aardbeving250PLUS wil dat gedupeerden van de gaswinning in Groningen een voorschot krijgen van een substantieel deel van hun schade. Zo worden grote financiële problemen voorkomen en kunnen de gedupeerden meteen aan de slag. “Zij hebben gewoon geld nodig”, zei Kamerlid Martin van Rooijen tegen minister Wiebes...

50PLUS schaart zich goeddeels achter de brandbrief van de provincie, meerdere gemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. Minister Wiebes heeft al eerder toegezegd middelen en capaciteit beschikbaar te stellen, maar de operatie komt niet van de grond. “Wat is toch het probleem?”, vroeg Kamerlid Martin van Rooijen aan de bewindsman. “Waarom gebeurt er zo weinig? De middelen zijn niet het probleem, zo schemert al door. Dan is het dus de capaciteit. Maar wat is daar het probleem? Schakel een leger aan mensen in! Trek alle registers open!”

Lees meer...

johan ten hoove 360De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dicht op de mensen staan als betrouwbare partner en de mensen mee laten beslissen over al wat hun leefomgeving en gezondheid aangaat, dat is wat 50PLUS Groningen wil.

Johan ten Hoove, lijsttrekker 50PLUS

J.J.tenHove

Lees meer...

De waterschapsbelastingen in het noorden rijzen de pan uit. Met name bij Noorderzijlvest en Hunze en Aa's (Groningen/Drenthe) betaalt men de hoofdprijs! Bovendien betaalt een 2 persoonshuishouding voor notabene 3 personen waterschapsbelasting. Ook deze onevenredigheid stuit 50PLUS tegen de borst. Dit moet stoppen!

waterschap

50PLUS is van mening dat de onbillijkheid van de huidige verdeling voor huishoudens (1 en 3 of meer personen) dient te worden aangepast in: 1, 2, 3, 4 en meer personen. Dit teneinde recht te doen aan de feitelijke gezinssamenstelling. 50PLUS wil gelijke behandeling van burgers en daarom moet dit zo snel mogelijk hersteld worden.

Lees meer...