari een stateninformatie dag.

Zelf had ik eerst s ’morgens  een overleg met een boer uit Groningen, Hij was hier op uitnodiging van  de oppositie partijen in de Provinciale Staten. Een Interessant verhaal hoe de boeren tegen het beleid van de Provincie Groningen aankijken.  

Hierna kregen we  een uitgebreide sessie over de omgevingswet. Een wet waar wij zowel Provincie als  gemeenten veel mee te maken krijgen.

Ook werd er op vandaag gesproken over het bezoek aan Brussel door de 3 Noordelijke Staten op 19 en 20 maart meer hierover uiteraard later.

Tijdens de andere bijeenkomsten was Resmije voor 50PLUS aanwezig-als fractie assistente. Ze was onder meer aanwezig bij een bijeenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de directie luchtvaart om de Groningse staten te informeren over de herinrichting van het luchtruim. Deze ging specifiek over de consequenties die dit heeft voor Noord-Nederland. De herinrichting betreft de inpassing/uitbreiding van een militair oefengebied. Het college heeft afgelopen najaar een zienswijze hierover ingediend. Het kabinet neemt daarover en 2020 een voorkeursbeslissing, dan is het weer mogelijk voor de Provincie Groningen een formele zienswijze in te dienen.

foto 3

Op het einde van de dag was er een extra Presidium over de Noordelijke  Rekenkamer. Ook dit komt later nog wel terug hier is nu nog niet veel over te zeggen er zijn over het algemeen toch wat vertrouwelijke besprekingen.

Als afsluiter van de dag samen met Resmije nog een rondje Praten met de Staten over tal van onderwerpen. Voor ons erg zinvol omdat dit alles terug komt in de Staten Commissies van Groningen.

Donderdag en Vrijdag geen politiek nieuws gewoon wat andere werkzaamheden. Volgende week een vakantie week met alleen maandagmorgen fractie overleg en Donderdag avond een bijeenkomst met Henk Krol.

Tot de volgende week.

 

Ga naar week 6
Ga naar week 5
Ga naar week 4


Even terug kijken op week 6

Afgelopen week was toch wel een bijzondere week.
De week begon zoals altijd op

Maandag 3 februari,  op de fractiekamer om de week door te nemen. Daarna een gesprek met vertegenwoordigers uit de stad Groningen. Dit ging al gelijk fout. Er stond een tas op de afdeling die er niet hoorde. Het gevolg was allemaal uit het kantoor. Dus dan ergens anders vergaderen. Na een uurtje bleek het vals alarm iemand had zijn tas vergeten. 

S’middag de aftrap gemaakt met een aantal ambtenaren om een Zorgconferentie te organiseren dit na aanleiding van onze motie hier over.

Maandag avond was gepland voor een steunfractie vergadering.
Dit ging helemaal mis. Zelf was ik helaas in verband met een andere vergadering iets later aanwezig.
De steunfractie zou om 19.30 uur beginnen, ik zou er zijn om 20.00 uur. Maar om 19.50 uur werd ik gebeld dat de volledige steunfractie vast zat in de lift van het fractiehuis. Er was geen contact te maken met de buiten wereld, geen noodnummer, geen nummer van de provincie dus werd ik gebeld om de lift weer in beweging te krijgen. Dit was echter niet mogelijk dus 112 maar gebeld. Na ongeveer 1 uur te hebben vastgezeten in de lift heeft de brandweer iedereen eruit gehaald je begrijpt dat er van de steunfractie vergadering niet veel meer terecht is gekomen, de schrik zat er goed in. De oorzaak is goed onderzocht en we hopen en ze hebben hiervan geleerd, we gaan er dan ook vanuit dat dit echt “nooit” maar dan ook “nooit” meer gebeurt. Nogmaals sorry voor alle betrokkenen ook namens de Provincie Groningen.

foto 2

Dinsdag 4 februari, de voorbereiding voor de Provinciale Statenvergadering van Woensdag.

Woensdag 5 februari," Provinciale Staten dag" zoals altijd terug te zien via het kanaal van de Provincies Groningen. 

Donderdag 6 februari, evaluatie over het lift incident. Zoals ik al zei alles is goed nagezien en het gebeurt niet meer. Wel enkele procedure aanpassingen.
Niet meer dan 2 mensen in de lift en nieuw noodnummer, waar dan ook echt wordt gereageerd. De alarm bel is getest en we moeten s ‘avonds een pieper mee nemen als we de lift gebruiken. Dus veel zaken die het nu allemaal veilig maken.

Vrijdag 7 februari, gewoon een dag om wat prive dingen te doen.

Al met al een enerverende week, maar zoals altijd “tot de volgende week.”

Ga naar week 5
Ga naar week 4
Ga naar week 51


Even terug kijken op week 5

Afgelopen week was een week om er echt even weer in te komen. 

Zoals altijd op de week doornemen met de Fraktie assistent.

Maandag 27 januari, veel uitnodigen en gesprekken met tal van mensen plannen. Als kleine partij komen dezelfde uitnodigingen binnen als een grote partij met b.v.  5 zetels in de staten. We proberen zoals altijd iedereen te woord te staan en overal aanwezig te zijn. Dit lukt natuurlijk niet altijd,  maar we doen ons best. Iedereen krijgt altijd antwoord van ons. We gaan een grote zorg bijeenkomst bespreken met de ambtenaren van de Provincie Groningen. We hebben overleg met groeperingen rond de "Rondweg” en houden ons bezig met het stikstof probleem en praten met veel experts over de energie.

Dinsdag 28 januari, was voor mij vooral een dag waar heb veel ging over de Rollyside de MIVA supporters van de FC Groningen.
Als voorzitter veel gesproken over het vuurwerkincident met veel rook,  zowel voor de radio en TV en een groot artikel op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden.

foto 1

Woensdag 29 januari, begon met het presidium (voorzittersoverleg) en het Seniorenconvenant. Aansluitend een  Commissievergadering die zoals altijd te volgen is op de site van de Provincie. 

Donderdag 30 januari, een rustige dag om achterstallig werk te doen wat  tijdens de vakantie was blijven liggen.

Vrijdag 31 januari, geen bijzonderheden.

Zaterdag 1 februari, was er een vergader in Den Haag van 50PLUS.  Het was de eerste bijeenkomst Platvorm ledenwerving/ Binding. Helaas was ik een beetje grieperig en vooral doof door een oorontsteking en was dus niet aanwezig. Ik hoop daar zeker de volgende keer weer bij te zijn.

Volgende week een drukke week met onder andere een Provinciale Statenvergadering en a.s. maandag de  steunfraktievergadering op het Provinciehuis.

Tot de volgende week!!

Ga naar week 4
Ga naar week 51
Ga naar week 50


 

Even terug kijken op week 4

Terug van vakantie. We zijn er even tussen uit geweest om uit te blazen van het zeer druk 2019, maar ja de plicht roept weer. 

De fractie assistent was al weer begonnen met een statendag.


Maandag 20 januari, terugkomst vakantie

Dinsdags 21 januari, s’middag na een lange reis uit Amerika, eerst de commissie vergadering van woensdag doorgesproken en voorbereid.

Woensdag 22 januari, in de commissie onder ander gesproken over de rondweg en tal van andere zaken die zoals altijd terug te zien zijn op de site van de Provincie Groningen.

Donderdag 23 januari, was er een RES (regionaal energiestrategie) conferentie voor raden, Staten en Waterschappen.

Vrijdag 17 januari, was een bijzondere dag voor 50PLUS. Ik zat in de jury van het debat programma het Lagerhuis van BNN VARA. Verschillende scholen speelden de voorrondes in Groningen.
Naast het grote debat had ik de eer om met de beste drie studenten van de dag opnieuw in debat te gaan over duidelijk taalgebruik.
Hierna  kozen ± 150 studenten de nieuwe Provinciale Staten van Groningen.
50PLUS kwam met 1 zetel terug in de Staten, let wel dit werd gekozen door “Jongeren onder de 18 jaar”. Dit was natuurlijk een groot applaus waard door de studenten, hierbij blijkt dat 50PLUS niet alleen voor ouderen is.

foto 6foto 7

Het was een drukke week na een welverdiende vakantie.
Tot de volgende week.!!

 

Ga naar week 51
Ga naar week 49
Ga naar week 48


Even terug kijken op week 51

Een weekje zoals zo vaak, maar wel met een leuk slot.

Maandag 16 december, veel werk op het kantoor. Zoals altijd de post en de week doornemen.

Dinsdag 17 december, geen politieke activiteiten.

Woensdag 18 december een lange dag op het provinciehuis.
Om 9.30 uur  begon de Provinciale Statenvergadering deze duurde tot tot 17.00 Uur een voor 50 PLUS een drukke dag met moties en veel woordvoeringen.
En motie over een “Zorg Conferentie” werd aangenomen. Deze motie was door 50PLUS ingediend.
Zoals altijd is de gehele vergadering terug te zien op de site van de Provincie foto1

Na de vergadering een leuke afsluiting van het jaar met de statenleden, fractiemedewerkers, woordvoerders en de griffie.

Donderdag 19 december, een dag zonder politiek, dus wat andere werkzaamheden.

Vrijdag 20 december, overleg met andere Provinciale Staten fracties en tot slot nog een extra Presidium over het aftreden van gedeputeerde Patrick Brouns

Zaterdag 2 december, een leuke teambuilding dag met de steunfractie van 50PLUS er werd gelachen en hier en daar nog wel tijdens de rondleiding in Groningen nog wat opgestoken over Groningen, na de lunch zijn  we naar het grafische museum gegaan hier werd na de rondleiding prachtige kerstkaarten gemaakt. De dag werd afgesloten met een heerlijk hapje en drankje bij het Feithhuis in Groningen. Al met al een leuke dag en zeker fijn om elkaar eens op een andere manier mee te maken een dag zonder politiek.

Dus  een leuke en drukke laatste week in het politieke jaar 2019, Nu even heerlijk van de  kerstvakantie genieten en tot tot midden januari.
Ik wens iedereen hele prettige kerstdagen en heel gelukkig 2020.

 

Ga naar week 45
Ga naar week 49
Ga naar week 48


Even terug kijken op week 50

Maandag 9 december, zoals gewoonlijk een dag op kantoor. De post behandelen en afspraken gemaakt voor de komende week  middags samen met de fractie assistent een bezoekje gebracht aan het nieuwe Forum in Groningen, samen hebben we gekeken naar toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een handicap. We komen daar nog op terug.

Dinsdag 10 december, geen politiek maar veel andere dringen te doen.

Woensdag 11 december, de dag begon met een Presidium dit is een bijeenkomst met de fractievoorzitters de griffie en de Commissaris van de Koning.
Daarna seniorenconvent. De dag werd vervolgt met een  commissie vergadering. Zoals altijd is dit terug te zien op de site van de Provincie.

Na de Commissie vergadering was er nog een uitleg over de laatste ontwikkelingen over de nieuwe beleidsregels stikstof.

Donderdag 12 december, geen politieke bezigheden.

Vrijdag 13 december,  ' s middags een bijeenkomst in het Provinciehuis met aantal studenten die een opleiding "Management in de Zorg" volgen.
De studenten hadden zich uitgebreid verdiept hoe de zorg en moet uitzien in de Provincie Groningen in 2050.
Ik mocht dit convent bijwonen als jury lid samen met Resmije. Een leuk bijeenkomst met veel inspirerende studenten.

PHOTO 2019 12 13 15 12 25

Zaterdag 14 december, de gehele dag de “Algemene leden Vergadering 50PLUS” in Apeldoorn 

Zondag 15 december, een dagje helemaal niets, lekker met m’n vrouw naar de Ziggo-Dome om een voorstelling te zien van het grote songfestivalfeest.

Ga naar week 49
Ga naar week 48
Ga naar week 47


 

Even terugkijken op week 49
En rustig weekje. met een commissievergadering en hier en daar een bezoekje.

Maandag 2 december, zoals altijd een dag op kantoor, de post en de afspraken bevestigen. Ook nog
enkele bezoekers ontvangen op de fractie kamer.

Dinsdag 3 december, een beetje voorbereiden op de commissievergadering en verder een
aantal andere werkzaamheden.

Woensdag 4 december,
's morgen begon het met de
rondvraag. Nog eens nagepraat waarom er geen gehandicapte topsporter werd gekozen op het
sportgala. De gedeputeerde kwam met een vaag antwoord. 50PLUS blijft zich inzetten voor de MIVA
sporters en willen ook dat ze zichtbaar zijn, zeker op een sportgala in Groningen.
Daarna een commissie vergadering samen met de fractie medewerker.
Dit is zoals altijd terug te zien op de site van de Provincie Groningen.

Donderdag 5 december, Sinterklaas. !!!

Vrijdag 6 december, veel andere werkzaamheden en de kerstboom op zetten zowel thuis als op de
fractiekamer.

kerstboom
Goed weekend en tot de volgende week bij de ALV op zaterdag van 50PLUS in Apeldoorn.

Ga naar week 48
Ga naar week 47
Ga naar week 46


 

Even terug kijken op week 48

Deze week stond in het teken van veel leren over de Provincie. 

Maandag 25 november, begon de vergadering in de Euroborg bij mij thuis. De week doornemen en post behandelen. S ’middags een thuiswedstrijd de NPG (Nationaal Programma Groningen) was in de Euroborg aan de andere kant van onze woontoren in het stadion van de FC Groningen. 

 Dinsdag 26 november, stond in het teken van de opening van het Forum in Groningen. Een gebouw dat op de verkeerde plaatst staat volgens mij maar van binnen geweldig is. Al met al een aanwinst voor Groningen. 50PLUS zal er wel vaak zijn.

Woensdag 27 november, s ’morgens een bustour met de fractiemedewerker en statenleden “de boer on tour” Veel opgestoken van de boeren en vooral gehoord waar de pijnpunten liggen. 

Johan ten hoove

S ‘middags op het Provinciehuis veel voorlichting over de zoutwinning in Groningen. Uitleg van zowel de bedrijven en van de burgers die veel last hebben van de zoutwinning. Volgende week vervolg over de zoutwinning in de commissies en in de Staten. Tegen de avond was er een nog een bijeenkomst over “praten met de staten”. Bijgepraat met de actiegroepen over de zoutwinning en hun ellende met de gestapelde mijn bouw.

Donderdag 28 november, een dag met tal van andere werkzaamheden wat niet met de politiek te maken had.

Vrijdag 23 november, een kennisfestival op het Provinciehuis wat in het teken stond van “ouderen langer vitaal en zelfstandig” het werd op een zeer toegankelijk wijze gepresenteerd en je werd meegenomen in de huidige technologische ontwikkelingen omtrent ouderen en zorg. Er werd met name verteld wat er al beschikbaar is om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. 

robot

Ga naar week 47
Ga naar week 46
Ga naar week 45


Even terug kijken op week 47
Een leuke week achter de rug, met uitgebreide aandacht in de pers,. en een werkbezoek in Farmsum
bij de ESD-SIC. ESD staat voor “Elektroschmelzwerk Delfzijl”.
Een bedrijf met 150 werknemer die echt in de problemen zit.
Mogelijke uitstoot die kanker verwekkend is en veel stank, blazers met veel viezigheid wat de lucht in
wordt gestoten. In het DvhN stond een duidelijk stuk over
ESD-SIC bij Delfzijl.
https://www.dvhn.nl/groningen/Zeven-vragen-over-de-blazers-bij-chemiebedrijf-ESD-SIC-bij-Delfzijl-24377574.html/p>


Maandag 18 november, een dag op kantoor en een werkbezoek bij de ESD-SIC.
samen met onze fractiemedewerkster Resmije.


Dinsdag 19 november, een rustig thuiswerkdagje.


Woensdag 20 november, een leerzame stateninformatiedag zowel voor mij als Statenlid als voor onze fractiemedewerkster.

Met gesprekken over het gas winningsdossier. Een presentatie van het SodM (Staatstoezicht op de
mijnen) over de zoutwinning in Groningen.
De KNMI over monitoring over de “Zoutwinning en de Bodemdaling”. Ook werd er gesproken over de
landelijke aanpak afhandeling Mijnbouw schade en zoutwinning.
Ten slotte was er over de Zoutwinning nog een presentatie door Ministerie van Economische Zaken
s ‘middags was er een toelichting over de kleine gasvelden door de NAM. Dit ging met name over
Fracking in dit gebied.
Ook hier was het Ministerie van Economische Zaken aanwezig om verder uitleg te geven als mede
TNO met een rapport.

Vanaf 16.00 uur was er Praten met de Staten, al met al een leerzame dag voor mij als Statenlid en
Resmije als fractiemedewerkster.
Woensdagavond nog een persbericht maken en versturen naar de media omtrent het Sportgala.

Donderdag 22 november, kwam een stuk van 50PLUS in de Pers over het Sportgala in Groningen.
Dit was voor de radio, TV en in de dagbladen.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/215910/Mindervaliden-niet-genomineerd-bij-Sportgala-Dit-doet-
mij-gewoon-zeer


Vrijdag 23 november, een heerlijke vrije dag met lekker uitslapen en wat klusjes in huis wat was
blijven liggen.


Even terug kijken op week 46

Politiek gezien een bijzondere week. Voor 50 PLUS in de Provinciale Staten de eerste begrotingsbehandeling.
Een begrotingsbehandeling die een zeer speciaal tintje kreeg. De leden van de Provinciale Staten werden tijdens de vergadering beoordeeld door de jongeren vanaf de publieke tribune. De jury lette vooral op dat de volksvertegenwoordigers een samenhangend verhaal hielden in begrijpelijke taal.
Deze bokaal de naam de "Klare Taal Bokaal" 
Deze bokaal kreeg ik uitgereikt voor de woordvoering namens 50PLUS.
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/statenlid-johan-ten-hoove-50plus-wint-klare-taal-bokaal-2019/

Maandag 11 november, een drukke dag met veel voorbereiding voor de week en met name voor de Woensdag, de begrotingsbehandeling en het maken van de moties. 
We kwamen op de woensdag met vier moties.
Link naar moties: klik hier

Dinsdag 12 november, voorbereiding op de woensdag en nog 2 werkbezoeken waar ik later wel op terug kom.

Woensdag 13 november, een dag van 08-30. tot 22. 30 uur in de statenzaal.
Aan het eind van de dag een bokaal rijker en een motie over de openbare toiletten aangenomen met algemene stemmen. Een begrotingsvergadering waar we goed op terug kunnen kijken samen met de fractiemedewerkster een geslaagde dag!!

Donderdag 14, november  
en 
Vrijdag 15 november, twee dagen om wat andere werkzaamheden te doen.

Tot de volgende week!

Ga naar week 45
Ga naar week 44
Ga naar week 43


Even terug kijken op week 45

Deze week begon anders dan alle weken ervoor.
Onze Commissie woordvoerder Dinah heeft per direct afscheid genomen van de Provinciale Staten fractie. Ik ga er niet op in waarom, maar het ging zeker niet met een knallende ruzie. Er is in goed overleg afscheid genomen van elkaar. Soms gaat het niet, zoals je het graag zou zien. We vullen Dinah haar taken niet direct in, om een nieuwe woordvoerder te benoemen. De fractie medewerker krijgt wat tijd erbij en zal zich nog meer gaan richten op de Provinciale Commissie vergaderingen. We gaan na de voorjaarsnota kijken hoe we verder gaan. Ik hoop dat Dinah haar draai ergens anders goed  kan vinden. En ik wens haar veel succes in de toekomst.

Maandag 4 november, zoals altijd een fractie dag om de week goed voor te bereiden, al was het wat anders dan normaal !!

Dinsdag 5 november, een rustige dag met een kleine voorbereiding voor de woensdag en een aantal afwikkelingen op kantoor. s ‘Avonds bijgepraat met het Provinciaal bestuur, over het vertrek van Dinah.

Woensdag 6 november, de woensdag begon met het presidium,  een bijeenkomst van de fractievoorzitters. Ook daar heb ik verteld dat Dinah er mee stopt en uitgelegd hoe het verder gaat met 50PLUS.
De rest van de dag stond in het teken van de Provinciale Staten Commissie. De Provinciale Staten Commissie is in het geheel terug te zien op de Provinciale site.

https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/627422/%2006-11-2019

Donderdag 6 november, 's avonds overleg met de steunfractie van de Provinciale Staten 50PLUS.
We hebben de  actuele zaken doorgesproken, de steunfractie samen gesteld en hoe we verder gaan. Hier komt nog een apart stuk over op de website. We zullen dan de mensen even voorstellen.


Vrijdag 7 november, geen Politiek gewoon even wat anders.

Het weekend was dit keer gewoon voor de familie.

Tot de volgende week, dan staat de begroting op de agenda daarover later meer.


Tot zover deze week en zoals altijd zijn er vragen of opmerkingen mail het ons via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ga naar week 44
Ga naar week 43
Ga naar week 42

 

Even terug kijken op week 44

Het was weer een lange drukke week. De week eindigde dit keer op zaterdag in Den Haag. En werkbezoek bij de leden van de Eerste en Tweede Kamer De Provinciale Statenleden waren uitgenodigd om de actualiteiten door te spreken. Zeer zeker en voor herhaling vatbaar

Tweede kamer

Tevens werden er afspraken gemaakt om elkaar beter en sneller te bereiken.

Maandag 28 oktober, zoals altijd op maandag fractie dag. De post doornemen en bespreken wat we de komende week gaan doen, wie waar heen gaat en de voorbereiding voor de Provinciale Staten en Provinciale Commissie vergaderingen. Onze fractiemedewerker krijgt hier steeds meer grip op en heeft de meeste stukken al voorbereid.

Dinsdag 29 oktober, een dag van voorbereiding voor de woensdag en de komende weken.

Woensdag 30 oktober, was een lange Provinciale Statendag met een extra Provinciale Staten vergadering over het “vaststellingsbesluit gasjaar 2019- 2020” ook was er s ‘middags nog een Staten Commissievergadering die duurde tot in avond.
Een aantal zaken zijn zelfs doorgeschoven naar de volgende Staten Commissie vergadering.
Al met al een drukke en een enerverende dag in alle opzichten. 

Woensdag avond nog een overleg met ‘senioren over wonen in Groningen, dit ging met name over doorstroming naar een kleinere huurwoning, en daten te weinig wordt gebouwd voor senioren en met name in de Provincie.

Donderdag 31 oktober, was een dag die al vroeg begon met de klimaattop in Groningen,  s ‘middags
naar een bijeen komst voor senioren. Het thema van deze middag “Is onze samenleving wat betreft senioren voldoende is voorbereid op de toekomst” 

Katja van de Wolde-Buiks

Vrijdag 1 november, een dag om wat andere werkzaamheden te doen dan Politiek.

Tot zover deze week en zoals altijd zijn er vragen of opmerkingen mail het ons via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ga naar week 43
Ga naar week 42
Ga naar week 41


Even terug kijken op week 43

Afgelopen week was een vakantieweek. Even een weekje niet al te veel politiek, maar voor 50 PLUS was het zeker geen weekje vakantie.

Maandag 21 oktober, was zoals altijd een dag op kantoor

Dinsdag 22 oktober, een dag om de begroting van 2020 goed door te nemen.

Woensdag 23 oktober, samen met onze fractieassistente Resmije alle post doorgenomen en heel veel mails beantwoord.
Ook was het een dag om alle ICT weer op een rijtje te zetten. 

Donderdag 24 oktober, begon s' morgens met aan aantal bezoekers die een afspraak hadden met ons op het provinciehuis.
In de  middags begon de algemene ledenvergadering van 50PLUS provincie Groningen
De middag werd gevuld met een overleg, samen met het hoofd bestuur en provinciaal bestuur van 50 PLUS Groningen
vergadering
Om 18.00 uur begon in de ES te Groningen een diner met de leden van 50PLUS uit de Provincie Groningen met aansluitend de officiële Algemene ledenvergadering. Dit betekende voor mij de laatste keer als voorzitter van deze ALV. Het is niet mogelijk om het voorzitterschap van 50PLUS te combineren met het Statenlidmaatschap voor 50 PLUS Provincie Groningen
Dinah nam ook afscheid als bestuurslid omdat ze het nu te druk heeft met het staten werk.

Vrijdag 25 oktober, een dag om alle stukken en woordvoering voor de volgende week voor te bereiden, maar ook een dag om s' morgens lekker een kopje koffie te drinken en uitgebreid de krant te lezen.

Voor zaterdag en zondag een vol programma maar daar volgende week meer over.


Tot zover deze week en zoals altijd zijn er vragen of opmerkingen mail het ons via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar week 42
Ga naar week 41
Ga naar week 40


Even terug kijken op week 42

Maandag 7 en Dinsdag 8 oktober, een kleine vakantie in Parijs. 
Maar al gauw bleek dat daar niet veel van terecht kwam.
Er was veel aan de hand Groningen. Honderden boeren trokken Dinsdag door de noordelijke Provincies naar aanleiding van de stikstof maatregelen. In Groningen ging het er bij het protest soms grimmig aan toe. De voordeur van het Provinciehuis werd met geweld geopend. Ook werd de gevel beklad en een paar ramen sneuvelden. 

boeren bij provinciehuis

De emoties liepen hoog op. Het resultaat van het boerenprotest was o.a. een extra staten vergadering over het stikstof problematiek.

De coalitie partijen in de Groningen staten de Christen Unie, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA en D66 waren niet van mening om de boeren meer ruimte te geven en de stikstof maatregelen voorlopig van tafel te halen. De oppositie was het daar niet mee eens en 50PLUS, PVV, Partij voor het Noorden, het Forum voor Democratie en Groninger Belang kwamen met een motie die het niet haalde.

Woensdag 16 Oktober, een dag die begon met staten commissie vergadering over de gaswinning.

Daarna een informatie bijeenkomst, Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
Ook was er een Presentatie over voorlopige resultaten onderzoek trekvogel voorspellingmodel.

 s' Middags was de extra Provinciale Staten vergadering over het stikstof en de boeren.

Tenslotte was er nog een bijeenkomst, "Praten met de Staten.

Donderdag 17 Oktober, in de middag de post afhandelen en nog even op het kantoor. De stukken voor de begroting 2020 lagen op kantoor. Veel leeswerk voor het weekend. Volgende week de eerste schriftelijke vragen hierover.

Vrijdag 18 Oktober, De gehele dag wat ander werk dan politiek en dan is het eindelijk weekend

Tot zover deze week en zoals altijd, zijn er vragen of opmerkingen mail het ons via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot volgende week. 

Ga naar week 41
Ga naar week 40
Ga naar week 39


Even terug kijken op week 41

Wanneer  ik terug kijk op de afgelopen week was het best een druk weekje, Dinah was met vakantie. Met de Provinciale Staten vergadering op woensdag en vrijdags een bustour i.v.m. de Coming-Out Dag. Maar we beginnen met,

Maandag 7 oktober, s' middags fractie vergadering die vooral in het teken stond van hoe we het fractie werk meer moeten structuren dit samen met onze nieuwe fractie medewerkster. Veel zaken moesten worden ingevoerd en worden verbonden met de verschillende agenda’s. Het gaat ons er  vooral om structuur op te bouwen zonder papier. Later op de middag de voorbereiding op de Statenvergadering met alle moties die we wel of niet zouden steunen, ook werd er natuurlijk gekeken wat we wel of niet zouden zeggen over de RES (Regionale Energiestrategie). Verder hadden we een drukke agenda voor de Statenvergadering.


Dinsdag 8 oktober, kantoor-dag om voor te bereiden op woensdag.  Een paar gesprekken over de moties van de volgende dag met de andere fracties over het indienen van de moties.

Woensdag 9 oktober, Provinciale Statendag en wanneer  je hier op de Statenvergadering tikt kun je de vergadering terug kijken. Een motie van Groen Links kwam nog terug als motiedebat.
De motie ging over het oefenen van de luchtmacht boven het wad en Groningen. De motie werd aangenomen.

Donderdag 10 oktober, een dag met een heleboel andere dingen dan politiek.

Vrijdag, 11 oktober stond in het teken van de Coming-Outdag.  De regenboogvlag werd om 8.42 uur gehesen op het Provinciehuis aan het Martinikerkhof dit werd gedaan door de gedeputeerde Tjeerd van Dekken onder belangstelling van een aantal statenleden en medewerkers van de Provincie. Daarna ging het gezelschap met een bustour door de Provincie. Onder anderen werden aangedaan Wedde in de gemeente Westerwolde, Winschoten in de gemeente Oldambt en Stadskanaal. Ik was daarbij samen met Resmije onze fractiemedewerkster.

 gementehuis winschoten

Op vrijdag 11 oktober 2019 hijsen alle Groninger gemeenten vanaf 08.30 uur in estafettevorm en op alfabetische volgorde de Regenboogvlag in het kader van Coming-Outdag 2019.
De gemeente Appingedam geeft het startsein en hijst de vlag om 08.30, de gemeente Westerwolde sluit de reeks af om 08.41. Daarna gaan de burgemeesters en wethouders onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers in gesprek met lhbti-inwoners en belangstellenden over de vraag of je in je eigen leef- en werkomgeving jezelf kunt en mag zijn.
Het initiatief voor het opstellen van een Regenboogconvenant kwam vanuit een motie die in oktober 2017 is aangenomen door Provinciale Staten van Groningen. Het convenant is opgesteld door een werkgroep bestaande uit Statenleden, vertegenwoordigers van de VGG, provincie, COC Groningen en Drenthe en Discriminatie Meldpunt Groningen.

Op 11 oktober 2018 ondertekenden de Groninger gemeenten dit convenant, waarin zij afspraken zich in te zetten voor de veiligheid weerbaarheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van lhbti-inwoners in onze provincie, zodat iedereen zichzelf kan zijn. Met het hijsen van de regenboogvlag geven de Groninger gemeenten een zichtbare boodschap af aan alle werknemers, burgers en organisaties om open te staan voor seksuele en genderdiversiteit.
Doelvan de Coming-outdag is dat iedereen zichzelf kan zijn en eigen keuzes kan maken. Dat geldt ook voor ‘uit de kast komen’. Iedereen beleeft liefde, vriendschap, seksualiteit en gender op een persoonlijke manier en dus maakt iedereen eigen afwegingen, die rekening houden – of juist breken - met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. Daarom is het voor sommige mensen belangrijk om ‘uit de kast te komen’ en zoeken anderen naar eigen woorden en symbolen om uiting te geven aan gevoelens. Het één is niet beter dan het andere. Het gaat er om dat iedereen zichzelf kan zijn en doet wat goed voelt.

De komende week is het tot woensdag herfst reces en ga met mijn vrouw en kleindochter naar Disneyland Parijs.
Tot zover deze week en zoals altijd, zijn er vragen of opmerkingen mail het ons via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot de volgende week.

Ga naar week 40
Ga naar week 39
Ga naar week 38


 

Even terug kijken op week 40

De afgelopen week stond in het teken van het IPO (Interprovinciaal Overleg) congres in Groningen.
Twee dagen veel netwerken leuke workshops  en veel praten met statenleden uit heel Nederland. 

Maandag 30 oktober, de week begon zoals altijd met een kantoordag  Dinah was om persoonlijke redenen afwezig.

Dinsdag 1 oktober, begon onze nieuwe fractie medewerkster. Ze is de eerste dagen voornamelijk bezig om zichzelf goed in te werken.  Ze zal zich volgende week even voorstellen op de website.  Zelf was ik op het IPO congres aanwezig.
https://ipo.verslagvandedag.nl

Woensdag 2 oktober, Weer vroeg op en naar dag 2 van het IPO congres.

Donderdag 3 Oktober, een rustige dag met s' avonds een bijeenkomst van onze  steunfractie. De steunfractie is weer bijgepraat door Dina en mij over de Statencommissies en Statenvergadering en wat er verder is gebeurt  in de afgelopen periode. Natuurlijk waren de suggesties en opmerkingen van de steunfractie weer meer dan welkom.

Vrijdag 4 oktober,  een kantoor dag maar dit keer gewoon thuis. De week werd afgesloten op vrijdagavond met een gezellige barbecue  samen met de oppositiepartijen van de Provinciale Staten, lekker bijpraten onder genot van een hapje en een drankje.


Tot zover deze week en zoals altijd  zijn er vragen of opmerkingen mail het ons via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot de volgende week.

 

Ga naar week 39
Ga naar week 38
Ga naar week 37


 

Even terug kijken op week 39

Het was een bijzondere week voor 50PLUS in de Provinciale Staten, we namen maandag een nieuwe fractieassistente aan. Resmije Rustemi is haar naam. Volgende week stellen we haar voor op de website.


Maandag 23 september
, de normale zaken op kantoor wie doet wat en waar gaan we naar toe. Dit begon met s ’avonds de zogenaamde verbonden partijen. Deze keer was ik bij de kennismakingsbijeenkomst regio Groningen/Assen. Dit was voor de statenleden en gemeenteraadsleden in deze Regio. Wil je meer weten over deze bijeenkomst 
https://www.regiogroningenassen.nl/


Dinsdag 24 september
, een dag op kantoor en voorbereidingen op de commissievergadering.


Woensdag 25 september
, begon de dag al vroeg met een Presidium bijeenkomst van alle fractievoorzitters samen met de Commissaris van de Koning en de griffie hier worden afspraken gemaakt voor de komende vergaderingen en wat verder besproken moet worden tussen de fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning.
Daarna was er een commissie vergadering die ik zelf heb gedaan.
Dinah had een dagje vrijaf.
De commissievergadering stond met name in het teken van de RES. Het ging hierbij om het startdocument Regionale Energie Strategie Groningen. Dit startdocument RES komt terug in de Statenvergadering van 9 oktober als bespreekstuk.


Donderdag 26 september
, was het  North Festival in Assen.
Dinah bezocht het @North Festival in Assen.  Dé hotspot voor de nieuwste snufjes op het gebied van autonoom vervoer.  Natuurlijk moet de politiek alle kansen grijpen om adequaat in te spelen op de nieuwste, duurzame ontwikkelingen.

North Festival Assen

Enkele waarnemingen:

  • Toename elektrische en veilige shuttlebusjes om mensen naar het openbaar vervoer of vanaf parkeerplaatsen naar het ziekenhuis te transporteren.
  • Inzet autonoom rijdende treinen (de machinist blijft aanwezig).
  • Autonome transportsystemen op de weg, op het water, in havens en in de lucht. Drones boven het land t.b.v. allerlei belangrijke metingen en onderzoeken, maar ook om bij te dragen aan de veiligheid van mensen (b.v. snel medicijnen afleveren als iemands leven op het spel staat).
  • Het duurt nog wel enkele jaren, maar ook personenvervoer door de lucht met een eigen propeller is niet ondenkbaar; het kan al!
  • Door de komst van het 5G netwerk (50PLUS wil overigens eerst nog meer onderzoek naar de veiligheid van 5G, daar is nog onvoldoende zekerheid over) is het straks mogelijk om meer levensreddende handelingen in de ambulance uit te voeren. Het 4G-netwerk is trager (loopt achter) en biedt minder betrouwbare (beeld)kwaliteit. De ambulance-hulpverlener kan een specialist in het ziekenhuis met een bril laten meekijken naar een patiënt.
  • Wil je meer weten https://www.at-north.nl/festival/

Vrijdag 27 september, was een rustige dag omdat ik mijn verjaardag vierde. Dus geen politiek maar alleen tijd voor vrouw kinderen en kleinkinderen. Ik heb wel veel reacties en felicitaties gehad hiervoor hartelijke dank.

Wil je nog meer weten laat ons dit dan horen of kom een keer langs in de fractiekamer.

Ga naar week 38
Ga naar week 37

 


 

 

Even terug kijken op week 38,
Na aanleiding van het eerste bericht kwamen er vele positieve berichten binnen. De leden
van 50PLUS zien wat we allemaal doen in de Provinciale Staten en reageren op bepaalde
punten.


Vrijdag 20 september, eindigde de week met een dag sollicitatiegesprekken. Voor ons als fractie was dit de eerste ronde. Na nog een tweede ronde gesprekken gaat na alle waarschijnlijkheid de nieuwe fractie ondersteuner op 1 oktober beginnen.


Donderdag 19 september, was een drukke dag, die begon met een overleg binnen het
Provinciehuis over het Interprovinciaal 0verleg(IPO). Ik zou daar in functioneren als
plaatsvervangend lid maar heb mij daar in goed overleg uit teruggetrokken, dit omdat
plaatsvervangende leden daar niet in gevraagd werden. Maar bij de IPO congressen zijn we gewoon aanwezig.

S ’middags zat ik in de jury voor een project van enkele studenten voor het ouderenfonds.
Zij hadden de opdracht om geld te genereren voor het ouderenfonds. Daarvoor hadden ze een talenten dag georganiseerd. 

week 38 foto 1
Samen met Jacques d’Ancona en Bob Heidema vormden wij de jury, dit was een leuke ervaring.
Dinah zou naar een fietscongres in Roden maar door andere werkzaamheden ging dit niet
door.


Woensdag 18 september, Statencommissie, voorafgegaan door rondvraag vanuit de staten. Wij hebben in de rondvraag nogmaals aandacht gevraagd voor het huisartsentekort in de Provincie Groningen. Hierop komen we zeker nog terug. Samen met Dinah heb ik de woordvoering gedaan waarvan Dinah de hoofdzaak op zich nam als woordvoerder commissielid. Zelf heb ik het onderwerp aangekaart dat de ESD in Delfzijl onze aandacht blijft houden en dat we willen weten wat er in de toekomst gebeurt met de uitstoot van de ESD en wat de Provincie hieraan wil doen. 
week 38 foto 2
Voorlopig ligt het nog bij de rechter en wordt er nog een aanvullend onderzoek gedaan.

 

Dinah heeft in de commissie o.a. gehad over het openbaar vervoer. Dit wordt steeds
ingewikkelder en onoverzichtelijker voor ouderen. De routes veranderen voortdurend,
verder worden er bushaltes uit de routes genomen ook worden er steeds vaker treinstations overgeslagen. Verschillende tarieven moeten er worden betaald voor het openbaar vervoer.

week 38 foto 3
De Hubtaxi is niet duidelijk waar en hoe die rijdt. Kortom veel problemen en Dinah wil
dat men hier nader onderzoek over gaat doen. Volgens Dinah moet dit beter in kaart worden gebracht. Namens 50PLUS houd Dinah hierover de vinger aan de pols en zal aan de slag gaan om deze specifieke doelgroep te ondersteunen.
week 38 foto 4

Dinsdag 17 september, was er een cursusdag en verder veel werk op het fractiekantoor.


Maandag 16 september zoals altijd, werd de week besproken en de commissies voorbereid alsmede wie waar naar toe gaat.


Wil je nog meer weten laat ons dit dan horen of kom een keer langs in de fractiekamer.

 


 

 

Het reces is voorbij en we gaan na een lange vakantie weer aan de slag. 
Hierbij een kort overzicht t/m week 37

 

Dinsdag 3 september was er een informatiebijeenkomst in Scheemda over de Regionale Energiestrategie (RES) voor Statenleden, Raadsleden en leden van het Waterschap. Dinah was aanwezig namens de fractie van 50PLUS.
https://www.regionale-energiestrategie.nl

 

Woensdag 4 september hadden we als statenleden een gesprek in de staten met de voorzitter van de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
https://www.schadedoormijnbouw.nl

 

S ’Middags was er in Bakkeveen een ontmoetingsdag Noordelijke Statenleden.
Een impressie over deze bijeenkomst ziet u op het onderstaande filmpje
https://www.irista.com/gallery/x7my3j7rdue1


Donderdag  5 september was er in het Provinciehuis van Groningen opnieuw een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) voor de statenleden en raadsleden. Zelf was ik hier aanwezig samen met Jan Ottens, Jan zat hier met 2 petten zowel als gemeenteraadslid Seniorenpartij Delfzijl almede steunfractielid voor 50PLUS
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/dossier-energie-en-klimaat/regionale-energiestrategie-res

windmolens

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 6 september dit was een kantoor dag met gesprekken met de andere politieke partijen in de staten alsmede met  de griffie en een aantal bezoekers.


Zaterdag en Zondag weekend,  2 dagen geen verplichtingen.


Maandag 9 september een kantoor dag, veel praten en inhoudelijk kijken naar de rest van de week, wie gaat waarheen en wie gaat wat doen.Dinsdag 10 september was er een tweede bijeenkomst het Nationaal Programma Groningen (NPG) Ik was daar samen met Jan Ottens. Deze bijeenkomst vond plaats in de Energy Barn in Groningen. Over de NPG gaan we nog veel horen om dat er veel geld valt te verdelen, 7 gemeenten gaan samen met de provincie een bedrag verdelen van 120 miljoen.
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl

 

Woensdag 11 september hadden we een Stateninformatiedag s ’morgens een gesprek over de gaswinning, als statenlieden worden we regelmatig bijgepraat over de gaswinning en alles wat daar mee te maken heeft. S ‘Middags een informatiebijeenkomst over het klimaatakkoord en wat dit gaat betekenen voor Groningen. 
Later in de middag was er een informatiebijeenkomst over de Cultuurnota. Ik was daar samen met Dinah. 

 

 informatiebijeenkomst over de Cultuurnota.

 

 

Dinah is voor 50PLUS Groningen het aanspreekpunt als het gaat om cultuur. Deze dag werd afgesloten met “praten met de staten”. Dinah en ik konden praten met meer dan 30 organisaties die langs kwamen.


Donderdag 12 september is Dinah namens 50PLUS naar een waddenbijeenkomst geweest en ik had een vergadering bij FC Groningen 

wadden bijeenkomstVrijdag was een kantoor dag, veel praten, veel bezoek en vooral stukken lezen voor de komende week.


Dit was voor het eerst een kleine terugblik van mij wat we doen in de Provinciale Staten van Groningen. 

Samen met Dinah en onze nieuwe fractiemedewerker komen we elke week terug met een overzicht van wat we doen in de Provinciale staten van Groningen.

Wil je nog meer weten laat ons dit dan horen of kom een keer langs in de fractiekamer.


Johan


Ga naar boven

 

In verband met de stellingname tegen windmolens in de Veenkoloniën en langs de N33 bij Meeden, gevoegd bij de urgentie het kabinet op andere gedachten te krijgen, heeft Henk Krol op uitnodiging van 50PLUS Drenthe en 50PLUS Groningen een werkbezoek aan het noorden gebracht op 27 juni 2016. Dit programma is in samenwerking met de actiegroepen (Platform Storm, WindNee, Tegenwindhunzedal TegenwindN33 en Storm Meeden) georganiseerd. Zie ook www.tegenwindveenkolonien.nl.

Onderaan deze pagina staan allerlei links naar interessante video's en artikelen die met het onderwerp te maken hebben.

windmolen 1200

NOTITIE STELLINGNAME:
(door Dinah Hagedoorn, namens 50PLUS Groningen)

Het kabinet wil op korte termijn een groot aantal windturbines in de provincie Drenthe en Groningen plaatsen. Aan dit plan kleven zoveel nadelen, onzekerheden, twijfels, angsten en risico’s dat 50PLUS Groningen vindt dat het windpark De Drentse Monden en Oostermoer en het windpark langs de N33 niet alleen moeten worden opgeschort, maar ook definitief moeten worden afgeblazen. Bovendien zijn er betere en gezondere alternatieven, zoals waterkracht en zonne-energie.

In deze notitie heb ik een groot aantal nadelen en consequenties op een rijtje gezet. Deze hebben mij bij de verdere uitwerking alleen maar meer gesterkt in de overtuiging dat dit plan niet deugt omdat het de leefbaarheid van de gemeenschap een zeer slechte dienst bewijst.

Wetenschappelijke bijval en tal van onweerlegbare argumenten onderstrepen deze oproep aan het kabinet. Ter ondersteuning van onze standpunten verwijs ik naar wetenschappelijk research (cursieve passages) en twee voorbeelden van Gemeenten waar wél rekening is gehouden met het verzet van de bevolking.

De regio's zijn niet geschikt

Veel dorpen in het Veenkoloniale gebied bestaan uit lineaire bebouwing die ooit langs een kanaal zijn ontstaan. De dorpen staan parallel aan elkaar op een afstand van soms minder dan één kilometer. Hiertussen zijn de molens zijn gepland. Met andere woorden: de molens komen bij enkele dorpen aan weerszijden, op geringe afstand van de huizen te staan. In het gebied zijn ook geen geschikte alternatieve plekken aan te wijzen, omdat elk alternatief steeds dezelfde bezwaren met zich meebrengt.

Procedureel en juridisch

Op de procedurele en juridische aspecten wordt in deze notitie niet uitgebreid ingegaan, maar ook deze lijken oneindig veel weerstand op te roepen bij de bevolking. Hierdoor is in het betreffende gebied een uiterst gure en explosieve sfeer ontstaan. Zowel bewoners als politieke partijen smeken dan ook de procedures over te doen met het doorlopen van de normaal gebruikelijke democratische grondregels. De hele planvorming toont nog een ander hiaat: Er is geen sociaaleconomische paragraaf met onderzoeksgegevens die de mogelijk gevolgen op de lange termijn weergeven. Veel bewoners hebben zorg over een verpaupering van de regio die toch al tot een van de grootste krimpregio's van ons land gerekend wordt.

Een dodelijke keerzijde

Slechts weinig mensen zien de nadelige en zelfs levensgevaarlijke kant achter windenergie. Velen classificeren dit stukje techniek onder “schone energie”, “milieu bewust”, “duurzaam”, “goed”, “groen” en “veilig”, maar weten niet dat windenergie jaarlijks wereldwijd vele zieke en dodelijke slachtoffers veroorzaakt en er enorme milieuschade plaatsvindt.

Sluiten we onze ogen voor wat er in China gebeurt?

Resultaten uit stralings- en toxiciteitstesten die in China zijn gedaan worden door instanties en politici angstvallig geheimgehouden. Volgens het MIT (Massachussetts Institute of Technology) herbergt een 2 MW windturbine 350 kg zeldzame aardmetalen. Het Institute for the Analysis of Global Security heeft berekend dat bij de productie van 1 ton zeldzame aardmetalen 1 ton radioactief afval ontstaat. Enkele belangrijke bijproducten worden nabij de grens van Mongolië gefabriceerd. Deze stoffen worden na het winnen en verwerken tegelijkertijd met andere giftige chemicaliën gedumpt in een 8 kilometer breed en 15 kilometer lang meer, omgeven door een tientallen meters hoge dijk. Miljoenen bewoners ademen deze giftige dampen dagelijks in. Daarnaast vormt het meer ook een groot gevaar voor de drinkwatervoorziening voor de rest van China. Het dodelijke afvalwater uit het meer vermengt zich namelijk met de Gele Rivier, een van de belangrijkste waterwegen in China. De lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen en het grondwater is besmet met radioactieve straling waardoor mensen, planten en dieren dodelijk ziek worden.

De terechte vraag is: Wil Nederland windmolens bouwen ten koste van zoveel leed en sterfte die uiteindelijk ook zijn weerslag zal hebben op de mondiale milieuproblematiek

windmolen 002

STELINGEN EN ARGUMENTEN:

A. Visuele belemmeringen en de geringe afstand van de bewoning

De windturbines komen te staan in een mooi, open en rustig landschap waar geen industrie is, behalve één fabriek die historisch vergroeit is met de omgeving (aardappelmeelfabriek).
De windturbines komen praktisch in de voor- en achtertuin van mensen te staan, vaak op zeer geringe afstand (soms is dat nog geen 500 meter – “Boerveen 440 /Tweede Dwarsdiep 454).”
De windturbines zijn enorm hoog (piekhoogte 200 meter) en al op vele kilometers afstand te zien in een karakteristiek vrije leefomgeving waar vele kleine dorpen te vinden zijn en enkele grotere plaatsen.
Als het donker is, vullen irritant flikkerende lichtjes onophoudelijk het luchtruim. Vooral mensen met een bepaalde gevoeligheid of hersenaandoening, zoals epilepsie, kunnen daar extreem overgevoelig op reageren.
Dit geldt tevens voor de slagschaduw die ook bovenmatig inwerkt op die gevoeligheid.
Er lijkt geen enkel draagvlak bij de bevolking te zijn.
De Franse Gezondheidsraad adviseert plannen voor de bouw van windturbines binnen een straal van 1,5 kilometer van woonbebouwing op te schorten.

De toenmalige minister van VROM, mevrouw Cramer stelde het volgende:

“In de achtertuin is niet gewenst... We moeten proberen ze te bundelen, liefst te zetten op plekken waar ook al industrie is... en zet ze vooral niet verspreid door ons land op plekken waar ook nog mooi open landschap is.” Helaas: al deze mooie beloftes van de bewindsvrouw zijn inmiddels verkwanseld.

B. Optisch geluidshinder

Het geluid van windturbines is minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller als hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het monotone karakter van het geluid (zoeven en zwiepen).
Om de invloed van windturbines op de slaap te kunnen beoordelen, zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. De beschikbare resultaten laten geen definitieve conclusie toe.
TNO concludeerde anders: “Ook in de gecombineerde analyse van TNO werd een verband gevonden tussen geluidniveaus van windturbines en slaapverstoring.”

De UK Noise Association Report on Wind Turbines Noise: “Moderne windturbines zijn stiller, maar er is overtuigend bewijs dat het geluid die zij produceren onderschat wordt, vooral bij grote, hoge turbines.”

“Wij raden aan 1 tot 1,5 mijl afstand te houden tussen windturbines en woonbebouwing.”

C. Laag frequent geluid leidt tot ziekten en psychische klachten

Het laagfrequent geluid komt straks van meerdere kanten, ongeacht de windstand; wind dwarrelt en zwiert en geeft golven van geluidstrillingen. Wat gebeurt er op het raakvlak boven de hoofden van de mensen die eronder wonen? Wie kan ontkennen dat die trillingen elkaar niet ontmoeten en ongewenste neveneffecten geven? Plus het geluid en de kracht van de wiekenslag die dit effect wellicht nog eens gaat versterken?

Het is vastgesteld dat grotere windturbines ook leiden tot toename van de productie van laagfrequent geluid.
De Portugese M.A. Pereira heeft ruim dertig jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen van laagfrequent geluid. Haar onderzoeksresultaten bewijzen dat dit onhoorbare geluid de oorzaak is van de ziekte VAD: Vibro Acoustic Disease. Deze ziekte ontstaat geleidelijk en kan zich ontwikkelen wanneer iemand er langdurig en intens aan wordt blootgesteld. Hierdoor kan er een vaatverdikking ontstaan in het weefsel rondom het hart en de bloedvaten, wat kan leiden tot hartfalen met dood als gevolg.

Na een groot aantal klachten van mensen die naast windmolenparken wonen, is Dr. Nina Pierpont op haar beurt een onderzoek gestart. In dit onderzoek bewijst zij dat windturbines de gezondheid van omwonenden in een straal tot 1500 meter om de windmolens ten nadele beïnvloeden. In het Engels heet deze ziekte ‘Wind Turbine Syndrome’. Dit houdt in dat laagfrequent geluid van windturbines het balanssysteem van het lichaam doet denken dat het lichaam beweegt. Hoewel laagfrequent geluid niet kan worden gehoord, stimuleert het wel het evenwichtsorgaan (vestibulaire systeem).
Nina Pierpont beschrijft in haar onderzoek de volgende symptomen van Wind Turbine Syndrome: verstoring slaap, oververmoeidheid, hoofdpijn, tinnitus (oorsuizen), druk op de oren, duizeligheid, misselijkheid, wazig zien, tachycardia (versnelde hartslag), prikkelbaarheid, depressie, stress, trilling, agressie, concentratiestoornissen, geheugenstoornissen, neusbloedingen, hevige pijnen in de borststreek en paniekaanvallen. Ook blijkt dat de symptomen grotendeels verdwenen als omwonenden langere tijd wegbleven uit de invloedsfeer van windmolens, maar dat de ziekte terugkeerde wanneer zij weer in de buurt van een windmolen kwamen.
De uitkomsten van Pierponts studie zijn door vakgenoten getoetst. De World Health Organisation gebruikt en onderschrijft deze studie.

Een weliswaar onhoorbaar geluid dat op herz-niveau keurig binnen de norm blijft, is gedurende korte tijd niet schadelijk. Maar wat als dit opgevangen geluid continue (in een niet-aflatend ritme en dag in dag uit) door het middenoor en de psyche wordt opgepikt? Denk aan een druppel water die een aantal keren op je hoofd valt. Geen centje pijn. Maar wat als deze druppel de hele dag door in hetzelfde ritme blijft neerkomen? Je wordt uiteindelijk knettergek. Het is een beproefde martelmethode uit de middeleeuwen.
Als windmolens radarsystemen verstoren, wat zou dan het effect op de mens kunnen zijn? Er zit al zoveel straling in de lucht.
Uitspraken als “Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen, tot extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor” zijn dooddoeners. Wel degelijk als je de wetenschappelijke publicaties erop nabeschouwt! Er is een Canadese documentaire waarin mensen er blijk van geven geheel ten einde raad te zijn. Je leest de wanhoop en het verdriet in hun gezichten. Ook de onmacht dat ze niet serieus genomen worden en nooit echt inspraak hadden.

D. Contactuele en persoonlijke factoren

Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.
Naast de blootstelling aan geluid spelen persoonlijke factoren en de feitelijke situatie een rol bij de mate waarin mensen hinder door windturbines ervaren. Zo blijkt dat mensen bij gelijke geluidsniveaus meer hinder ondervinden als zij vanuit huis een windturbine kunnen zien.
Ook economische aspecten beïnvloeden hinder door windturbines: mensen die economisch belang hebben bij een windturbine rapporteren en ervaren minder hinder.
Andere factoren waarmee bij de interpretatie van hinderscores rekening moet worden gehouden, zijn de mate waarin mensen gevoelig zijn voor geluid, de afbreuk van privacy en sociale acceptatie. (GGD)

“Kenmerkend voor het geluid van windturbines is dat al bij een zeer lage geluidbelasting hinder ervaren wordt.” (RIVM / GGD )

E. Effecten op vogels

Vogels lopen gevaar. Uit onderzoek is gebleken dat windturbines kunnen leiden tot een versplintering van het leefgebied en verstoring van trekroutes, verblijf-, broed- en rustgebieden van vogels. Ook komen vogels tijdens het vliegen in botsing met een windturbine of vanwege luchtturbulentie in de draaiende wieken terecht. Vele vogels raken gewonden of gedood. Het risico op aanvaringen is het grootst tijdens de nacht en in de avond- of ochtendschemering of tijdens slecht zicht.

F. Effecten op vleermuizen

Ook vleermuizen komen regelmatig in aanraking met de molenwieken of de molen zelf. Een andere oorzaak waardoor onder vleermuispopulaties veel slachtoffers vallen is door het zogenaamd baro-trauma (beschadigingen van de longen en gehoor als gevolg van hoge drukverschillen in de nabijheid van de draaiende wieken).

G. Effecten op huisdieren, vee, schapen, kippen, reeën en andere diersoorten

Dieren hebben vaak een veel beter gehoor dan mensen. Hebben zij een mond om aan te geven hoe storend de geluiden en trillingen voor hen zijn?

Veel dieren overleven in de buitenlucht en kunnen niet schuilen voor trillingen, geluiden en licht. Voor hen zullen de kwalijke gevolgen nog veel dramatischer zijn. Er zijn aantoonbare bewijzen dat b.v. nertsen elkaar afslachten en veel dieren plotseling miskramen krijgen. Ook een plotselinge vervorming van beenderen bij paarden is een indicatie van nadelige invloed.

H. Effecten op vislarven

Door het heien in windmolenparken worden de kraamkamergebieden van vissen verstoord. Dit heeft nadelig effect op de visstand en de voedselvoorraad voor bijvoorbeeld vogels.

I. De invloed van windmolens op het klimaat

Naast alle gevolgen voor mensen en dieren, is het ook mogelijk dat windturbineparken een groot effect hebben op ons klimaat, een veranderde natuur veroorzaken en mogelijk zelfs global warming.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat grote windparken een enorm opwarmend effect hebben op de landtemperatuur rondom, in- en achter die windparken. Duitse wetenschappers hebben berekend dat als wereldwijd alle door fossiele energie opgewekte elektriciteit door windturbines zou worden opgewekt er wereldwijd veranderingen worden geregistreerd die evenveel impact hebben als bij een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (800 ppm).

J. Risico's van rondvliegende wieken of ijsafslag

De afstand van de turbines tot de woningen is soms nog geen 500 honderd meter.

Er is altijd het risico van rondvliegende materialen of wegslingerend ijsafslag. Nog sneller naarmate de molens verouderen door toenemende metaalmoeheid. Ook een rotorblad kan breken en weggeslingerd worden. De maximale afstand waarover een afgebroken wiek of een stuk ijs kan worden weggeslingerd is volgens experts ongeveer 500 meter (uitgaande van windturbine met 80 meter masthoogte). Dat die afstand groter wordt naarmate een windmolen meer hoogtebereik heeft, spreekt voor zich. De hoge mast plus rotor zijn een speelbal in de wind, waardoor zich nog meer kracht op de rotor ontwikkelt, met alle risico’s van dien. De woningen, spelende kinderen en mensen op de openbare weg lopen een reëel gevaar getroffen te worden door rondvliegende projectielen. Eigenlijk kunnen ze zich niet eens meer buiten de veilige zone rondom hun eigen huis en straat begeven, aangezien ze zich daarmee al meteen in de gevarenzone binnen de straal van 500 meter afstand op de turbine bevinden. Even met de hond de laan op, of wandelen langs de gewassen, de open vlakte in, is verleden tijd.

NB: Er zijn al diverse - onverklaarbare - ongelukken gebeurt met molens die recentelijk nog waren gecontroleerd of vrij nieuw waren. Het is pure mazzel dat daarbij geen burgerslachtoffers vielen.

K. Kosten-batenanalyses

Alles bij elkaar genomen kost de bouw van windmolenparken de Nederlandse maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. De opbrengsten van windmolens worden te hoog ingeschat en de kosten te laag geraamd. Dit blijkt uit de rapporten van het CPB en van de Groene Rekenkamer. Volgens berekeningen van emeritus hoogleraar Pieter Lukkes zorgt windenergie op land en zee de Nederlandse bevolking voor een extra last van 70 miljard. “Het voor 2020 aanleggen van windparken in zee met een totale omvang tot 6000 MW blijkt in alle geanalyseerde scenario's, varianten en hierop toegepaste gevoeligheidsanalyses maatschappelijk onrendabel te zijn”, aldus CPB.

L. Waardedaling woningen

Economen Martijn Droes en Hans Koster van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hebben onderzocht dat windmolens binnen een straal van twee kilometer de waarde van een woning met gemiddeld 1,4 tot 2,3 procent doen zakken; afhankelijk van de afstand tot een windmolen. Dit komt neer op een gemiddelde prijsdaling van 3.500 tot 5.600 euro. Grotere windmolens zorgen voor een nog grotere prijsdaling. De verkoop van woningen in de regio’s stagneert al enkele jaren. Woningen blijken niet (meer) of moeilijk verkoopbaar te zijn.

Gelet op het feit dat op veel plaatsen series windturbines achterelkaar, en alleen al vanwege hun hoogte, tot aan de horizon te zien zijn, zal de ontwaarding van huizen in deze regio’s nog veel groter uitpakken. Soms wel tot 30%, is nu al becijferd.

CONCLUSIE:
50PLUS meent dat aan de randvoorwaarden voor het nemen van een verantwoord en goed gemotiveerd besluit niet is voldaan.

De gezondheid van zowel mens, dier, vogels, het behoud van het milieu en op de langere termijn zelfs het klimaat, staan té zeer op het spel. Alle geschetste consequenties worden door de wetenschap ondersteunt en kunnen niet door de overheid worden weggewuifd. In uitspraken als “dit is niet aangetoond” kan het kabinet ook geen goedkeuring vinden om haar plannen te billijken. Alsof het allemaal wel mee zal vallen. O.a. de afstand tot de huizen is veel te klein en dit valt buiten de veilige marge die wetenschappers voorschrijven. Alleen al op dit onderdeel zou het plan de prullenbak in kunnen.

Voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen zal de aantrekkelijkheid van het gebied ook enorm afnemen. Ook die consequenties zijn niet in ogenschouw genomen.

Zolang aan alle dilemma’s wordt voorbijgegaan, is het onverantwoord zoveel mensen, dieren en de natuur, bloot te stellen aan mogelijke te verwachten nadelige effecten. Effecten die in andere landen (o.a. Canada en Australië, waar de overheden zich ook niets gelegen lieten liggen aan bezwaren) en mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, genoegzaam zijn aangetoond.

Alle zorgen zullen niet en waarschijnlijk nooit kunnen worden weggenomen. Redenen voor andere regio’s in ons land om een streep door de plannen te zetten (zie aanhangsel). Waarom lijkt “de regel” om te leren van fouten die elders gemaakt zijn ineens niet meer op te gaan bij politiek-ambitieuze projecten waar het ook nog eens aan draagvlak ontbreekt? Dit staat gelijk aan disrespect, arrogantie en een niet goed doordachte, korte termijn visie. Met een zorgvuldig afgesteld moreel kompas ben je in staat om een weloverwogen afweging te maken die bijdraagt aan professioneel, integer handelen. Helaas heeft het ministerie van Economische Zaken onder leiding van Henk Kamp in dit opzicht de plank volledig misgeslagen.

Mocht het plan ondanks het grote verzet en het negeren van de realistisch voorgehouden scenario’s toch doorgang vinden, dan zou iedereen in de regio zowel financieel als emotioneel schadeloos gesteld dienen te worden. Vogels en dieren komen er zeker niet beter vanaf, maar hebben nog de keuze een ander heenkomen te zoeken, maar mensen die er sinds jaar en dag wonen, soms generaties achterelkaar, hebben die keuze niet. De gevolgen voor hun gezondheid zijn helaas ook niet in geld uit te drukken. Minister Kamp en zijn uitvoerend team zijn met dit betoog gewaarschuwd! De uitwerking van het plan is barbaars.