Samen met alle collega's van 50PLUS presenteert lijsttrekker Liane den Haan hier ons (concept)verkiezingsprogramma, met daarin onder meer:

verrekijker

 1. Het koopkrachtverlies van 20 procent dat gepensioneerden hebben geleden moet de komende vier jaar worden gerepareerd. Daarvoor: worden de pensioenen na tien jaar stilstand geïndexeerd en zijn pensioenkortingen definitief van de baan; komt er een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden rekenrente. En zorgt het pensioenstelsel voor een stabiel pensioen voor huidige en toekomstige generaties.

2. 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.

3. AOW'ers krijgen een dertiende maand.

4. Het eigen risico in de gezondheidszorg gaat terug naar 200 euro. 50PLUS wil dat gekeken wordt of het eigen risico helemaal kan worden afgeschaft. 

5. De huurprijs van sociale woningen worden de komende vier jaar bevroren. Alleen inflatieaanpassingen.

6. Het minimumloon wordt structureel verhoogd.

7. Gemeenten zijn verplicht een woon-leefvisie te ontwikkelen voor de komende twintig jaar. Er moeten kleinschalige woonvormen met zorg worden gebouwd in veilige, groene en leefbare wijken. Zodat iedereen oud kan worden in een zelfstandige woning.

8. 50PLUS wil terugkeer van de basisbeurs. Studeren is voor iedereen.

9. Meer wijkagenten zichtbaar op straat.

10. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt tegen gegaan.

11. De zorg wordt dichtbij georganiseerd zodat verpleeghuiszorg en kleine specialistische ingrepen thuis kunnen plaatsvinden.

12. Mantelzorgers moeten een goede ondersteuning krijgen. Zonder gezonde mantelzorgers kunnen kwetsbare mensen niet thuis blijven wonen.

13. Geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid slachtoffer zijn én agressie tegen hulpverleners wordt zwaarder gestraft.

14. Ouderen die eenzaam zijn krijgen een tablet en digivaardigheid-cursussen.

15. Afschaffing van de verhuurdersheffing. Het vrijkomende geld inzetten op alternatieve woonvormen met zorg.