Wil je actief invloed uitoefenen op het beleid in je gemeente? Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt in je gemeente? Wil je lid worden van 50PLUS? Wil je ontdekken of de politiek iets voor je is? Heb je kennis van of interesse in de gemeentelijke beleidsterreinen? Zou je wellicht interesse hebben voor een plek op de kandidatenlijst in 2018? Wordt dan steunfractielid!

De (eventueel gekozen) gemeenteraadsfractie van 50PLUS Hardenberg is op zoek naar mensen die de fractie inhoudelijk en politiek willen ondersteunen. Wat doet een steunfractielid? Als steunfractielid kies je een of meer aandachtsgebieden: bepaalde onderwerpen, een bepaalde commissie of een bepaalde dorpskern. Je fungeert vervolgens als klankbord en sparringpartner voor de fractie. 

Een steunfractielid praat en denkt mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en draagt onderwerpen aan. Een steunfractielid helpt de fractie bovendien door contact met de achterban te onderhouden, ideeën en voorstellen toetsen en de visie van de fractie aan te scherpen. Steunfractielid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Vooraf lees je de betreffende stukken, zodat je goed op de hoogte bent van wat er speelt in de gemeente Hardenberg. Je spreekt met de fractie af voor welke periode je de taak op je wilt nemen en hoeveel tijd je erin wilt steken. Steunfractieleden nemen een keer per maand deel aan de fractievergadering.