Het was het jaar van o.a. afscheid nemen van onze burgemeester de heer Peter Snijders. Veel inwoners van de gemeente Hardenberg vinden het jammer dat hij vertrokken is naar Zwolle. De commissaris van de Koning heeft besloten dat wij in de gemeente Hardenberg toch een waarnemend burgemeester moesten krijgen. Dit is ook gebeurt in de persoon van de heer Wiggers oud Burgemeester van de gemeente Hattem.

De Gemeente Hardenberg zal de komende maanden zich moeten gaan inzetten om weer een burgermeester te vinden die ook een burgervader c.q. moeder is voor de gemeente. In het jaar 2019 heeft 50PLUS Hardenberg op verschillende fronten van zich laten horen. Er zijn een aantal moties die 50PLUS Hardenberg heeft ingediend aangenomen natuurlijk zijn er ook een aantal verworpen, zoals onze motie naar aanleiding van het IJslandse model, om als gemeente geen alcohol meer te schenken na afloop van een raadsvergadering. Tenslotte geven we als gemeente daarmee het goede voorbeeld Maar het is net als in de sport je wint een wedstrijd en je verliest wel eens een wedstrijd maar dat geeft wel de energie om weer vol speed door te gaan. In de volgende nieuwsbrief kunt u onze voornemens voor het jaar 2020 lezen. Wat een groot succes voor 50PLUS Hardenberg is geweest is de motie met betrekking tot een tegemoetkoming voor de afvoer van medisch afval. Deze motie is op initiatief van 50PLUS ingediend. Deze motie is zelfs behandeld in de Tweede Kamer en de staatssecretaris mevrouw van Ark heeft deze besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook ons voorstel om de verzilverlening in te voeren was succesvol. Deze zal ook op ons initiatief door de Gemeente Hardenberg worden ingevoerd. Dat 50PLUS niet alleen een politieke partij is voor ouderen is zaterdag 14 december 2019 meer dan duidelijk geworden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS in Apeldoorn heeft Hanneke Schuurman het voorgestel gedaan om op landelijkniveau een jongeren afdeling te gaan oprichten binnen 50PLUS. Dit voorstel is met algemene stem aangenomen zodat Hanneke hiermee kan gaan starten. Het mag ook hierdoor meer dan duidelijk dat 50PLUS niet alleen een partij is voor ouderen maar dat 50PLUS een partij is voor alle inwoners. Ook 50PLUS Hardenberg zet zich in voor jong en oud binnen de Gemeente Hardenberg. De afgelopen periode is de fractie van 50PLUS Hardenberg flink aan de slag geweest om te zien op welke wijze wij al onze inwoners kunnen gaan bereiken, Hiervoor begint 50PLUS Hardenberg dan in 2020 met inloopspreekuren die worden georganiseerd in alle kernen omdat wij een partij willen zijn voor alle inwoners en ook voor alle leeftijden. Vroegtijdig zal worden aangekondigd in welke kern en op welke dag 50PLUS Hardenberg daar aanwezig zal zijn om u te ontvangen. 50PLUS Hardenberg wil alle inwoners van de gemeente Hardenberg graag goede feestdagen en een voorspoedig 2020 wensen en u kunt in 2020, zoals dat ook in 2019 het geval was weer op ons rekenen.