De waterschapsbelastingen in het noorden rijzen de pan uit. Met name bij Noorderzijlvest en Hunze en Aa's (Groningen/Drenthe) betaalt men de hoofdprijs! Bovendien betaalt een 2 persoonshuishouding voor notabene 3 personen waterschapsbelasting. Ook deze onevenredigheid stuit 50PLUS tegen de borst. Dit moet stoppen!

waterschap

50PLUS is van mening dat de onbillijkheid van de huidige verdeling voor huishoudens (1 en 3 of meer personen) dient te worden aangepast in: 1, 2, 3, 4 en meer personen. Dit teneinde recht te doen aan de feitelijke gezinssamenstelling. 50PLUS wil gelijke behandeling van burgers en daarom moet dit zo snel mogelijk hersteld worden.

 

Dit is een van de redenen waarom wij graag een zetel, en liever nog meer zetels in de komende verkiezingen willen bemachtigen. Dat kan alleen met steun van de kiezer. Kies op 20 maart daarom voor 50PLUS Waterschap Hunze en Aa's of 50PLUS Waterschap Noorderzijlvest, afhankelijk van waar u woont.

Lees meer over onze standpunten in het verkiezingsprogramma. Zie de roze balk boven: Waterschapsverkiezingen (link).

Zie dit grafiekje waarin enkele willekeurige waterschappen worden vergeleken.