Dedemsvaart/Hardenberg- Wim Sekeris uit Dedemsvaart, die onder andere bekend is van de Participatieraad, maar bijvoorbeeld ook als lid van D66, heeft zich groen en geel geërgerd aan de reactie van de gemeenteraad en het college toen de voorman van 50Plus Hardenberg in de raadsvergadering een motie indiende om vanaf 1 januari 2020 geen alcohol meer te schenken in het gemeentehuis.

 'Schaamteloos noem ik de reactie van de raad maar ook van het college op de motie. Nog zie ik wethouder Alwin te Rietstap op 10 oktober jl. op het podium staan van het Gashouder Podium in Dedemsvaart en vol verve het IJslands model uitleggen aan alle aanwezigen en er voor pleiten met elkaar een beleid te voeren om het alcoholgebruik, het drugsgebruik en het roken onder jongeren terug te dringen. Serieus pakte de fractie van 50Plus Hardenberg dit op en verzocht de raad om het goede voorbeeld te geven door in het gemeentehuis géén alcohol meer te nuttigen. Lachend reageerde de raad toen het CDA de opmerking plaatste dat we onder het genot van een pilsje het er maar eens over moeten hebben. De motie werd met algemene stemmen verworpen en zowel de raad als het college staken de koppen in het zand toen Gijs Schuurman hen wees op de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft.

 

 

 

 

 

Ik hoop dat de kiezer zich dit voorval straks bij de volgende verkiezingen zal herinneren. Een stem op een partij die met de mond belijd  het beste met de kiezer voor te hebben, maar hen de rug toekeert als het op daden aankomt is immers de stem van de kiezer niet waard.

De uitspraak 'luister wel naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden' is op hen van toepassing,' reageert de Dedemsvaarter onomwonden. 

 

Bron: Hardenberg.nu