Sinds het coronavirus door het land waait gaat alles anders. 

coronavirus 960 Beeld The Digital Artist Pixabay

 

De politiek in de Provinciale staten van Groningen gebeurt veel meer vanuit huis. De vergaderingen van de provincie zijn hybride dit betekend dat het zowel op het Provinciehuis het kan bijwonen of je volgt de vergaderingen vanuit huis. Voor 50PLUS is dit een groot dilemma omdat wij in een risicogroep zitten. Het meeste werk doen we gewoon thuis. Dat betekend dat we deelnemen aan de Statenvergaderingen van achter de computer vanuit huis. De fractie vergaderd niet meer op het Provinciehuis ons kantoor is te klein om goed de anderhalf meter toe te passen. Wanneer het nodig is om b.v. met gasten te vergaderen gebeurt dit in een grote vergaderruimte in het Provinciehuis. Samen met Resmije vergaderen we elke maandag zolang dit nog mag en kan. Gezondheid staat altijd voorop. Zoals ik al zei ,het bezoek aan 50PLUS Groningen Provinciale Staten gaat alleen nog via telefoon of teams. Tot nu toe vergaderen we nog heel zeldzaam met 4 mensen in een grote ruimte wanneer het echt niet anders kan. Wij weten niet hoe lang dit nog mag met de huidige coronamaatregelen. Het kost veel energie lange dagen vergaderen achter het beeldscherm maar gelukkig zijn we nog gezond en kunnen alles volgen binnen de provincie.  

 

Wat we merken als kleine fractie van 50PLUS dat het keihard werken is om alles te volgen en dat we een woordvoerder te kort komen. Maar helaas zijn er mensen op de kieslijst van 50PLUS die niet willen opschuiven om voor ons nu een gewenste woordvoerder mogelijk te maken. We weten allemaal dat het helaas niet goed gegaan is met onze eerste woordvoerder. De nummers 2 en 3 op de lijst willen niet een stapje opzij doen of alleen maar onder bepaalde voorwaarden. Voor nummer 4 op de lijst is dit geen probleem. Het gaat dus alleen maar om het woordvoerderschap niet om het Statenlidmaatschap. Dit is wettelijk geregeld. Anders dan het woordvoerderschap. De fractie en steunfractie zouden graag zien dat nummer 5 op de lijst, Mario Brouwer het woordvoerderschap bij ons zou uitvoeren. Mario is daarvoor gemotiveerd en wij zien hem graag als woordvoerder. Er is dus ruimte voor een woordvoerder, wat zou betekenen dat wij als huidige fractie het werk gemakkelijker en nog beter kunnen uitvoeren. Wanneer dit echter niet kan of niet uitvoerbaar is gaan wij door zoals we het nu ook al doen. Echter dan met meer verantwoordelijkheden voor de fractiemedewerkster. Zoals jullie weten kan zij geen woordvoering doen maar wel meehelpen om de voorbereiding zo goed mogelijk uit te voeren. Ook is de fractiemedewerkster bij alle vergaderingen aanwezig van de Provincie. Nu door de corona natuurlijk vanuit haar huis. Wij staan dan via de digitale media in contact met elkaar.

 

Steunfractie

Ondanks de corona is de steunfractie toch nog een paar keer bij elkaar geweest. Door het zomerreses en het coronavirus hebben we voor een iets andere werkvorm gekozen. Alles was nieuw en we weten nu wat we willen en gaan doen in de toekomst. Er wordt meer dan voorheen taakgericht gewerkt. De Statenvergaderingen zijn voor alle steunfractie leden ten alle tijden te volgen via de uitzendingen van de provincie. https://groningen.stateninformatie.nl/live 

Met vele woordvoeringen en moties laten we ons goed horen.  Hebben nog geen enkele Statenvergadering gemist en doen ons stinkende best om 50PLUS een stem te geven in de Provincie. 

 

Voor de komende tijd is alles anders door het coronavirus, ook de algemene beschouwingen. Het gevoel is er wel door de woordvoeringen en de daarbij behorende moties tijdens de algemene beschouwingen. Bovendien is er een film gemaakt door de Provincie samen met alle partijen om in een paar minuten de aandacht te vragen voor een onderwerp wat leeft binnen je partij. Bij ons waren natuurlijk tientallen onderwerpen maar wij vonden de twee onderwerpen die je ziet op de film op dit moment belangrijk. 

https://youtu.be/bwvUJCp0jKw

Wij waren als provinciale fractie een beetje stil op de website.  De terugblik was moeilijk in coronatijd en het zomerreses deed daar ook geen goed aan! Maar dat was niet de enige reden, er gebeurde heel veel op landelijk gebied binnen 50PLUS. Wij denken als Provincie fractie dat de rust nu weer is teruggekeerd. Als Provinciale Statenfractie zien wij wel hoe het provinciebestuur gaat reageren op de nieuwe situatie binnen 50PLUS.  Wij zien graag tegemoet wanneer de nieuwe lijsttrekker Lianne de Haan naar Groningen komt om samen met ons de problematiek van Provincie Groningen te bespreken.

Afbeelding met persoon, blauw, vrouw, shirtAutomatisch gegenereerde beschrijving

Het belangrijkste is op dit moment blijf gezond en help elkaar een beetje en let op elkaar.!!

Dus blijf thuis en kop d’r veur

 

Johan ten Hoove

Statenlid 50PLUS

Provincie Groningen