In het verkiezingsprogramma van 50PLUS Hardenberg hebben wij het al reeds aangegeven dat 50PLUS Hardenberg van mening is dat het openbaar vervoer in de Gemeente Hardenberg beter zou moeten ook met het oog op de diverse woonwijken en de kleine kernen.

 

 

De marktwerking in het openbaarvervoer zou moeten worden teruggedraaid, om zo te komen tot een beter openbaar vervoer ook binnen de gemeente Hardenberg.

Ondanks het feit dat het openbaarvervoer onder de Provinciale verantwoording valt zal het college van de gemeente Hardenberg hier toch aandacht voor moeten vragen bij de provincie en aandringen op een betere regeling van het openbaarvervoer en geen versobering zoals nu de opzet is voor bepaalde buslijnen binnen onze gemeente.

50PLUS Hardenberg heeft reeds contact gehad met onze vertegenwoordiger in de provinciale staten van Overijssel. De nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer geeft de fractie van 50PLUS Hardenberg de nodige zorgen.

De fractie van 50PLUS Hardenberg zal in dit column één voorbeeld geven maar er zijn meer knelpunten, maar gezien de beperkte ruimte kan de fractie van 50PLUS Hardenberg daar nu niet verder op ingaan.

Als voorbeeld wil de fractie van 50PLUS Hardenberg hier de buslijn van Hoogeveen naar het station in Hardenberg geven. Het is nu zo dat deze buslijn o.a. gaat via de Rheezerweg, Weidebuurt en Frits de Zwerverlaan. In de nieuwe aanbesteding komt deze “lus” te vervallen.

Tot op heden was het zo dat hier sprake was van een half uur dienst en in de weekend van 1 uurs dienst ( bron 9292 Reisadvies). Dit wordt in het nieuwe aanbestedingsvoorstel terug gebracht naar een 1 uurs dienst en dan via de buurtbus.

Laat duidelijk zijn dat dit zoals reeds gezegd maar een voorbeeld is van verslechtering van het openbaarvervoer. Voor de fractie van 50PLUS Hardenberg is dit absoluut onacceptabel. De fractie van 50PLUS Hardenberg zal dan ook bij de behandeling van het Programma Mobiliteit de benodigde vragen gaan stellen aan het college.

De fractie van 50PLUS Hardenberg kan zich voorstellen dat er veel inwoners zijn die met deze maatregelen niet blij zijn. Maak dit dan ook duidelijk richting het provinciale bestuur van Overijssel.

De fractie van 50PLUS Hardenberg zou graag ook een bus verbinding willen zien vanaf het station en het ziekenhuis richting Marslanden. Wanneer nu iemand met openbaar vervoer op bezoek wil bij een bewoner van de “Schoutenhof “ in de wijk Marslanden waar zich 28 appartementen bevinden die door de Saxenburgh Groep in beheer zijn en zijn ingericht voor psychogeriatrische cliënten (dementiezorg) zou dit toch een belangrijke verbetering zijn dan dat dit nu het geval is.

Bezoekers aan de “Schoutenhof” die nu gebruik maken van het openbaar moeten lopen vanaf de Haardijk t.o.v. de Gamma naar de “Schoutenhof”.

U ziet dat de fractie van 50PLUS Hardenberg druk bezig is met het uitvoeren van haar verkiezingsprogramma. Mocht u vragen hebben schroom dan niet om contact op te nemen met een onze fractieleden in de gemeenteraad van Hardenberg.

Vandaag gepubliceerd in weekblad "de Toren"