johan ten hoove 360De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dicht op de mensen staan als betrouwbare partner en de mensen mee laten beslissen over al wat hun leefomgeving en gezondheid aangaat, dat is wat 50PLUS Groningen wil.

Johan ten Hoove, lijsttrekker 50PLUS

J.J.tenHove

 

Groningen moet worden ontzien

Wij schromen niet een vuist te maken tegen regeringsplannen die op veel weerstand stuiten, zoals windmolens nabij de leefomgeving. Groningen is géén afvalputje. 

Knokken voor wat kwetsbaar is

De kwetsbaarste mensen in de samenleving hebben meer zorg en aandacht nodig. De eenzaamheid onder ouderen willen wij bespreekbaar maken en tegengaan. Daarnaast streven wij ernaar het openbaar vervoer voor minima en ouderen. voordeliger, nog liever gratis te maken. 50PLUS wil binnen de Provinciale Staten een portefeuille voor “ouderenbeleid”.

Groen en duurzaam

50PLUS Groningen is groot voorstander van biologisch-dynamische landbouw waarbinnen de intensieve veehouderij geleidelijk wordt getransformeerd naar een ‘beter-leven-keurmerk’. Het dier is geen fabriek!

Ook willen wij Groningen aanwijzen als proeftuin voor waterstofauto’s, alle woningen met veel coulance door de overheid verduurzamen, en vervuilende industrieën weren.

Aardbevingsschade

Wij zetten in op een hoger tempo van schadeherstel. Het duurt allemaal veel te lang. Ook bij grens- en twijfelgevallen is toeschietelijkheid een must. Gelijktijdig met de versterkingsoperatie moet er aandacht zijn voor verbetering van de leefomgeving en de verduurzaming van woningen. De bewoners hebben recht op transparantie, in alle opzichten!

Kernenergie

50PLUS Groningen wil geen kerncentrale! Zolang er geen veilige opslag is en kernenergie zoveel risico’s met zich meeneemt, is een kerncentrale taboe.

Windmolens

Voor windmolens is onvoldoende draagvlak bij de inwoners. 50PLUS Groningen wil windmolens op zee, uit het zicht van de mensen. Op land komen windmolens zelfs in het relatief dun bevolkte Groningen praktisch bij de mensen in de voor- en achtertuin te staan. Dit wordt ervaren als een enorme horizonvervuiling. Ook het laag frequente geluid wordt gevreesd.