Een meerderheid van de voorzitters van de Provinciale Besturen van 50PLUS heeft het vertrouwen opgezegd in de voorzitter van het Hoofdbestuur, dhr. Geert Dales. Ik wil u graag uitleggen waarom dit is gebeurd.

 

Open, eerlijk en transparant

Alle voorzitters zijn van mening dat een bestuur, en zeker de voorzitter van het Hoofdbestuur (HB) open, eerlijk, integer en transparant dient te handelen. Verder verwachten wij dat in een democratische vereniging door het Hoofdbestuur serieus omgegaan wordt met de adviezen van de provinciale voorzitters. Helaas moeten wij constateren dat de partijvoorzitter met de mond het hier mee eens is, echter niet met zijn daden. Dat was voor de meerderheid van de provinciale voorzitters de reden het vertrouwen in hem op te zeggen.

  

Geen algemene ledenvergadering door de CORONA crisis

Op de algemene leden vergadering (ALV) zou gestemd worden over de voorzitters voor de programmacommissie en voor de selectiecommissie. Die ALV kan door de coronacrisis niet doorgaan. De Provinciale voorzitters hebben er begrip voor dat er gezocht wordt naar een andere manier van stemmen. Leden met een E-mailadres zouden via internet kunnen stemmen, de overige leden per post. Maar dan moet er door een onafhankelijke stemcommissie wel voor gezorgd worden dat alle leden kunnen stemmen en dat de stemmen eerlijk geteld worden. De Provinciale voorzitters hebben, voordat de recente raadpleging naar diverse leden werd verzonden, hierover een advies aan het Hoofdbestuur gegeven. Hierop is geen bevredigend antwoord gekomen.

Nadat de raadpleging geweest was, bleek dat veel leden geen stemmail ontvangen hadden en leek het dat je vele keren kon stemmen in plaats van maar één keer. De leden die wel een mail hebben ontvangen konden inderdaad meerdere malen hun stem uitbrengen.

De voorzitters van de Provinciale Besturen hebben het HB verzocht om duidelijkheid en transparantie te geven over deze uitslag. Het HB heeft bij monde van de partijvoorzitter gezegd dat dat niet nodig is omdat het voor het HB duidelijk was. Volgens het HB was alles op een goede manier verlopen, zonder dat daar overigens enig bewijs voor is geleverd.

 

Integriteit

De Provinciale voorzitters vinden dat leden van het Hoofdbestuur zich natuurlijk ook kandidaat kunnen stellen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Maar als dit gebeurt dan zou een lid zich (tijdelijk) terug moeten trekken als lid van het Hoofdbestuur. Dit om iedere mogelijke beïnvloeding en/of de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Het door de algemene ledenvergadering aangenomen integriteitsprotocol schrijft het vermijden hiervan ook voor.  De partijvoorzitter laat zich er niet over uit of hij wel dan niet kandidaat wil zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Door hier geen duidelijkheid over te verschaffen, roept dit de vraag op  hoe onafhankelijk hij als voorzitter van het Hoofdbestuur kan zijn met betrekking tot het selectieproces.  Het kan niet zo zijn dat de voorzitter van 50PLUS meebeslist over zijn eigen geschiktheid en plaatsering op de lijst.

Een lid van 50PLUS die zich ook als kandidaat had aangemeld voor het voorzitterschap van de selectiecommissie is door de partijvoorzitter onder zware druk gezet om zich terug te trekken. De Provinciale voorzitters zijn van mening dat deze handelwijze ondemocratisch en niet open en integer is. De heer Dales mag zijn persoonlijke voorkeuren hebben, maar mag nooit als voorzitter van 50PLUS dit naar een lid of anderen tot uiting brengen. Ieder lid heeft immers in een democratische vereniging het recht zich te kandideren. De leden beslissen dan wie het wordt. De kandidaat van het Hoofdbestuur of de tegenkandidaat.

 

Onethisch handelen

De partijvoorzitter heeft diverse E-mails verstuurd aan individuele leden van de Provinciale Besturen waarin de ethiek- en fatsoengrens op grove wijze is overtreden. In niet te verstane woorden geeft de partijvoorzitter hierin zijn mening over bepaalde personen. 

De namen van de leden die zich hebben gemeld voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen dienen vertrouwelijk behandeld te worden. En mogen pas na beoordeling van de selectiecommissie openbaar gemaakt worden middels publicatie van de door het Hoofdbestuur vastgestelde voordracht kandidatenlijst Tweede Kamer. De partijvoorzitter heeft deze fatsoens- en integriteitsnorm niet in acht genomen door bepaalde informatie over kandidaten te gebruiken in mails naar derden. En in deze correspondentie deze kandidaten te classificeren als “trawanten en strapatsen”.  

 

Conclusie

Naar aanleiding van het bovenstaande hopen wij dat U begrijpt waarom de meerderheid van de Provinciale Besturen hebben besloten om het vertrouwen in de partijvoorzitter op te zeggen. Een vereniging als 50PLUS is gebaat bij een stabiel en integer bestuur die verbindt en richting geeft aan de politieke Partij 50PLUS.

In deze tijd van de Coronacrisis en de gunstige uitgangspunten die 50PLUS momenteel inneemt bij de peilingen, vinden ook de Provinciale Besturen dat er rust in “de tent” moet zijn. Maar wel op een juiste manier, op een transparante manier en op een verbindende manier.

Meningsverschillen zijn er binnen de partij, gelukkig, maar laten we met z’n allen voorkomen dat dat niet leidt tot populistisch en dictatoriaal gedrag, daar zijn andere partijen voor.

De voorzitter van 50PLUS
Ramon van der Heijden
Provinciale afdeling Groningen

Eventuele reacties op dit bericht kunnen worden gestuurd naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.