Artikelindex


17 maart 2021 is een belangrijke dag voor ons allemaal. Dan kiezen we in Nederland een nieuwe Tweede Kamer. U kiest zelf welke politieke partij het beste bij u past. Hieronder vindt u wat 50PLUS wil, kort en in duidelijke taal!

Liane den Haan op bezoek bij ouderenLijst 10 50PLUS

Mag ik mij voorstellen? Ik ben Liane den Haan. Ik ben lijsttrekker van de politieke partij 50PLUS. Ik wil graag in de Tweede Kamer. Dan kan ik helpen nieuwe wetten te maken en de regering te controleren. Dat doen we namens u. Hoe meer mensen op onze partij stemmen, hoe meer zetels 50PLUS in de Tweede Kamer krijgt. En hoe meer we kunnen betekenen voor u!

Op deze pagina leg ik uit wat mijn partij 50PLUS belangrijk vindt. En wat wij in Den Haag willen veranderen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Bent u het met veel plannen en ideeën van 50PLUS eens? Stem dan 17 maart op 50PLUS!

Ik leg u een aantal ideeën en plannen van 50PLUS uit:

AOWWat wil 50PLUS met uw AOW?
• Dat de AOW-uitkering omhoog gaat.
• Dat AOW’ers meer vakantiegeld krijgen en een extra maand AOW aan het eind van het jaar.
• Dat u na uw pensioen geen AOW-premie meer hoeft te betalen.

GeldWat wil 50PLUS met uw pensioen?
• U heeft zelf voor uw pensioen gespaard en dat mag niemand van u afpakken.
• Uw pensioen mag niet omlaag gaan, maar moet juist omhoog.
• Het pensioen moet meestijgen met alle duurdere prijzen.
• Dat u extra pensioenuitkering krijgt voor de jaren dat de pensioenen niet zijn meegestegen met de prijzen.

WerkWat wil 50PLUS met uw werk?
• Als oudere werknemer mag u niet zomaar aan de kant worden geschoven.
• Het moet aantrekkelijker zijn voor werkgevers om ouderen in dienst te hebben of te nemen.
• Ouderen moeten serieus worden behandeld bij sollicitaties.
• Ook volwassenen moeten kunnen leren. Er moet goed onderwijs zijn voor hen.

KoopkrachtWat wil 50PLUS met uw koopkracht?
• Koopkracht is wat er elke maand in uw portemonnee zit en wat u met dat geld kunt kopen. Dat mag niet steeds minder worden!
• De regering moet stoppen met belastingen voor ouderen die uw koopkracht verminderen.
• Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen.
• Ouderen met alleen AOW en klein pensioen krijgen een gratis tablet. En een cursus hoe ze de tablet kunnen gebruiken.

GezondheidszorgWat wil 50PLUS met uw zorg?
• Dat u zonder problemen alle zorg krijgt die goed voor u is. Bijvoorbeeld: de kosten voor de tandarts moeten vergoed worden, want een goed gebit voorkomt veel andere zorgkosten.
• Dat mantelzorgers kunnen rekenen op goede ondersteuning.
• In alle gemeenten moet dezelfde goede basiszorg zijn.
• Het eigen risico voor zorg moet omlaag naar 200 euro.

WonenWat wil 50PLUS met wonen?
• Dat iedereen een fijne woning heeft.
• Dat ouderen, als ze dat willen, kunnen verhuizen naar een woning die beter bij hen past.
• Dat de huren niet zo hard stijgen. Anders worden huurhuizen veel te duur.
• Dat ouderen die dat willen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

VeiligheidWat wil 50PLUS met uw veiligheid?
• Nederland moet veiliger worden.
• Ouderen met een laag inkomen krijgen geld om hun huis veiliger te maken.
• Er moeten meer wijkagenten zichtbaar op straat komen.
• Ouderen en kwetsbare mensen krijgen les van de politie over hoe ze hun eigen veiligheid kunnen vergroten.

ImmigratieWat wil 50PLUS met immigratie?
• Eerlijk maar ook heel duidelijk zijn bij het toelaten van vluchtelingen.
• De Europese grenzen moeten beter bewaakt worden.
• Asielzoekers die hier niet mogen blijven, moeten zo snel mogelijk terug naar hun eigen land.

WelzijnWat 50PLUS verder belangrijk vindt:
• Iedereen telt mee in Nederland, jong én oud!
• In Nederland moet je je veilig voelen.
• In Nederland moet je goed oud kunnen worden. Nu en in de toekomst!