Mark Rutte op bezoek bij het innovatieve bedrijf PamGene in Den Bosch - Foto: Flickr-account Minister-President

“Rutte moet gewoon meer werk maken van werkgelegenheid voor 50-plussers.’’ Dat is de reactie van Henk Krol op uitspraken van premier Mark Rutte in de Eerste Kamer.

Premier Rutte zei in de Senaat dat hij af wil van het idee dat oudere werknemers alleen als probleemgeval moeten worden gezien, voor wie geen ruimte meer is op de arbeidsmarkt. “Dat niet elke oudere werknemer een probleemgeval is, dat weten wij ook wel. Rutte moet gewoon voor die mensen aan de slag gaan. Het is een groot probleem”, aldus de politiek leider van 50PLUS.

Het kabinet wil in overleg met vakbonden en werkgevers zorgen voor een ‘positieve impuls’ voor deze groep, stelde premier Rutte. “Als ze werkloos worden, moeten ze hulp krijgen bij het zoeken van een nieuwe baan en het moet voor bedrijven aantrekkelijker worden hen in dienst te nemen.’’
Rutte erkende dat ouderen moeilijk aan de slag komen. Anderzijds, zei hij, komen er jaarlijks 800.000 banen vrij, die voor een deel ook door 50-plussers worden ingevuld.