johan gronngen50PLUS Groningen is een afdeling van de jonge, landelijke politieke parti, met zowel algemene als regionale speerpunten. Onze hoogste ambitie is om voor iedereen een leefbare samenleving te creëren waarin waarden als individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid gekoesterd worden. Een samenleving waarin ook ouderen hun belangen behartigd zien als het aankomt op behoud van koopkracht en pensioenrechten. Maar ook de positie van 40-plussers op de arbeidsmarkt laat ons niet onverschillig. Het hoeft geen betoog dat zorg en mantelzorg al evenzeer hoog op onze agenda staan.

 

De Groninger kwesties waarover wij zorg hebben, worden op de voet gevolgd. We zijn bijvoorbeeld tegen windmolens in de directe woonomgeving en maken ons sterk voor vermindering van de aardgaswinning en het stopzetten van vervuilende steenkolenproductie. Het is maar een kleine greep uit onze standpunten.

50PLUS Groningen wil straks in enkele - nieuw te vormen - gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en op termijn ook provinciale invloed aanwenden. Daar hebben we uiteraard leden en stemmen voor nodig, maar ook mensen die met ons van gedachten willen wisselen over wat er allemaal beter kan in onze provincie. U kunt in dat opzicht voor ons een bron van inspiratie zijn. Als u een paar keer per jaar (geheel vrijblijvend, ook zonder lidmaatschap) met ons mee wilt praten op onze DenkTank-avonden., dan ben u van harte welkom!

Graag tot ziens! 

Johan ten Hoove