De provincie verwijst naar het noodfonds van de Rijksoverheid. Daarnaast is de provincie van plan openstaande facturen sneller te betalen. 

Gronings noodfonds

Voor de drie fracties is dat niet genoeg.  Zij willen alsnog een Gronings noodfonds en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Zo'n provinciaal fonds moet ook op lokaal niveau steun gaan bieden. De partijen vrezen dat bijvoorbeeld medewerkers in het openbaar vervoer op straat komen te staan als gevolg van de crisis.

'We willen weten wat het provinciebestuur doet als door ontslagen in het openbaar vervoer de kans op een verminderde dienstregeling toeneemt, waardoor de bereikbaarheid en mobiliteit van kwetsbare groepen in onze provincie minder wordt', vragen de partijen schriftelijk aan de provincie.

Oplossing

'Het instellen van een noodfonds voor bedrijven die vanwege de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen, zou een adequate oplossing kunnen bieden waarmee belangrijke werkgelegenheid in onze provincie kan worden geborgd. Met een provinciaal noodfonds zouden veel Groningers, die door de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen, zijn geholpen.'