EEN VISIE OP DE KERNONTWIKKELING VAN DEDEMSVAART

Inleiding

50PLUS maakt thans nog geen deel uit van de gemeenteraad van Hardenberg maar na 21 maart 2018, als de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, zal zij dank zij onze kiezers zeker met enige zetels daarin vertegenwoordigd zijn. 

In onderstaande notitie gaat 50PLUS in op de situatie met betrekking tot de stedenbouwkundige  ontwikkeling in Dedemsvaart. In het bijzonder wil 50PLUS Hardenberg  toelichting geven op de situatie met betrekking tot de Marktstraat en de initiatieven rondom het Mercatorterrein  in Dedemsvaart.

De dorpskern

Kijken we naar de dorpskern zo als deze is verworden dan zien we een winkelconcentratie tezamen met een relatief klein parkeerterrein. Dit parkeerterrein is moeilijk benaderbaar is en ook gevaarlijk omdat de toegangsweg van en naar het parkeerterrein vlak langs enkele winkels loopt. Een situatie die thans al vaak tot gevaarlijke situaties leidt. Ook op het parkeerterreinzelf is het slecht toeven. Kop en staart botsingen zijn daar aan de orde van de dag.

De naastgelegen Marktstraat kenmerkt zich door grote leegstand. Enerzijds begrijpelijk omdat dat de enige winkels vandaar zijn verplaatst maar anderzijds ook doordat het nu een zeer onaantrekkelijk slecht bereikbaar gebied is geworden, het gevaar is, dat er een vicieuze cirkel ontstaat waardoor nieuwe ondernemingen zich daar niet snel zullen vestigen.

De ontwikkelingen staan niet stil, de huidige structuur van de Markt in combinatie met de Marktstraat geeft anno 2018 aanleiding tot bezinning en heroverweging. 50PLUS stelt voor om een werkgroep in te stellen, met als opdracht: Stel in overleg met de verhuurder van het onroerend goed, binnen één jaar een plan op met als doel de Marktstraat weer een rol in de stadskern te laten spelen.

Het Mercatorterrein

Ook voor het Mercatorterrein geldt ”de ontwikkelingen staan niet stil” De bestuurlijke ontwikkelingen wijzen in de richting van  horecavoorziening, midden en kleinbedrijf. Daarnaast worden een evenemententerrein en een toeristische bestemming genoemd.

Julianastraat

Binnen de gemeente Hardenberg dus ook Dedemsvaart ontbreken woningen voor ouderen. De mensen willen doorstromen maar kunnen dit niet. Afhankelijk van de planontwikkelingen met betrekking tot het Mercatorterrein ziet 50PLUS mogelijkheden voor het realiseren van ruime 3 respectievelijk 4 kamerwoningen van het grondgebonden type. Een bouwplan met zogenaamde “patiowoningen” zou daarbij de voorkeur verdienen. Nieuwe ontwikkeling in de Julianastraat kan ook weer als motor dienen voor de economie.

Samenvatting

Dedemsvaart kan zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk winkelgebied. Daarom luidt het advies van 50PLUS voor alle in deze notitie genoemde locatie niet talmen maar doen. 50PLUS zal zich in de nieuwe raad hiervoor ten volle gaan inzetten! dedemsvaart